Quyết định 2057/QĐ-BTP 2018 thực hiện Nghị quyết 31-NQ/BCSĐ về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2057/QĐ-BTP

Quyết định 2057/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 31-NQ/BCSĐ ngày 05/04/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2057/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành:26/07/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quý IV/2018, sẽ có Phần mềm cơ sở dữ liệu thi hành án dân sự

Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2057/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 31-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021.

Theo Kế hoạch này, trong Quý IV/2018 sẽ triển khai Phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án dân sự; tới năm 2019 sẽ có trang thông tin điện tử về đấu giá tài sản; thu hồi tối đa tiền, tài sản cho ngân sách nhà nước trong vụ án tham nhũng, kinh tế…

Nhiệm vụ trong thi hành án hành chính: Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ngay từ cấp cơ sở, đạt tỷ lệ được giao hàng năm; định kỳ tiếp công dân.

Mục tiêu tổ chức tối thiểu 01 đợt chuyên đề tuyên truyền về thi hành án dân sự, hành chính.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 26/07/2018.

Xem chi tiết Quyết định 2057/QĐ-BTP tại đây

tải Quyết định 2057/QĐ-BTP

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP

-------------

Số: 2057/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ

ngày 05 tháng 4 năm 2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/ 8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 760/QĐ-BTP ngày 18/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Quyết định này.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định này; phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ; chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định này; kịp thời báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các khó khăn, vướng mắc và các biện pháp cần thiết để bảo đảm Quyết định được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- PTTg TT CP Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Bộ Nội vụ (để biết);

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

- Cục CNTT (để đăng Cổng thông tin điện tử);

- Lưu: VT, TCTHADS.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Tiến Dũng
 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05 tháng 4 năm 2018

của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ

trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2057/QĐ-BTP ngày 26/7/2018

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

           

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt triển khai toàn diện, hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021.

2. Xác định nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng đơn vị thuộc Bộ; tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

3. Các đơn vị chủ động tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021.

II. NHIỆM VỤ

1. Các nhiệm vụ chủ yếu

1.1. Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, đặc biệt là các Nghị quyết như: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII , Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các Nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, các văn bản, chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, qua đó tiếp tục xây dựng các cơ quan thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao mức độ tín nhiệm của nền kinh tế.

1.2. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tổ chức thi hành pháp luật thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Tổ chức thi hành nghiêm túc các văn bản pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan đến quá trình thi hành án, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành.

1.3. Hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015, Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Chính phủ và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự.

1.4. Tiếp tục hoàn thiện quy trình, quy chế nội bộ về công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác cán bộ, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống Thi hành án dân sự, bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác bố trí, sử dụng cán bộ; xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phân công lao động, cơ cấu vị trí việc làm và các ngạch công chức trong hoạt động thi hành án. Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, gắn đào tạo với sử dụng cán bộ. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động thi hành án.

1.5. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp liên ngành phối hợp với cấp y, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát và công tác cán bộ.

1.6. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu của mô hình quản lý tập trung thống nhất theo hệ thống ngành dọc. Củng cố và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; thực hiện tốt công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nội bộ; công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư xây dựng cơ bản và hợp tác quốc tế.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

Trên cơ sở bám sát mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, Bộ Tư pháp tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ ngày 05/4/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp theo Phụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch và Nghị quyết hàng năm để Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp họp cho ý kiến đối với kết quả thực hiện Nghị quyết trong năm và dự kiến Chương trình công tác trọng tâm của Hệ thống thi hành án dân sự năm tiếp theo.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các đơn vị thuộc Bộ chủ động đề xuất, gửi Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp và báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Tiến Dũng

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi