Quyết định 94/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm chuyển Tổng công ty đường sông Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 94/2003/QĐ-TTG
NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2003 VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHUYỂN
TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM SANG TỔ CHỨC VÀ
HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ban Kinh tế Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Tổng công ty Đường sông miền Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu: thí điểm đổi mới tổ chức quản lý, chuyển từ liên kết hành chính giữa Tổng công ty với các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập sang cơ chế đầu tư tài chính là chủ yếu; tạo ra sự liên kết chặt chẽ, xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm về vốn và lợi ích kinh tế giữa các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân; cung cấp tốt hơn các dịch vụ thông tin, tiếp thị, tiêu thụ, cung ứng, nghiên cứu, đào tạo cho các đơn vị thành viên; tạo điều kiện tăng cường năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

2. Nội dung chính của Đề án:

a) Tổng công ty Đường sông miền Nam chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con như sau:

- Công ty mẹ: là doanh nghiệp nhà nước, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và có vốn đầu tư vào các Công ty con; chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty và vốn đầu tư vào các Công ty con.

Công ty mẹ được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Vận tải thủy miền Nam, cảng Thủ Đức, Công ty Xuất nhập khẩu đường thủy miền Nam và cơ quan Tổng công ty.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty mẹ bao gồm: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

- Công ty con: có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp; được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty con.

Công ty con là các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên mà Công ty mẹ giữ cổ phần hoặc vốn góp chi phối.

(Danh sách Công ty con như phụ lục kèm theo).

b) Cơ cấu vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh của Công ty mẹ và Công ty con; tổ chức, quản lý Công ty mẹ; quan hệ giữa Công ty mẹ với chủ sở hữu nhà nước và với các Công ty con được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

c) Công ty mẹ có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Tổng công ty Đường sông miền Nam.

Điều 2.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

a) Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án thí điểm này.

b) Quyết định thành lập Công ty mẹ, Công ty con nói tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành.

c) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ.

d) Theo dõi tình hình hoạt động của mô hình thí điểm này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần uốn nắn.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Quy chế tài chính thí điểm của Công ty mẹ và theo dõi việc thực hiện chế độ quản lý tài chính, hạch toán kinh doanh, công khai tài chính của Công ty mẹ.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Phụ Lục

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM CHUYỂN TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG
SÔNG MIỀN NAM SANG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO
MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/2003/QĐ-TTg
ngày 12 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Danh sách Công ty con (Công ty cổ phần do Công ty mẹ giữ cổ phần chi phối):

1. Công ty cổ phần Xây lắp công trình (đã cổ phần hoá năm 2001, Công ty mẹ sở hữu 70% vốn điều lệ),

2. Công ty cổ phần Dịch vụ xây dựng và Cơ khí đường thủy Miền Nam, hình thành trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Dịch vụ xây dựng và Cơ khí đường thủy miền Nam (sẽ tiến hành cổ phần hoá năm 2003),

3. Công ty cổ phần Cơ khí công trình 2, hình thành trên cơ sở cổ phần hoá công ty Cơ khí công trình 2 (sẽ tiến hành cổ phần hoá năm 2003),

4. Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp đường thủy miền Nam, hình thành trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Dịch vụ tổng hợp đường thủy miền Nam (sẽ tiến hành cổ phần hoá năm 2003),

5. Công ty cổ phần Đóng mới và Sửa chữa phương tiện thủy Cần Thơ, được hình thành trên cơ sở cổ phần hoá Công ty Đóng mới và Sửa chữa phương tiện thủy Cần Thơ (sẽ tiến hành cổ phần hoá năm 2004).

 

thuộc tính Quyết định 94/2003/QĐ-TTg

Quyết định 94/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm chuyển Tổng công ty đường sông Việt Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:94/2003/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:12/05/2003Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Ngày 12/05/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 94/2003/QĐ-TTg, về việc thí điểm chuyển Tổng công ty Đường sông miền Nam sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Theo Quyết định này: Tổng công ty Đường sông miền Nam chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con như sau: Công ty mẹ: là doanh nghiệp nhà nước, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất - kinh doanh và có vốn đầu tư vào các Công ty con, chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Công ty và vốn đầu tư vào các Công ty con. Công ty con: có tư cách pháp nhân, có tài sản, tên gọi, bộ máy quản lý riêng, tự chịu trách nhiệm dân sự trong phạm vi số tài sản của doanh nghiệp, được tổ chức và hoạt động theo các quy định pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của Công ty con. Công ty con là các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên mà Công ty mẹ giữ cổ phần hoặc vốn góp chi phối... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định94/2003/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 94/2003/QĐ-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi