Quyết định 86/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2003 - 2005

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 86/2003/QĐ-TTg

Quyết định 86/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2003 - 2005
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:86/2003/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:07/05/2003Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

* Ngày 07/05/2003, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 86/2003/QĐ-TTg, phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2003 - 2005. Theo Quyết định này, những doanh nghiệp mà Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn gồm: Văn phòng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Công ty Tu tạo và Phát triển nhà,... Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp: Công ty Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội, Công ty Xây dựng và Phát triển công trình hạ tầng, Công ty Dịch vụ nông nghiệp Từ Liêm. Doanh nghiệp thực hiện giải thể năm 2003: Cửa hàng Lương thực 60 Ngô Thì Nhậm, Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Hà Nội, Công ty Xuất nhập khẩu Hà Lâm... Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Quyết định 86/2003/QĐ-TTg tại đây

tải Quyết định 86/2003/QĐ-TTg

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 86/2003/QĐ-TTG
NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2003 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ
SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tổng công ty nhà nước;

Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại tờ trình số 13/TT-UB (ngày 20 tháng 02 năm 2003), công văn số 1224/UB-CN (ngày 24 tháng 4 năm 2003); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2284/BKH/DN ngày 18 tháng 4 năm 2003), Nội vụ (công văn số 675/BNV-TCBC ngày 07 tháng 4 năm 2003), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 1228/LĐTBXH-CSLĐVL ngày 18 tháng 4 năm 2003), Ban Kinh tế Trung ương (công văn số 170-CV/KTTW ngày 09 tháng 4 năm 2003); ý kiến của Hội đồng thẩm định (ngày 10 tháng 4 năm 2003),

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2003 - 2005 như phụ lục kèm theo.

 

Điều 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được duyệt; trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động lựa chọn để chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn sang Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; chỉ đạo xây dựng đề án thí điểm chuyển Công ty Điện tử Hà Nội (HANEL) sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

 

Điều 3. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trong việc thực hiện Phương án này theo quy định hiện hành.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Phương án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỰC HIỆN
SẮP XẾP, ĐỔI MỚI GIAI ĐOẠN 2003 - 2005

(Ban hành kèm theo Quyết định số 86 2003/QĐ-TTg
ngày 07 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ)

 

A. TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC:

 

I. Giữ nguyên pháp nhân, tiếp tục củng cố: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

II. Sắp xếp lại các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội:

1. Những doanh nghiệp mà Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn:

- Văn phòng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội,

- Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội,

- Công ty Tu tạo và Phát triển nhà,

- Công ty Đầu tư xây dựng Hà Nội,

- Công ty Đầu tư xây dựng số 2,

- Công ty Xây dựng Hồng Hà,

- Công ty Xây dựng số 3 Hà Nội.

2. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá:

Thực hiện năm 2003:

Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần:

- Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Sóc Sơn.

Thực hiện năm 2004:

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp:

- Công ty Đầu tư và Phát triển nhà số 12,

- Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Hai Bà Trưng,

- Công ty Thiết kế xây dựng nhà Hà Nội,

- Công ty Đầu tư và Phát triển nhà số 6.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, khi bán cổ phần lần đầu Nhà nước giữ ít nhất 51% vốn điều lệ:

- Công ty Cơ giới xây dựng Đông Anh.

- Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng Hà Nội,

- Công ty Đầu tư xây lắp thương mại.

Thực hiện năm 2005:

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp:

- Công ty Kinh doanh và Xây dựng nhà,

- Công ty Xây dựng số 9 Hà Nội,

- Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội,

- Công ty Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội (Thành Trì cũ).

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, khi bán cổ phần lần đầu Nhà nước giữ ít nhất 51% vốn điều lệ:

- Công ty Đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng.

 

B. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC:

I. Những doanh nghiệp mà Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn:

a) Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích giữ nguyên pháp nhân:

1. Công ty Công viên thống nhất,

2. Công ty Môi trường đô thị Hà Nội,

3. Công ty Thoát nước Hà Nội,

4. Vườn thú Hà Nội,

5. Công ty Dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng,

6. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Đông Anh.

b) Doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh giữ nguyên pháp nhân :

1. Công ty Giầy Thượng Đình,

2. Công ty Điện cơ Thống Nhất,

3. Công ty Nhựa Hà Nội,

4. Công ty Khoá Việt Tiệp,

5. Công ty Kim khí Thăng Long,

6. Công ty Mai Động,

7. Công ty Xuân Hoà,

8. Công ty Xe máy xe đạp Thống nhất,

9. Công ty Xích líp Đông Anh,

10. Công ty Dệt 19/5,

11. Công ty Dệt Minh Khai,

12. Công ty May 40,

13. Công ty Bia Việt Hà

14. Công ty Bê tông và Xây dựng Thịnh Liệt,

15. Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị,

16. Công ty Xây dựng số 1 Hà Nội,

17. Công ty Đầu tư xây dựng và Sản xuất vật liệu Cầu Đuống,

18. Công ty Cơ điện Trần Phú,

19. Công ty Xây dựng công nghiệp,

20. Công ty Xây dựng dân dụng Hà Nội,

21. Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội,

22. Công ty Chiếu sáng và Thiết bị đô thị,

23. Công ty Công viên cây xanh,

24. Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội,

25. Công ty Vận tải và Dịch vụ công cộng,

26. Công ty Công trình giao thông III,

27. Công ty Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội,

28. Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội,

29. Công ty Thủy Tạ,

30. Công ty Bách hoá Hà Nội,

31. Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi,

32. Công ty Thực phẩm Hà Nội,

33. Công ty Thương mại dịch vụ thời trang,

34. Công ty Du lịch dịch vụ Hà Nội,

35. Công ty Du lịch Hà Nội,

36. Công ty Du lịch và Thương mại tổng hợp Thăng Long,

37. Công ty Đông Thành,

38. Công ty Giống cây trồng,

39. Công ty Giống gia súc Hà Nội,

40. Công ty Thanh Hà,

41. Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội,

42. Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hà Nội,

43. Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội,

44. Công ty Bao bì 27/7,

45. Công ty Sản xuất kinh doanh của người tàn tật,

46. Công ty Dịch vụ lao động hợp tác quốc tế,

47. Công ty Điện ảnh băng hình,

48. Công ty Phát hành sách Hà Nội,

49. Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô,

50. Công ty Nghe nhìn,

51. Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội,

52. Công ty Xây dựng thanh niên,

53. Công ty Sách và Thiết bị trường học,

54. Nhà xuất bản Hà Nội,

55. Công ty Vườn quả du lich Từ Liêm,

56. Công ty Kinh doanh nhà số 1,

57. Công ty Điện tử Hà Nội ( Hanel).

II. Những doanh nghiệp nhà nước thực hiện sáp nhập vào doanh nghiệp khác:

Thực hiện năm 2003:

1. Hãng phim Hà Nội

Nhập vào Công ty Điện ảnh băng hình

2. Công ty Du lịch thương mại Hà Nội

Nhập vào Công ty Du lịch và Thương mại tổng hợp Thăng Long

3. Công ty Du lịch thương mại Cổ Loa

Nhập vào Công ty Du lịch Hà Nội

4. Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp Gia Lâm

Nhập vào Công ty Giống cây trồng

5. Trung tâm kỹ thuật rau quả Hà Nội

Nhập vào Công ty Giống cây trồng

6. Trung tâm sữa và giống bò Hà Nội

Nhập vào Công ty Giống gia súc Hà Nội

7. Công ty Thương mại khách sạn Đống Đa

Nhập vào Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội

8. Công ty Cửu Long

Nhập vào Công ty Sản xuât - Xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội

9. Công ty Cao su 3/2

Nhập vào Công ty Sản xuất kinh doanh của người tàn tật

10. Công ty Dịch vụ vật tư kỹ thuật Hà Nội

Nhập vào Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội

11. Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu đầu tư thanh niên

Nhập vào Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội

12. Công ty Thương mại và Du lịch thanh niên

Nhập vào Công ty Thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội

13. Công ty Sản xuất kinh doanh bao bì và hàng xuất khẩu

Nhập vào Công ty Thanh Hà

14. Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

Nhập vào Công ty Thanh Hà

15. Công ty Than và Vật liệu xây dựng thanh niên

Nhập vào Công ty Xây dựng thanh niên

16. Công ty Xây dựng tuổi trẻ

Nhập vào Công ty Xây dựng thanh niên

17. Công ty Thương mại và Bao bì Hà Nội

Nhập vào Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội

18. Công ty Phụ tùng Đông Anh

Nhập vào Công ty Xuân Hoà

19. Công ty Bi Hà Nội

Nhập vào Công ty Xích líp Đông Anh

20. Công ty Khai thác công trình thủy lợi Sóc Sơn

Nhập vào Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Đông Anh

 

21. Công ty Khai thác công trình thủy lợi Gia Lâm

Nhập vào Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Đông Anh

22. Công ty Khai thác công trình thủy lợi Thanh Trì

Nhập vào Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Đông Anh

23. Công ty Khai thác công trình thủy lợi Từ liêm

Nhập vào Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Đông Anh

24. Công ty Hoàng Long

Nhập vào Công ty Du lịch Hà Nội

 
Thực hiện năm 2004:

1. Công ty Kỹ thuật điện thông

Nhập vào Công ty Điện cơ thống nhất

2. Công ty Công trình giao thông 2

Nhập vào Công ty Công trình giao thông III

3. Công ty Công trình giao thông 4

Nhập vào Công ty Công trình giao thông III

4. Công ty Công trình giao thông I

Nhập vào Công ty Công trình giao thông III

5. Công ty Du lịch thương mại Đống Đa

Nhập vào Công ty Du lịch thương mại tổng hợp Thăng Long

6. Công ty Dệt kim Thăng Long

Nhập vào Công ty Dệt Minh Khai

7. Công ty Kinh doanh nhà số 2

Nhập vào Công ty Kinh doanh nhà số 1

8. Công ty Kinh doanh nhà số 3

Nhập vào Công ty Kinh doanh nhà số 1

9. Công ty Địa chính Hà Nội

Nhập vào Công ty Kinh doanh nhà số 1

10. Công ty Kinh doanh nước sạch

số 2

Nhập vào Công ty Kinh doanh nước sạch Hà Nội

11. Công ty Quản lý bến xe Hà Nội

Nhập vào Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội

12. Công ty in tổng hợp

Nhập vào Công ty Phát hành sách Hà Nội

13. Công ty VIHA

Nhập vào Công ty Xe máy xe đạp Thống Nhất

14. Công ty Thương mại xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội

Nhập vào Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội

15. Công ty Xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và Thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Nhập vào Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội

 

Thực hiện năm 2005:

1. Công ty Bắc Hà

Nhập vào Công ty Đông thành

2. Công ty Tam Thiên Mẫu

Nhập vào Công ty Đông thành

3. Công ty Giầy Thụy Khuê

Nhập vào Công ty Giầy Thượng Đình

III. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá:

Thực hiện năm 2003:

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp:

1. Công ty Dược phẩm và Thiết bị y tế Hà Nội,

2. Công ty Xây dựng và Phát triển công trình hạ tầng,

3. Công ty Dịch vụ nông nghiệp Từ liêm.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, khi bán cổ phần lần đầu Nhà nước giữ ít nhất 51% vốn điều lệ:

1. Công ty Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng,

2. Công ty Thương nghiệp tổng hợp Đông Anh,

3. Công ty Thương nghiệp tổng hợp Gia Lâm,

4. Công ty Hà Thủy,

5. Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

6. Công ty Bánh kẹo Tràng An,

7. Xí nghiệp Bánh mứt kẹo Hà Nội,

8. Công ty Cơ khí Nam Hồng,

9. Công ty Vật tư công nghiệp Hà Nội,

10. Công ty Cao su Hà Nội,

11. Công ty Tô Châu,

12. Công ty Sản xuất công nghiệp và Xây lắp Hà Nội.

c) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần:

1. Công ty Thương mại Thanh Trì,

2. Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi và Phát triển nông thôn,

3. Công ty Thi công cơ giới xây dựng,

4. Công ty Xây dựng và Trang trí nội thất trường học,

5. Công ty Du lịch thương mại Thủ Đô,

6. Công ty Nước giải khát Trường Xuân,

7. Công ty ăn uống du lịch dịch vụ Hoàn Kiếm,

8. Công ty Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh nhà,

9. Công ty Dịch vụ nông nghiệp Thanh Trì,

10. Công ty ăn uống khách sạn Gia Lâm,

11. Công ty Vật tư tổng hợp Hà Anh.

Thực hiện năm 2004:

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp:

1. Công ty Bê tông và Xây dựng Vĩnh Tuy,

2. Công ty Vật liệu và Xây dựng Đại La,

3. Nhà máy Gạch Phúc Thịnh,

4. Công ty Tư vấn và Thiết kế Xây dựng Hà Nội,

5. Công ty Xây dựng lắp máy điện nước,

6. Công ty Bách hoá 5 Nam Bộ,

7. Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu Hà Nội,

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, khi bán cổ phần lần đầu Nhà nước giữ ít nhất 51% vốn điều lệ:

1. Công ty Tư vấn kiến trúc đô thị,

2. Công ty Mỹ thuật và Vật phẩm văn hoá,

3. Công ty Thương mại Hà Nội,

4. Công ty Phát triển xuất nhập khẩu và đầu tư,

5. Công ty Vật liệu xây dựng Hà Nội,

6. Công ty Đầu tư khai thác Hồ Tây,

7. Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng nông lâm nghiệp,

8. Công ty Điện tử Giảng Võ,

9. Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng giao thông công chính Hà Nội,

10. Công ty Xây dựng giao thông đô thị,

11. Công ty Thủy tinh Hà Nội,

12. Công ty Cơ khí Đồng Tháp,

13. Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu xe đạp xe máy,

14. Công ty Xe đạp xe máy Đống Đa,

15. Công ty Giầy Ngọc Hà,

16. Công ty Dệt kim Hà Nội,

17. Công ty Phương Nam,

18. Công ty Thăng Long.

c) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần ở mức thấp hoặc không giữ cổ phần:

1. Công ty Sản xuất dịch vụ và Du lịch thể dục thể thao,

2. Công ty Đông á,

3. Công ty Dịch vụ - Xuất nhập khẩu và Thương mại,

4. Công ty Vật tư nông nghiệp Hà Nội,

5. Công ty Xây lắp giao thông công chính,

6. Công ty Khảo sát đo đạc.

Thực hiện năm 2005:

a) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ trên 50% tổng số cổ phần của doanh nghiệp:

1. Công ty Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà,

2. Công ty Cơ điện công trình.

b) Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá, khi bán cổ phần lần đầu Nhà nước giữ ít nhất 51% vốn điều lệ:

1. Công ty Xây dựng số 5 Hà Nội,

2. Công ty Xây dựng và Phục chế công trình văn hoá,

3. Công ty Xăng dầu chất đốt,

4. Công ty Đầu tư Xây dựng nông nghiệp - Phát triển nông thôn,

5. Công ty Thanh Xuân,

6. Nhà máy đóng tầu Hà Nội,

7. Công ty Dệt len mùa đông,

8. Công ty Thiết bị kỹ thuật điện,

9. Công ty Giấy Trúc bạch,

10. Công ty Hoá chất sơn Hà Nội.

IV. Doanh nghiệp chuyển về Bộ Giao thông vận tải quản lý, thực hiện năm 2003:

1. Công ty Việt Hà,

2. Công ty Vận tải biển Hà Nội,

3. Công ty Vận tải thủy Hà Nội,

V. Doanh nghiệp thực hiện giải thể năm 2003:

1. Cửa hàng Lương thực 60 Ngô Thì Nhậm,

2. Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Hà Nội,

3. Công ty Xuất nhập khẩu Hà Lâm,

4. Công ty Phát triển công nghiệp (LICOSA),

5. Công ty Thương mại và Đầu tư Hà Nội,

6. Công ty May Thành Công,

7. Công ty Ăn uống khách sạn Sóc Sơn,

8. Công ty Dịch vụ nông nghiệp Sóc Sơn,

9. Công ty Phát triển nông lâm ngư và Dịch vụ Sóc Sơn.

VI. Doanh nghiệp chuyển thành đơn vị sự nghiệp có thu:

Thực hiện năm 2003:

Báo màn ảnh sân khấu.

VII. Lâm trường Sóc Sơn: sắp xếp theo chủ trương chung của Chính phủ về sắp xếp lại các nông, lâm trường quốc doanh.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú

văn bản TIẾNG ANH

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi