Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
SỐ 13/2003/QĐ-BKHCN NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC
BAN HÀNH DANH MỤC XE MÁY VÀ ĐỘNG CƠ, PHỤ TÙNG
XE MÁY PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ)

Căn cứ Quyết định 147/2002/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003-2005;

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 260/CP-KG ngày 11 tháng 3 năm 2003 về việc giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam;

Sau khi thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về Danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục xe máy, động cơ và phụ tùng xe máy phải áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

Thời điểm hiệu lực áp dụng tiêu chuẩn được quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Danh mục này sẽ được bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Điều 3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng có trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

 

Điều 4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


DANH MỤC XE MÁY VÀ ĐỘNG CƠ, PHỤ TÙNG
PHẢI ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2003/QĐ-BKHCN
ngày 26 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

STT

Tên sản phẩm, hàng hoá

Tiêu chuẩn áp dụng

Nội dung áp dụng

Thời điểm có hiệu lực

 

Xe máy

 

 

 

 

Yêu cầu chung về an toàn

 

 

 

1

 

TCVN 5929:2003* Mô tô, xe máy hai bánh - yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn, với các lưu ý sau:

- Cho phép thử hiệu quả phanh trên băng thử theo Mục 3.5.3.2.

- Khí thải: theo mức 2 Bảng 1 của TCVN 6438:2001

- Độ ồn: chỉ thử khi đỗ theo TCVN 6436:1998

1/9/2003

 

Yêu cầu cụ thể về an toàn

 

 

 

2

Tiêu thụ nhiên liệu

TCVN 6440:1998 Mô tô - Phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

3

Phần nhô của xe máy

TCVN 6999:2002 Phương tiện giao thông đường bộ - Phần nhô ra ngoài của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

- 1/9/2005 đối với đời xe mới;

- 1/9/2006 đối với đời xe đang sản xuất

4

Cơ cấu điều khiển

TCVN 6957:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Cơ cấu điều khiển hoạt động của mô tô, xe máy hai bánh

- Yêu cầu trong phê duyệt kiểu

- Toàn bộ tiêu chuẩn

- Riêng các mục 6.3.2.1.1 và 6.3.2.1.2 và phụ lục D

1/9/2003

1/1/2005

 

Yêu cầu về môi trường

 

 

 

5

Khí thải

TCVN 6438:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải

áp dụng phần qui định cho mô tô, xe máy - mức 2 Bảng 1

 

1/9/2003

6

Tiếng ồn

TCVN 6436:1998 âm học - tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - mức ồn tối đa cho phép

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

7

 

TCVN 6435:1998 âm học - đo tiếng ồn do phương tiện giao thông đường bộ phát ra khi đỗ - phương pháp điều tra

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

 

Động cơ xe máy

 

 

 

8

 

TCVN 6998:2002 Phương tiện giao thông đường bộ - Vận tốc thiết kế lớn nhất, mômen xoắn lớn nhất và công suất hữu ích lớn nhất của động cơ mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

- 1/9/2005 đối với đời xe mới

- 1/9/2006 đối với xe đang sản xuất

9

 

TCVN 6439:1998 Mô tô - qui tắc thử động cơ - Công suất hữu ích

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

 

Phụ tùng xe máy (trừ phần động cơ)

 

 

 

10

Khung xe

TCVN 7238:2003 Mô tô, xe máy

- Khung - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

11

 

TCVN 6580:2000 phương tiện giao thông đường bộ - mã nhận dạng phương tiện (VIN) - Vị trí và cách ghi

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

12

 

TCVN 6578:2000 phương tiện giao thông đường bộ - mã nhận dạng phương tiện (VIN) - Nội dung và cấu trúc

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

13

ng xả

TCVN 7232:2003 Mô tô, xe máy, ống xả - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

14

Nan hoa

TCVN 7233:2003 Mô tô, xe máy - nan hoa - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

15

Vành thép

TCVN 7234:2003 Mô tô, xe máy -vành thép - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

16

Chân phanh

TCVN 7235:2003 Mô tô, xe máy - chân phanh - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

17

Tay phanh

TCVN 7236:2003 Mô tô, xe máy - tay phanh - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

18

Dây phanh, dây côn, dây ga

TCVN 7237:2003 Mô tô, xe máy - Dây phanh, dây côn, dây ga - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

19

c qui

TCVN 4472:1993 ắc qui chì khởi động

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

20

Gương chiếu hậu

TCVN 6770:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu mô tô và xe máy - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong công nhận kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

21

Chân chống

TCVN 6890:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - chân chống mô tô, xe máy hai bánh - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

22

Quai nắm, tay nắm

TCVN 6924:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - quai nắm - và tay nắm cho người cùng đi mô tô xe máy hai bánh

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

23

Thùng nhiên liệu (Bình xăng)

TCVN 6954:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - thùng nhiên liệu của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

24

Thiết bị đo vận tốc

TCVN 6956:2001 Phương tiện giao thông đường bộ - thiết bị đo tốc độ và việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2003

25

Săm lốp

TCVN 5721-1; 2:2002 phương tiện giao thông đường bộ - Mô tô - phần 1: săm; phần 2: lốp

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2005

26

Xích, đĩa xích

TCVN 6374:1998 - Xích con lăn chính xác bước ngắn và đĩa xích

áp dụng phần đĩa xích

1/9/2003

27

 

TCVN 7058:2002 phương tiện giao thông đường bộ - xích mô tô - đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử

Toàn bộ tiêu chuẩn

1/9/2004

 

* Khuyến khích tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe máy áp dụng toàn bộ TCVN 5959:2003 nếu có điều kiện.

thuộc tính Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN

Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy phải áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:13/2003/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành:26/05/2003Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Công nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Ngày 26/05/2003, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 13/2003/QĐ-BKHCN, về việc ban hành Danh mục xe máy và động cơ, phụ tùng xe máy phải áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam. Theo đó, thời điểm hiệu lực áp dụng tiêu chuẩn được quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Danh mục này sẽ được bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định13/2003/QĐ-BKHCN tại đây

tải Quyết định 13/2003/QĐ-BKHCN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 13/2003/QD-BKHCN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi