Chỉ thị 346-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và mua bán và kinh doanh nhà ở

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỉ THị

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 346-TTG NGàY 5-7-1994

Về VIệC Tổ CHứC THựC HIệN CáC NGHị địNH CủA CHíNH PHủ

Về QUYềN Sở HữU NHà ở Và QUYềN Sử DụNG đấT ở TạI đô THị

Và MUA BáN Và KINH DOANH NHà ở.

 

Để thực hiện Pháp lệnh Nhà ở năm 1991 và Luật Đất đai năm 1993, Chính phủ ban hành Nghị định về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và Nghị định về mua bán và kinh doanh nhà ở.

Nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện các chính sách của Nhà nước về nhà ở, đất ở được chặt chẽ, chính xác, đạt hiệu quả cao, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cán bộ và nhân dân, và sớm đưa công tác quản lý nhà ở vào nề nếp theo đúng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở, đất ở (dưới đây gọi là Ban Chỉ đạo Trung ương) do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Trưởng ban và đại diện các Bộ Tư pháp, Tài chính, Tổng cục Địa chính, Ban Vật giá Chính phủ là Uỷ viên, và mời một Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Uỷ viên.

Ban Chỉ đạo Trung ương có trách nhiệm trực tiếp giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, Uỷ ban Nhà nước và các cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện tốt các chính sách trên.

Đối với một số địa phương trọng điểm như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng,... Ban Chỉ đạo Trung ương phải lập nhóm công tác thường xuyên theo dõi và phối hợp với Ban Chỉ đạo của tỉnh, thành phố phát hiện các vấn đề mới nảy sinh và kịp thời báo cáo với Thủ tướng Chính phủ.

Định kỳ 6 tháng, Ban chỉ đạo Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trên phạm vi cả nước và kế hoạch 6 tháng tiếp theo.

2. Ban chỉ đạo Trung ương phải sớm triệu tập hội nghị gồm các Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phụ trách công tác nhà đất, các Giám đốc sở nhà đất, Xây dựng, Tài chính, Vật giá, Địa chính, Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để quán triệt chủ trương và chính sách về nhà ở, đất ở của Nhà nước.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn cần thiết để thực hiện thống nhất trong cả nước như phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà; phương pháp xác định cấp, hạng nhà; phương pháp đo, vẽ diện tích nhà ở; giá chuẩn tối thiểu nhà xây dựng mới, nhà cho thuê, khung giá đất ở trong từng thời kỳ; điều lệ nhà ở chung; các khoản lệ phí và khoản thu trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; thuế kinh doanh nhà ở; quản lý và sử dụng nguồn tiền thu được từ việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước v.v...

4. Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về chính sách nhà ở và đất ở do Phó Chủ tịnh Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố phụ trách công tác nhà đất làm Trưởng ban, Giám đốc sở nhà đất (Sở Xây dựng, nơi không có Sở Nhà đất) làm Phó Trưởng ban và thành viên là đại diện các Sở Tài chính - Vật giá, Tư pháp, Địa chính, Kiến trúc sư trưởng, Mặt trận tổ quốc, liên đoàn lao động của tỉnh (thành phố).

Ban chỉ đạo cấp tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị lãnh đạo các ngành, các cấp trực thuộc để quán triệt và tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở, đất ở của chính phủ trên địa bàn tỉnh; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ để các ngành, các cấp thực hiện. Kinh phí tập huấn và triển khai tại địa phương do ngân sách địa phương ứng trước và được hoàn lại do từ các nguồn thu do bán nhà, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa phương.

5. Trong khi thực hiện chính sách nhà ở và đất ở, cần chú ý các nội dung sau:

a) Đối với việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, nguyên tắc chung là không tiến hành ồ ạt, mà tiến hành từng bước vững chắc. Tổ chức bán trước các loại nhà cấp III, cấp IV, nhà ở các khu tập thể ngoại thành, ven nội để rút kinh nghiệm, sau đó mới bán các loại nhà cấp I, cấp II, biệt thự trong các khu nội thành, dọc đường phố, các khu trung tâm thuận tiện cho các hoạt động dịch vụ kinh doanh.

Nhà ở thuộc diện được bán nhưng đang do các Bộ, Ngành Trung ương tự quản lý thì phải chuyển giao cho địa phương để tổ chức bán theo quy chế thống nhất. Các cơ quan không được tự ý tổ chức bán, tự định giá, tự thu tiền để chi tiêu nội bộ cơ quan, làm thất thu ngân sách Nhà nước.

b. Về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Việc tổ chức kê khai đăng ký nhà ở và đất ở phải làm dứt điểm trong từng phường, từng quận, trong từng thành phố, thị xã.

Trong khu vực đã kê khai đăng ký, phải tổ chức cấp giấy chứng nhận trước cho các trường hợp mua nhà của Nhà nước đã trả hết tiền, các trường hợp đã có đầy đủ giấy tờ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở, rồi mới đến các trường hợp khác. Từ nay trở đi, việc cấp đất ở và giấy phép xây dựng nhà ở mới phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật đất đai và quy tắc về xây dựng cơ bản. Khi xây dựng xong phải đăng ký và Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh xét cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà. Cần chấm dứt tình trạng chiếm đất, xây nhà trái phép và không đăng ký, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà, đất đô thị. Các trường hợp cố tình vi phạm phải sử lý nghiêm theo pháp luật.

Cơ quan địa chính và cơ quan quản lý nhà đất phải phối hợp chặt chẽ trong việc chuẩn bị hồ sơ để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại địa phương. Việc đo, vẽ nhà ở, đất ở phải tiến hành đồng thời, trong đó, cơ quan địa chính đo, vẽ đất và trích lục thửa đất; cơ quan quản lý nhà đo, vẽ nhà và thể hiện mặt bằng nhà trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

c) Để bảo đảm việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương lập các quy hoạch chi tiết trên cơ sở quy hoạch chung được duyệt. Công bố công khai các quy hoạch chi tiết, nhất là quy hoạch các khu đất ở để nhân dân biết.

d) Tổ chức tuyên truyền rộng rãi ý nghĩa, mục đích của chính sách nhà ở và đất ở của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng. Niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường và nơi công cộng các văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện chính sách nhà ở và đất ở của Nhà nước để cán bộ, nhân dân hiểu, đồng tình và tích cực hưởng ứng thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, các tỉnh phải thường xuyên rút kinh nghiệm và định kỳ báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ. Đối với những vấn đề không rõ, phải phản ánh kịp thời với Ban chỉ đạo Trung ương để hướng dẫn thực hiện, tuyệt đối không được tự đề ra các quy định trái với văn bản của Nhà nước đã ban hành.

6. Đồng thời với việc thực hiện chính sách về nhà ở, đất ở lần này, Chính phủ đã và đang trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh Người có công. Các địa phương cần nắm chắc tình hình nhà ở của các đối tượng chính sách, đặc biệt là những người có nhiều công lao đối với cách mạng để có biện pháp giải quyết hoặc kiến nghị Chính phủ xem xét quyết định

Có kế hoạch phát triển các loại nhà tình nghĩa, góp phần giải quyết nhà ở đối với diện chính sách mà toàn dân có trách nhiệm chăm lo.

7. Nhà ở, đất ở là vấn đề gắn liền với nhu cầu và quyền lợi chính đáng của mọi công dân. Tình hình nhà ở, đất ở hiện nay còn nhiều tồn tại, phức tạp, đòi hỏi phải khẩn trương có những chính sách và biện pháp giải quyết cấp bách, để vừa lập lại trật tự trong việc quản lý xây dựng và sử dụng nhà ở, đất ở theo đúng quy hoạch, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhằm phát triển nhà ở mới cho xã hội, việc tổ chức thực hiện chính sách nhà ở, đất ở lần này đòi hỏi phải bảo đảm chặt chẽ, chống tiêu cực và đạt hiệu quả cao nhất.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chỉ thị này.

 

Thuộc tính văn bản
Chỉ thị 346-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và mua bán và kinh doanh nhà ở
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 346-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 05/07/1994 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 346-TTg
Hanoi, July 05, 1994

 INSTRUCTION
ON ORGANIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE DECREES OF THE GOVERNMENT ON THE DWELLING HOUSE OWNERSHIP AND RESIDENTIAL LAND USE RIGHT IN URBAN AREAS, AND ON DWELLING HOUSE PURCHASE, SALE AND BUSINESS
THE PRIME MINISTER
To implement the 1991 Ordinance on Dwelling Houses and the 1993 Land Law, the Government has issued the Decree on the Dwelling House Ownership and Residential Land Use Right in Urban Areas, and the Decree on Dwelling House Purchase, Sale and Business.
With a view to ensuring that the implementation of the State policies on dwelling houses and residential land be strict, accurate and highly efficient, meeting the legitimate desire of the cadres and people, and bringing order and law to the management of dwelling houses and residential land, the Prime Minister now instructs:
1. To establish a Central Steering Committee on dwelling house and residential land policy (hereunder referred to as the Central Steering Committee) with a Deputy Prime Minister as the Chairman, the Minister of Construction as the Vice Chairman, and a membership composed of representatives of the Ministry of Justice, the Ministry of Finance, the General Land Administration and the Pricing Committee of the Government, along with invited members who are a Vice President of the Presidium of the Vietnam Fatherland Front Central Committee and a Vice President of the Vietnam General Federation of Labor.
The Central Steering Committee is responsible for directly helping the Prime Minister direct the People's Committees of the provinces and cities directly under to the Central Government, the ministries and State committees and the agencies directly under the Central Government to well implement the above-said policies.
As regards a number of key areas such as Hanoi, Ho Chi Minh City, Haiphong, Quang Nam-Da Nang, the Central Steering Committee shall set up working groups to constantly monitor the situation and coordinate actions with their provincial steering committees to detect newly arising problems and issues, and promptly report them to the Prime Minister.
Every six months, the Central Steering Committee shall report to the Prime Minister the results of the implementation throughout the country and its plan for the next six months.
2. The Central Steering Committee shall convene at an early date a conference with the participation of the Vice Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in charge of housing and land, the directors of the Provincial Departments for Housing, Construction, Finance-Pricing and Land Administration, and the Chief Architects of Hanoi and Ho Chi Minh City to provide them with a firm grasp of the State guidelines and policies on dwelling houses and residential land.
3. The ministries, agencies of the ministerial level and the concerned Government agencies shall quickly issue the necessary guiding documents to ensure a nation-wide unified methods to determine the residual value of houses their classes and categories; measure and map housing areas; set standard floor prices for new houses and houses for rent; set price brackets for each period; the regulations for apartment buildings; the fees and revenues generated from the issue of certificates of dwelling house ownership and assigning the right to use residential land; the taxes levied on housing business; the management and use of the money generated by sales of houses owned by the State; and other matters.
4. To establish the Provincial Steering Committee on dwelling house and residential land policy with a Vice President of the provincial or municipal People's Committee in charge of housing as the Chairman, the director of the Provincial Department of Housing (or the Department of Construction where the Department of Housing does not exist) as the Vice Chairman, and a membership including representatives of the Provincial Departments of Finance-Pricing, Justice and Land Administration, the Chief Architect, the provincial or municipal chapter of the Vietnam Fatherland Front and the provincial or municipal chapter of the Vietnam General Federation of Labor.
The Provincial Steering Committee shall directly help the President of the provincial or municipal People's Committee to convene a conference of leaders of all the directly subordinate branches and levels to acquaint them with, and organize them to implement, the Government polices on dwelling houses and residential land in the provincial territory; and organize training courses to help the branches and levels to implement them. Expenditures for the training and implementation in the locality shall be advanced by the local budget and refunded on revenues from the selling of houses, the issue of certification of dwelling house ownership and the assigning of residential land-use right in the locality.
5. In the implementation of the policies on dwelling houses and residential land, attention must be paid to the following contents:
a) In the sale of houses owned by the State, the general principle is not to conduct on a massive scale but on a steady and step-by-step. Sales shall be made first of all on houses of categories III and IV and houses in suburban residential quarters to draw experience before putting on sale houses of categories I and II and villas in urban areas, along streets and downtown areas convenient for service and business activities.
Dwelling houses which are salable but which are under the management of ministries or branches of the Central Government shall be transferred to localities for their sales to be made in accordance with uniform procedures. Government agencies are not allowed to organize their own sales or set the prices and take the money for their own expenditure at the expense of the State budget.
b) In issuing certificates of dwelling house ownership and assigning residential land-use right, the listing and registration of dwelling houses and residential land shall be carried out definitively at each ward and district in each city and town.
In areas where the listing and registration have been completed, the certification shall be made first for those who purchased State-owned houses and have fully paid for them, and for those who have full documents certifying their ownership of the dwelling houses and their right to use the residential land, and then for others. From now on, the assigning of residential land and the granting of construction permits for new housing estates must strictly observe the provisions of the Land Law and the regulations on capital construction. After construction, the new house shall be registered and the Provincial People's Committee shall consider the certification of the house ownership. A full stop must be put to land-grabbing practices and illegal and unregistered construction of dwelling houses which are posing difficulties to the management of urban housing and land. All deliberate violations shall be dealt with sternly in accordance with law.
The cadastral and housing administrations must closely cooperate in the preparation of dossiers for the Provincial People's Committee to consider in issuing certificates of dwelling house ownership and assigning residential land in the locality. The measuring and mapping of a dwelling house and its residential land must be carried out simultaneously, in which the land administration shall measure and map the land and provide the description, and the housing administration shall measure and map the house and design its plan in the granting of certificate of dwelling house ownership and residential land-use right.
c) To ensure the sale of houses owned by the State and the granting of certificate of dwelling house ownership and residential land-use right, the President of the provincial and municipal People's Committee shall direct the specialized offices to make detailed plans on the basis of the already approved master plan. The detailed plans, especially those on land zoning, must be widely publicized.
d) To publicize widely through the mass media the significance and goal of the State policies on dwelling houses and residential land. To post at the head offices of the Communal People's Committees and other public places documents on the State policies on dwelling houses and residential land and their implementation guidance so that the cadres and population can understand, support and actively respond to them.
In the course of the implementation, the provinces shall regularly draw experience and periodically report the results to the Prime Minister. For matters which are not clear, they must report them to the Central Steering Committee for guidance and must not set their own regulations which are contrary to the already promulgated State documents.
6. Along with the implementation of the new policies on dwelling houses and residential land, the Government has submitted its proposal to, and is waiting for, the National Assembly to issue the Ordinance on People with Meritorious Services. The localities should firmly grasp the housing situation of the persons who are entitled to preferential treatment policies, especially those who have done meritorious services to the revolution in order to facilitate solutions to their problems or make recommendations to the Government.
Plans should be made to develop the various forms of social relief housing so as to contribute to the settlement of the housing problem for people of entitlement policies for whom the entire people has the responsibility to care.
7. Dwelling houses and residential land are matters closely associated with the legitimate demands and rights of every citizen. The housing and residential-land situation still contains in itself many problems and complexities, the settlement of which requires urgent policies and measures in order to, on the one hand, restore order in the management and use of dwelling houses and residential land, making it conform with the plan and, on the other, create more budget revenues for the building of new houses for society. The implementation of the new policies on dwelling houses and residential land must be strict, free of corruption and achieve the highest efficiency.
The Ministers, Heads of the agencies of ministerial level, Heads of the agencies attached to the Government, and Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall be responsible for the implementation of this Instruction.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!