Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Lâm Đồng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 107/NQ-CP

Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Lâm Đồng
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:107/NQ-CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:16/09/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-----------
Số: 107/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 
 
NGHỊ QUYẾT
VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH
 SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) TỈNH LÂM ĐỒNG
--------------------------
CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (Tờ trình số 1401/TTr-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2013), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 67/TTr-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2013),
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Lâm Đồng với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT
Loại đất
Hiện trạng năm 2010
Quy hoạch đến năm 2020
Diện tích (ha)
Cơ cấu (%)
Quốc gia phân bổ (ha)
Tỉnh xác định (ha)
Tổng số
Diện tích (ha)
Cơ cấu (%)
 
Tổng diện tích tự nhiên
977.354
 
 
 
977.354
100,00
1
Đất nông nghiệp
900,446
92,13
890,932
 
890,932
91,16
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
1.1
Đất trồng lúa
22.013
2,44
20.200
 
20.200
2,27
 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên)
11.552
 
15.000
 
15.000
 
1.2
Đất trồng cây lâu năm
246.867
27,42
 
214.491
214.491
24,07
1.3
Đất rừng phòng hộ
197.492
21,93
172.800
 
172.800
19,40
1.4
Đất rừng đặc dụng
87.710
9,74
84.153
 
84.153
9,45
1.5
Đất rừng sản xuất
296.791
32,96
334.523
 
334.523
37,55
1.6
Đất nuôi trồng thủy sản
2.144
0,24
3.100
 
3.100
0,35
2
Đất phi nông nghiệp
53.198
5,44
74.474
 
74.474
7,62
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
2.1
Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
331
0,62
 
391
391
0,53
2.2
Đất quốc phòng
2.356
4,43
4.781
 
4.781
6,42
2.3
Đất an ninh
527
0,99
653
 
653
0,88
2.4
Đất khu công nghiệp
447
0,84
1.274
 
1.274
1,71
-
Đất xây dựng khu công nghiệp
254
 
1.274
 
620
 
-
Đất xây dựng cụm công nghiệp
193
 
 
654
654
 
2.5
Đất cho hoạt động khoáng sản
245
0,46
 
1.961
1.961
2,63
2.6
Đất di tích, danh thắng
1.030
1,94
1.200
 
1.200
1,61
2.7
Đất bãi thải, xử lý chất thải
61
0,11
200
 
200
0,27
2.8
Đất tôn giáo, tín ngưỡng
367
0,69
 
397
397
0,53
2.9
Đất nghĩa trang, nghĩa địa
1.170
2,20
 
1.171
1.171
1,57
2.10
Đất phát triển hạ tầng
19.594
36,83
28.873
2.236
31.109
41,77
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
-
Đất cơ sở văn hóa
232
 
263
 
263
 
-
Đất cơ sở y tế
103
 
122
 
122
 
-
Đất cơ sở giáo dục-đào tạo
802
 
1.050
 
1.050
 
-
Đất cơ sở thể dục thể thao
432
 
2.047
 
2.047
 
2.11
Đất ở tại đô thị
3.134
5,89
3.685
 
3.685
4,95
3
Đất chưa sử dụng
23.710
2,43
 
 
11.948
16,04
3.1
Đất chưa sử dụng còn lại
 
 
11.948
 
11.948
1,22
3.2
Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
 
 
11.762
 
11.762
 
4
Đất đô thị
75.364
7,71
 
90.384
90.384
9,25
5
Đất khu bảo tồn thiên nhiên
91.940
9,41
 
91.940
91.940
9,41
6
Đất khu du lịch
9.391
0,96
 
32.038
32.038
3,28

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha

STT
Loại đất
Cả thời kỳ 2011-2020
Giai đoạn 2011-2015
Giai đoạn 2016-2020
(1)
(2)
(3) = (4)+(5)
(4)
(5)
1
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
20.649
12.825
7.824
 
Trong đó:
 
 
 
1.1
Đất trồng cây lâu năm
15.131
11.546
3.585
1.2
Đất rừng phòng hộ
1.993
326
1.667
1.3
Đất rừng đặc dụng
360
 
360
1.4
Đất rừng sản xuất
759
759
 
2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
 
 
 
 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác
8.592
1.037
7.555

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha

STT
Mục đích sử dụng
Cả thời kỳ 2011-2020
Giai đoạn 2011-2015
Giai đoạn 2016-2020
(1)
(2)
(3)=(4)+(5)
(4)
(5)
1
Đất nông nghiệp
11.135
6.733
4.402
 
Trong đó:
 
 
 
1.1
Đất trồng lúa
415
415
 
1.2
Đất trồng cây lâu năm
2.487
2.487
 
1.3
Đất rừng sản xuất
5.801
3.184
2.617
2
Đất phi nông nghiệp
627
627
 

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng xác lập ngày 21 tháng 3 năm 2013).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Lâm Đồng với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha

STT
Mục đích sử dụng
Hiện trạng 2010
Diện tích đến các năm
2011
2012
2013
2014
2015
 
Tổng diện tích tự nhiên
977.354
977.354
977.354
977.354
977.354
977.354
1
Đất nông nghiệp
900.446
900.057
897.005
896.786
897.160
894.354
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
1.1
Đất trồng lúa
22.013
22.070
21.764
21.515
21.265
21.016
 
Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước (2 vụ trở lên)
11.552
12.003
12.453
12.903
13.128
13.353
1.2
Đất trồng cây lâu năm
246.867
246.931
240.384
236.504
232.262
225.832
1.3
Đất rừng phòng hộ
197.492
189.383
193.414
189.337
185.259
181.182
1.4
Đất rừng đặc dụng
87.710
87.710
87.173
86.636
86.099
85.562
1.5
Đất rừng sản xuất
296.791
304.471
303.321
309.850
316.380
322.910
1.6
Đất nuôi trồng thủy sản
2.144
2.130
2.278
2.440
2.605
2.718
2
Đất phi nông nghiệp
53.198
53.763
59.375
61.034
62.181
66.650
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
2.1
Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
331
336
336
336
336
336
2.2
Đất quốc phòng
2.356
2.409
2.669
2.995
3.008
4.387
2.3
Đất an ninh
527
530
553
595
605
653
2.4
Đất khu công nghiệp
447
448
833
862
867
916
-
Đất xây dựng khu công nghiệp
254
255
320
330
335
383
-
Đất xây dựng cụm công nghiệp
193
193
513
532
532
533
2.5
Đất cho hoạt động khoáng sản
245
242
633
770
935
1.230
2.6
Đất di tích danh thắng
1.030
1.073
1.139
1.139
1.139
1.139
2.7
Đất bãi thải, xử lý chất thải
61
67
143
143
143
147
2.8
Đất tôn giáo, tín ngưỡng
367
375
388
396
396
397
2.9
Đất nghĩa trang, nghĩa địa
1.170
1.171
1.171
1.171
1.171
1.171
2.10
Đất phát triển hạ tầng
19.594
19.808
22.582
22.997
24.794
25.747
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
-
Đất cơ sở văn hóa
232
237
237
237
237
244
-
Đất cơ sở y tế
103
114
114
114
114
114
-
Đất cơ sở giáo dục-đào tạo
802
830
830
862
915
948
-
Đất cơ sở thể dục-thể thao
432
419
1.003
1.003
1.065
1.065
2.11
Đất ở tại đô thị
3.134
3.213
3.293
3.364
3.449
3.497
3
Đất chưa sử dụng
23.710
23.534
20.974
19.534
18.013
16.350
3.1
Đất chưa sử dụng còn lại
 
23.534
20.974
19.534
18.013
16.350
3.2
Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng
 
176
2.560
1.440
1.521
1.663
4
Đất đô thị
75.364
75.364
75.364
75.364
75.364
90.384
5
Đất khu bảo tồn thiên nhiên
91.940
91.940
91.940
91.940
91.940
91.940
6
Đất khu du lịch
9.391
9.391
9.391
15.052
15.052
20.714

Ghi chú: *Diện tích kế hoạch năm 2011 là số liệu ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.
2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha

STT
Loại đất
DT chuyển MĐSD trong kỳ
Chia ra các năm
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015
(1)
(2)
(3)=(4)+..(8)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp
12.825
565
4.985
1.659
1.147
4.469
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
1.1
Đất trồng cây lâu năm
11.546
446
4.982
1.335
1.142
3.641
1.2
Đất rừng phòng hộ
326
2
 
324
 
 
1.3
Đất rừng sản xuất
759
59
 
 
 
700
2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác
1.037
391
 
646
 
 

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng:
Đơn vị tính: ha

STT
Mục đích sử dụng
DT đưa vào SD trong kỳ
Chia ra các năm
Năm 2011
Năm 2012
Năm 2013
Năm 2014
Năm 2015
(1)
(2)
(3)=(4)+..(8)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Đất nông nghiệp
6.733
176
1.933
1.440
1.521
1.663
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
1.1
Đất trồng lúa
415
56
359
 
 
 
1.2
Đất trồng cây lâu năm
2.487
120
927
1.440
 
 
1.3
Đất rừng sản xuất
3.184
 
 
 
1.521
1.663
2
Đất phi nông nghiệp
627
 
627
 
 

Điều 3. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm:
1. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của Tỉnh;
2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa; khai hoang, cải tạo đất chưa sử dụng để bù đắp lại phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản bị giảm do chuyển mục đích sử dụng;
3. Chủ động thu hồi đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, trong đó cần phải thu hồi cả phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo nguồn vốn cho phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Đồng thời, ưu tiên cho người bị thu hồi đất được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi mở rộng theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;
4. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng;
5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;
6. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân Tỉnh có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để Chính phủ tổng hợp báo cáo Quốc hội.
Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Vă
n phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
Kiểm toán Nhà nước;
- Ủ
y ban Giám sát Tài chính quốc gia;
-
Ngân hàng Chính sách xã hội;
-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủ
y ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
-
UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
-
Lưu: Văn thư, KTN (3).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Quyết định 425/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi thông tin diện tích đất khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 ban hành theo Quyết định 400/QĐ-BGTVT ngày 05/4/2024 phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với 02 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đất đai-Nhà ở

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi