Quyết định 112/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 112/2003/QĐ-TTG

NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020;

 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp tại tờ trình số 1854/TTr-PC ngày 07 tháng 5 năm 2003,

   QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm với thành phần như sau :
1. Trưởng Ban : Ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Thường trực;
2. Phó trưởng Ban : Ông Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;
Các thành viên :
3. Ông Nguyễn Xuân Chuẩn, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp;
4. Ông Trần Đình Khiển, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
5. Ông Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;
6. Ông Trần Văn Tá, Thứ trưởng Bộ Tài chính;
7. Ông Bùi Mạnh Hải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
8. Ông Trần Doãn Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
9. Ông Tống Văn Nga, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
10. Ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Thương mại;
11. Ông Nguyễn Văn Đẳng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
12. Ông Đào Phan Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cơ khí Việt Nam;
13. Ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam.
Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm theo đúng mục tiêu và tiến độ đề ra trong Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002.
2. Chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng quy hoạch phát triển các chuyên ngành cơ khí đến năm 2010 để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch của từng Bộ, ngành với Chiến lược phát triển ngành cơ khí và kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt.
3. Chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm cơ khí trong Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm phù hợp với Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
4. Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể các dự án đầu tư và yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
5. Chỉ đạo việc khảo sát, thống kê và đánh giá về trình độ công nghệ, năng lực sản xuất cơ khí trong và ngoài nước.
6. Chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách và giải pháp về tài chính, thuế, thị trường, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành cơ khí.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
Điều 3. Ban Chỉ đạo có Tổ thường trực giúp việc đặt tại Bộ Công nghiệp và các Tổ công tác khác do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập để phục vụ yêu cầu công tác của Ban Chỉ đạo.
Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Chính phủ trong các công việc điều hành của Ban Chỉ đạo và của Bộ Công nghiệp trong các vấn đề hành chính và chi tiêu của Ban Chỉ đạo.
Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Công nghiệp và được quản lý, thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban quyết định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 112/2003/QĐ-TTG
NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM CƠ KHÍ TRỌNG ĐIỂM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp tại tờ trình số 1854/TTr-PC ngày 07 tháng 5 năm 2003,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm với thành phần như sau :

1. Trưởng Ban : Ông Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Thường trực;

2. Phó trưởng Ban : Ông Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

Các thành viên :

3. Ông Nguyễn Xuân Chuẩn, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp;

4. Ông Trần Đình Khiển, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

5. Ông Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng;

6. Ông Trần Văn Tá, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

7. Ông Bùi Mạnh Hải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

8. Ông Trần Doãn Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

9. Ông Tống Văn Nga, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

10. Ông Lê Danh Vĩnh, Thứ trưởng Bộ Thương mại;

11. Ông Nguyễn Văn Đẳng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

12. Ông Đào Phan Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Cơ khí Việt Nam;

13. Ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam.

 

Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm theo đúng mục tiêu và tiến độ đề ra trong Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 186/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2002.

2. Chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng quy hoạch phát triển các chuyên ngành cơ khí đến năm 2010 để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch của từng Bộ, ngành với Chiến lược phát triển ngành cơ khí và kiểm tra việc thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt.

3. Chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện các dự án đầu tư sản xuất các sản phẩm cơ khí trong Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm phù hợp với Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể các dự án đầu tư và yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Chỉ đạo việc khảo sát, thống kê và đánh giá về trình độ công nghệ, năng lực sản xuất cơ khí trong và ngoài nước.

6. Chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định các chính sách và giải pháp về tài chính, thuế, thị trường, đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành cơ khí.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Điều 3. Ban Chỉ đạo có Tổ thường trực giúp việc đặt tại Bộ Công nghiệp và các Tổ công tác khác do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định thành lập để phục vụ yêu cầu công tác của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Chính phủ trong các công việc điều hành của Ban Chỉ đạo và của Bộ Công nghiệp trong các vấn đề hành chính và chi tiêu của Ban Chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Bộ Công nghiệp và được quản lý, thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban quyết định.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi