Quyết định 548/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 548/TTG NGàY 7 THáNG 9 NăM 1995

Về VIệC THàNH LậP BAN QUảN Lý CáC KHU CHế XUấT

Và CôNG NGHIệP QUảNG NAM - Đà NẵNG

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ các Nghị định số 322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Ban hành Quy chế khu Chế xuất và Nghị định số 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ ban hành Quy chế khu công nghiệp;

Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

QUYếT địNH :

Điều 1:

Thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam-Đà Nẵng để quản lý các khu chế xuất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng có nhiệm vu quản lý các khu chế xuất theo quy định tại Điều 57 quy chế khu chế xuất ban hành kèm theo Nghị định số 322/HĐBT ngày 18 tháng 10 năm 1991 và quản lý các khu công nghiệp theo quy định tại Điều 20 quy chế khu công nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 192/CP ngày 28 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng có hình quốc huy, biên chế và kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước cấp.

 

Điều 2:

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng gồm Trưởng ban, các Phó trưởng ban và bộ máy giúp việc.

Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng Ban tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Trưởng ban quản lý sau khi có sự thoả thuận của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Bộ máy giúp việc của Ban do Trưởng ban quyết định sau khi có sự chấp thuận của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Bãi bỏ quyết định số 514/TTg, ngày 17 tháng 9 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban quản lý khu chế xuất Đà Nẵng.

Điều 4:

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, các Bộ trưởng: Tài chính, Thương mại, Nội vụ, Xây dựng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 548/TTg

Quyết định 548/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:548/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:07/09/1995Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 548/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------
No: 548-TTg
Hanoi, September 07, 1995
 
DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE MANAGING COMMISSION OF QUANG NAM-DA NANG EXPORT PROCESSING ZONES AND INDUSTRIAL PARKS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to Article 20 of the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decree No.322-HDBT of October 18, 1991 of the Council of Ministers (now the Government) promulgating the Regulation on Export Processing Zones and, Decree No.192-CP of December 28, 1994 of the Government promulgating the Regulation on Industrial Parks;
At the proposals of the President of the People's Committee of Quang Nam-Da Nang province and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECIDES:
Article 1.- To set up the Managing Commission of the Quang Nam-Da Nang Export Processing Zones and Industrial Parks so as to manage the export processing zones and industrial parks in Quang Nam-Da Nang province.
The Managing Commission of the Quang Nam-Da Nang Export Processing Zones and Industrial Parks has the task of managing the export processing zones as provided for in Article 57 of the Regulation on Export Processing Zones issued together with Decree No.322-HDBT of October 18, 1991, and managing industrial parks as provided for in Article 20 of the Regulation on Industrial Parks issued together with Decree No.192-CP on December 28, 1994 by the Government.
The Managing Commission of Quang Nam-Da Nang Export Processing Zones and Industrial Parks has legal person status, its own bank accounts, its own seal with the national emblem, its personnel and budget allocated by the State.
Article 2.- The Managing Commission of Quang Nam-Da Nang Export Processing Zones and Industrial Parks consists of the Head, the Deputy Heads and an assisting apparatus.
The Head of the Managing Commission shall be appointed by the Prime Minister at the proposal of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
The Deputy Heads shall be nominated by the President of the provincial People's Committee at the proposal of the Head of the Managing Commission and with the agreement from the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
The assisting apparatus of the Managing Commission shall be decided by the Head of the Board with the approval of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel.
Article 3.- This Decision takes effect from the date of its signing for promulgation. Decision No.514-TTg of September 17, 1994 of the Prime Minister on the establishment of the Managing Commission of Da Nang Export Processing Zone is now annulled.
Article 4.- The Minister-Chairman of the State Committee for Cooperation and Investment; the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel; the Minister-Chairman of the State Planning Committee; the Minister of Finance; the Minister of Trade; the Minister of the Interior; the Minister of Construction; the Governor of the State Bank of Vietnam; the General Director of the General Customs Department; the General Director of the General Land Administration; the Heads of the relevant agencies and the President of the People's Committee of Quang Nam-Da Nang province shall have to implement this Decision.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 548/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi