Quyết định 1533/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
Số: 1533/QĐ-BTC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC
----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;
Căn cứ đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13274/BTC-KHTC ngày 05/10/2011; ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại Công văn số 3618/UBND-TH ngày 21/10/2011 và Công văn số 1407/UBND-TH ngày 15/5/2012 về phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước thuộc Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Điều chuyển 08 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất 5.238,24 m2, tổng diện tích nhà 4.680,6 m2 là trụ sở làm việc do các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Tài chính đang quản lý về Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quản lý, sử dụng theo quy định (Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan:
1. Tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản tại Điều 1 Quyết định này theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
2. Thực hiện hạch toán tăng, giảm giá trị tài sản đã bàn giao theo quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, thống kê;
3. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc việc giao, nhận; các đơn vị giao, nhận phải thực hiện báo cáo kê khai bổ sung quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước với cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở TC tỉnh Hà Tĩnh;
- Kho bạc Nhà nước;
- Tổng cục Thuế;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, QLCS.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí
 
PHỤ LỤC
CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
 ĐIỀU CHUYỂN CHO ĐỊA PHƯƠNG
(Đính kèm Quyết định số 1533/BTC -QLCS ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính)
 

STT
TÊN ĐƠN VỊ
Số cơ nhà đất
Địa chỉ, nhà đất báo cáo
ĐIỀU CHUYỂN ĐỊA PHƯƠNG
Nhà (m2)
Đất (m2)
1
2
3
4
5
6
I
Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh
5
 
3184,6
2258,94
1
Chi cục thuế huyện Hương Khê
1
 
68,60
273,00
 
Đội thuế Truông Bát
1
Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê – Hà Tĩnh
68,60
273,00
2
Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên
1
 
84,00
128,00
 
Đội thuế Cẩm Huy
1
Xã Cẩm Huy – Huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh
84,00
128,00
3
Chi cục thuế huyện Hương Sơn
2
 
110,00
128,84
 
Đội thuế Sơn Tây
1
Xóm Khí Tượng Xã Sơn Tây – Huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh
110,00
68,84
 
Đội thuế Sơn Hà
1
Xã Sơn Hà – Huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh
0
60
4
Văn phòng cục thuế tỉnh
1
 
2.922,00
1.729,10
 
Trụ sở cục thuế (cũ)
1
Số 4 đường Trần Phú – TP Hà Tĩnh – Hà Tĩnh
2.922,00
1.729,10
II
Kho bạc Nhà nước
2
 
956,00
2.330,00
1
KBNN Thạch Hà
1
Khối 10, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
416,00
1.226,00
2
KBNN Can Lộc
1
Thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
540,00
1.104,00
III
Cục Hải quan Hà Tĩnh
1
 
540,00
649,30
1
Chi cục Hải quan CKQT Cầu Treo (Cơ sở 2)
1
Xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
540,00
649,30
 
Tổng cộng I+II+III
8
 
4.680,60
5.238,24
 

thuộc tính Quyết định 1533/QĐ-BTC

Quyết định 1533/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chuyển nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1533/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành:18/06/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đất đai-Nhà ở
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1533/QĐ-BTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi