Quyết định 852/QĐ-TTg 2017 tái cơ cấu DN thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 852/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP THUỘC TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
-------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt “Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020” với các nội dung chính sau:
I. MỤC TIÊU
Xây dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thành Tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, nâng cao năng suất lao động, hoạt động hiệu quả, bền vững; giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và an ninh quốc phòng của đất nước, làm nòng cốt để ngành công nghiệp điện lực Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, xây dựng thành công hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.
1. Ngành, nghề kinh doanh
a) Ngành, nghề kinh doanh chính
- Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia;
- Xuất nhập khẩu điện năng;
- Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện;
- Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện;
- Tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp.
b) Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính
- Chế tạo thiết bị điện, đầu tư kinh doanh cơ khí điện lực;
- Xây lắp các công trình điện;
- Dịch vụ tự động hóa và điều khiển; kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin (nghiên cứu, phát triển, triển khai, tư vấn và đào tạo) trong và ngoài nước, quản lý hệ thống viễn thông dùng riêng;
- Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện;
- Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông - công nghệ thông tin; sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt, trang bị bảo hộ lao động;
- Tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng;
- Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn mà Nhà nước giao cho EVN đối với các công trình điện;
- Đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài;
- Cho thuê văn phòng (hoạt động kinh doanh tại trụ sở EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội).
2. Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thành viên của EVN giai đoạn 2017-2020
a) Công ty mẹ - EVN tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
b) Các đơn vị giữ nguyên tổ chức, cơ chế hoạt động và nằm trong cơ cấu Công ty mẹ - EVN:
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy điện Hoà Bình;
- Công ty Thủy điện Ialy;
- Công ty Thủy điện Trị An;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang (Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và EVN nghiên cứu phương án cổ phần hoá (trong đó nhà nước nắm cổ phần chi phối), báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 150/TB-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ);
- Công ty Phát triển Thủy điện Sê San;
- Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát;
- Ban Quản lý dự án thủy điện 1;
- Ban Quản lý dự án thủy điện 4 (chấm dứt hoạt động sau khi hoàn thành quyết toán các dự án);
- Ban Quản lý dự án thủy điện 5;
- Ban Quản lý dự án thủy điện 6;
- Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La;
- Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (EVN quyết định đổi tên để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của Ban Quản lý dự án);
- Ban Quản lý dự án nhiệt điện 2;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN;
- Công ty Mua bán điện;
- Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (đổi tên từ Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin);
- Trung tâm Thông tin điện lực.
c) Doanh nghiệp do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ
- Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;
- Tổng công ty Điện lực miền Bắc;
- Tổng công ty Điện lực miền Trung;
- Tổng công ty Điện lực miền Nam;
- Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (chuyển thành công ty TNHH MTV trong giai đoạn 2019 - 2020 theo Quyết định số 168/QĐ-TTg).
d) Doanh nghiệp do EVN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1;
- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 2.
đ) Doanh nghiệp do EVN nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ
- Cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện 1, 2, 3 (EVN nắm giữ ít nhất 51% vốn điều lệ các Tổng công ty Phát điện đến hết năm 2019, năm 2020 tiếp tục xem xét thoái phần vốn nhà nước còn nắm giữ xuống dưới mức chi phối);
- Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3 (thoái vốn sau khi hoàn thành dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3).
e) EVN thực hiện thoái toàn bộ vốn tại các doanh nghiệp sau:
- Công ty Tài chính cổ phần Điện lực;
- Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần;
- Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình;
- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3;
- Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4.
g) Các sắp xếp khác:
- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc bán bớt một phần hoặc toàn bộ phần vốn của các Tổng công ty Phát điện tại các công ty cổ phần phát điện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và cổ phần hóa các Tổng công ty Phát điện có hiệu quả;
- Thực hiện các thủ tục để chuyển giao Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1 về Tổng công ty Phát điện 1;
- Đối với các dự án nguồn điện do EVN làm chủ đầu tư đang xây dựng, EVN thành lập các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc để quản lý vận hành các nhà máy điện sau khi dự án hoàn thành và sẽ tiến hành cổ phần hóa Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu về quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực như sau:
a) Hoàn thiện thể chế quản lý;
b) Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý, điều hành;
c) Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, kế toán; quản lý triệt để tài sản, nguồn vốn và đảm bảo cân đối dòng tiền. Tăng cường thực hành tiết kiệm, quản lý chặt chẽ chi phí, nhất là chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí gián tiếp, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm và minh bạch chi phí đầu vào;
d) Quản lý sử dụng lao động hiệu quả, cải cách cơ chế tiền lương; sắp xếp, tinh giảm biên chế lao động nhất là đội ngũ quản lý và ở các khâu truyền tải, phân phối điện;
đ) Phát triển và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gồm nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân lực cho quản lý kỹ thuật - vận hành;
e) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động trong toàn Tập đoàn;
g) Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư;
h) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí;
i) Rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức thực hiện xử lý các dự án, doanh nghiệp yếu kém thua lỗ thuộc EVN.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Công Thương
Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các nội dung sắp xếp, tái cơ cấu theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền phối hợp Bộ Công Thương thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 1 Phần III Điều này.
3. Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam
a) Tổ chức phổ biến, quán triệt các quan điểm, mục tiêu và các nội dung Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 trong toàn Tập đoàn nhằm tạo sự đồng thuận, nhất trí cao từ EVN đến các đơn vị thành viên, từ cán bộ lãnh đạo các đơn vị đến người lao động trong quá trình triển khai thực hiện;
b) Phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc các Tổng công ty thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 phù hợp với nội dung Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020 và chỉ đạo triển khai thực hiện:
- Nghiêm túc thực hiện việc sắp xếp, cổ phần hóa theo quy định và lộ trình đã được phê duyệt;
- Xây dựng phương án và lộ trình thoái vốn của EVN tại các đơn vị nêu tại điểm e khoản 2 Phần II Điều này, báo cáo Bộ Công Thương thông qua để thực hiện;
- Xây dựng phương án sắp xếp các công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện, báo cáo Bộ Công Thương thông qua để thực hiện;
- Nghiên cứu, báo cáo Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ phương án tiếp tục thoái phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty Phát điện xuống dưới mức chi phối và tách ra khỏi EVN sau khi có đánh giá kết quả hoạt động của các Tổng công ty Phát điện sau 02 năm thực hiện cổ phần hóa;
- Nghiên cứu mô hình đào tạo, nghiên cứu khoa học trong Tập đoàn bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;
- Xây dựng Đề án chuyển Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hạch toán độc lập trong EVN; báo cáo Bộ Công Thương trong năm 2018 để Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;
- Xây dựng, phê duyệt các đề án, phương án khác nhằm thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc EVN giai đoạn 2017 - 2020.
c) Chỉ đạo bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án, công trình điện được giao. EVN chịu trách nhiệm đầu tư các dự án nguồn điện mới do Thủ tướng Chính phủ giao để đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội.
d) Tập trung thực hiện tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp theo các nội dung nêu tại khoản 3 Phần II Điều này;
đ) Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp kết quả thực hiện Đề án này.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, CN, NN, KTTH, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, ĐMDN (2).XH
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

thuộc tính Quyết định 852/QĐ-TTg

Quyết định 852/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:852/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:14/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp , Doanh nghiệp , Điện lực
TÓM TẮT VĂN BẢN

EVN thoái vốn toàn bộ tại 6 doanh nghiệp
Đề án tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2017 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 14/06/2017.
Theo Đề án này, Công ty mẹ - EVN tiếp tục là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với 18 đơn vị trực thuộc. EVN giữ trên 50% vốn điều lệ tại 02 doanh nghiệp và giữ dưới 50% vốn điều lệ tại 02 doanh nghiệp khác; đặc biệt, giữ 100% vốn điều lệ tại 06 doanh nghiệp, gồm có: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia; Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Tổng công ty Điện lực miền Trung; Tổng công ty Điện lực miền Nam; Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.
Đáng chú ý, EVN sẽ thực hiện thoái vốn toàn bộ tại 06 doanh nghiệp, gồm: Công ty tài chính cổ phần Điện lực; Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức; Tổng công ty Thiết bị điện Đông anh - Công ty cổ phần; Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4.
Các ngành nghề kinh doanh chính của EVN được quy định tại Đề án này bao gồm: Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; Xuất nhập khẩu điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối diện, công trình điện; Tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp…
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 852/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER

Decision No. 852/QD-TTg dated  June 14, 2017 of the Prime Minister on approving the general scheme to restructure affiliates of Vietnam electricity during 2017 - 2020

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Electricity dated December 03, 2004 and Law on amendments to some articles of the Law on Electricity dated November 20, 2012;

Pursuant to the Decision No.58/2016/QD-TTg dated December 28, 2016 of the Prime Minister on criteria for classification of wholly state-owned enterprises, partially state-owned enterprises and list of state-owned enterprises undergoing restructuring in 2016 - 2020;

Pursuant to the Decision No. 2146/QD-TTg dated December 01, 2014 of the Prime Minister on approval for plan to restructure the industry and trade sector to serve the cause of national industrialization, modernization and sustainable development by 2020 and the orientation towards 2030;

Pursuant to the Decision No. 168/QD-TTg dated February 07, 2017 of the Prime Minister on approval for scheme to restructure electricity sector during 2016 - 2020 and the orientation towards 2025;

At the request of the Minister of Industry and Trade and Vietnam Electricity’s Board of Members,

DECIDES:

Article 1. The scheme to restructure affiliates of Vietnam Electricity during 2017 - 2020 is approved. To be specific:

I. OBJECTIVES

Develop Vietnam Electricity (hereinafter referred to as “EVN”) into a strong economic group that possesses modern technologies and management systems involving a high degree of specialization, thereby ensuring increased productivity and effective and sustainable operations; play a key role in maintaining the satisfaction of demands for electric power for socio-economic development, national energy security and national defense assurance, and in developing Vietnam’s electric power in a strong, sustainable and competitive manner, thereby achieving greater international integration and successfully developing a group that serves the public, society and customers in a manner that always maintains good quality.

II. CONTENTS

1. Business lines

a) Main business lines

- Electricity generation, transmission, distribution and trading; operation of the system for generation, transmission, distribution and supply of electricity in the national electricity system;

- Electricity import and export;

- Electricity investment project and investment management;

- Management, operation, repair, maintenance and upgrade of electrical, mechanical, control and automation equipment installed for electricity generation, transmission and distribution and in electrical works; electrical testing;

- Project management consulting, design and survey consulting, investment project establishment consulting, bidding consulting, power supply work, transmission line and substation construction assessment and supervision consulting.

b) Relevant business lines in direct service of main business lines

- Production of electrical equipment, electrical power engineering investment;

- Power construction;

- Provision of automation and control services; provision of information technology services (research, development, training and consulting) in foreign and domestic markets, exclusive-use telecommunications network system management;

- Import and export of fuel and materials in service of electricity sector;

- Installation, supervision of installation of telecommunications - information technology equipment; production of building materials, thermal insulators, electrical insulators, personal protective equipment;

- Project management consulting; investment project establishment consulting, bidding consulting, telecommunications - information technology work and industrial and civil work estimation and construction supervision consulting;

- Investment in electrical works using state capital granted to EVN;

- Human resource training and international cooperation in employee training;

- Lease of buildings (doing business at EVN Head Office, No. 11 Cua Bac Street, Ba Dinh District, Hanoi).

2. Plan to restructure affiliates of EVN during 2017-2020

a) Parent company - EVN will still be a wholly state-owned single-member limited liability company.

b) The units will have its organizational structure and operation mechanism remained unchanged and will be affiliated to the Parent Company - EVN include:

- Son La Hydropower Company;

- Hoa Binh Hydropower Company;

- Ialy Hydropower Company;

- Tri An Hydropower Company;

- Tuyen Quang Hydropower Company (The Ministry of Industry and Trade shall take charge and cooperate with relevant Ministries and authorities and EVN in considering formulating an equitization plan (the State holds a controlling ownership interest) and report it to the Prime Minister under the direction of the Prime Minister in the Notice No. 150/TB-VPCP dated March 21, 2017 of the Government Office);

- Se San Hydropower Development Company;

- Huoi Quang - Ban Chat Hydropower Company;

- Hydropower Project Management Board No.1;

- Hydropower Project Management Board No. 4 (its operations will be ceased after finalization of projects);

- Hydropower Project Management Board No. 5;

- Hydropower Project Management Board No. 6;

- Son La Hydropower Project Management Board;

- Ninh Thuan Nuclear Power Projects Management Board (EVN renamed it to suit new functions and tasks of the Projects Management Board);

- Thermal Power Project Management Board No. 2;

- EVN Construction and Technology Investment Management Board;

- Electric Power Trading Company;

- EVN Information and Communication Technology Company (previously EVN Information and Communication Technology Centre);

- EVN Information Centre.

c) Wholly EVN-owned enterprises include:

- National Power Transmission Corporation;

- Northern Power Corporation;

- Central Power Corporation;

- Southern Power Corporation;

- Hanoi city Power Corporation;

- Ho Chi Minh City Power Corporation;

- National Load Dispatch Centre (it will be converted into a single-member limited company during 2019-2020 as prescribed in the Decision No. 168/QD-TTg).

d) Enterprises over 50% of charter capital of which is held by EVN include:

- Power Engineering Consulting Joint Stock Company 1;

- Power Engineering Consulting Joint Stock Company 2;

dd) Enterprises under 50% of charter capital of which is held by EVN include:

- Equitizing Power Generation Corporations 1, 2, 3 (at least 51% of charter capital of Power Generation Corporations will be held by EVN by the end of 2019 and the capital held by the State will be divested  below the controlling level);

- Vinh Tan 3 Energy Joint Stock Company (its capital will be divested after closing Vinh Tan 3 thermal power plant project).

e) EVN will divest its capital in the following enterprises:

- EVN Finance Joint Stock Company;

- Thu Duc Electro Mechanical Joint Stock Company;

- Dong Anh Electrical Equipment Corporation - Joint Stock Company;

- Thuan Binh Wind Power Joint Stock Company;

- Power Engineering Consulting Joint Stock Company 3;

- Power Engineering Consulting Joint Stock Company 4.

g) Other contents:

- The Ministry of Industry and Trade shall take charge and cooperate with the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment in considering selling part or entire capital of Power Generation Corporations in accordance with regulations of law and equitizing Power Generation Corporations in an effective manner;

- Procedures for transferring Nghi Son 1 Thermal Power Company to Power Generation Corporation 1 will be carried out;

- Regarding the power projects that are invested in by EVN and are in progress, EVN will establish financially dependent power generation companies in order to manage power plants after closing projects and will equitize such companies in accordance with regulations of law.

3. Promoting restructuring of corporate governance. To be specific:

a) Develop management institutions;

b) Consolidate organizational structure;

c) Renovate and improve efficiency of financial and accounting management; thoroughly manage assets and capital sources and maintain cash flow. Promote thrift practice, properly manage costs, especially fuel costs, energy costs and indirect costs, reduce prices and publish input costs;

d) Manage and employ personnel in an effective manner, reform salary policies; undertake public sector downsizing, especially management staff and electricity generation and distribution staff;

dd) Recruit and provide training for personnel, including skilled personnel and technical personnel;

e) Apply modern technologies to improve EVN’s business operations and productivity;

g) Manage investment projects to ensure their progress and effectiveness;

h) Carry out internal inspections and supervision; prevent corruption and waste;

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 852/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi