Quyết định 810/QĐ-BTC Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 810/QĐ-BTC

Quyết định 810/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hàng tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:810/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:14/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức, Vi phạm hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi nghị định về XPVPHC lĩnh vực thuế

Ngày 14/4/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 810/QĐ-BTC về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hàng tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Theo đó, Ban soạn thảo gồm 23 thành viên, trong đó ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban, ông Hoàng Thái Sơn, Phó Vụ trưởng, Vụ pháp chế-Bộ Tài chính làm Phó Trưởng ban. Đồng thời, Tổ biên tập có 32 thành viên do ông Hoàng Thái Sơn là Tổ trưởng.

Ngoài ra, Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ được giao và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 810/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

____________

Số: 810/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa
đổ
i, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ
số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ
quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-BTC ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1480/QĐ-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính;

Căn cứ Công văn cử người của các cơ quan, đơn vị liên quan;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập gồm các ông, bà có tên theo danh sách đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Ban soạn thảo và Tổ biên tập có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1480/QĐ- BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ được giao và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TCCB (60b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trần Xuân Hà

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

DANH SÁCH BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG NGHỊ
ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỐ SU
NG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ
XỬ PHẠT V
I PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HÓA
Đ
ƠN; HẢI QUAN; KINH DOANH BẢO HIỂM, KINH DOANH XỔ SỐ;
QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM
CHỐNG LÃNG PHÍ; DỰ TRỮ QUỐC GIA; KHO BẠC NHÀ NƯỚC;
KẾ TOAN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

(Kèm theo Quyết định số 810/QĐ-BTC ngày 14/4/2021 của Bộ Tài chính)

 

SỐ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

QUAN, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

NHIỆM VỤ TRONG BAN SOẠN THẢO, TỔ BIÊN TẬP

I. Ban soạn thảo:

1.

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Thứ trưởng

Bộ Tài chính

Trưởng ban

2.

Hoàng Thái Sơn

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính

Phó Trưởng ban

3.

Nguyễn Văn Hà

Vụ trưởng

Vụ Tài chính,

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

4.

Nguyễn Anh Sơn

Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương

Thành viên

5.

Vũ Ngọc Hùng

Thiếu tướng, Phó Cục trưởng

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an

Thành viên

6.

Lê Thanh Vân

Phó Vụ trưởng

Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ

Thành viên

7.

Toán Thị Ngoan

Phó Cục trưởng

Cục Quản trị tài vụ, Bộ Ngoại giao

Thành viên

8.

Bùi Văn Lua

Đại tá, Phó Cục trưởng

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thành viên

9.

Nguyễn Văn Tuấn

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ

Thành viên

10.

Nguyễn Thanh Hà

Phó Cục trưởng

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp

Thành viên

11.

Trần Thị Thêm

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

 

12.

Trần Thị Trang

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Bộ Y tế

Thành viên

13.

Phi Vân Tuấn

Phó Tổng cục trưởng

Tổng cục Thuế

Thành viên

14.

Mai Xuân Thành

Phó Tổng cục trưởng

Tổng cục Hải quan

Thành viên

15.

Trần Thị Huệ

Phó Tổng giám đốc

Kho bạc Nhà nước

Thành viên

16.

Bùi Thúy Ngọc

Phó Tổng cục trưởng

Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thành viên

17.

Tạ Thanh Tú

Phó Cục trưởng

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Thành viên

18.

Lưu Đức Tuyên

Phó Cục trưởng

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính

Thành viên

19.

Ngô Việt Trung

Phó Cục trưởng

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính

Thành viên

20.

Nguyễn Minh Tiến

Phó Vụ trưởng

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

Bộ Tài chính

Thành viên

21.

Võ Quang Vinh

Phó Tổng giám đốc

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott)

Thành viên

22.

Phan Minh Lê

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên

23.

Nguyễn Văn Hổ

Phó Cục trưởng

Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Thành viên

II. Tổ biên tập:

1.

Hoàng Thái Sơn

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính

Tổ trưởng

2.

Nguyễn Thị Thu

Nguyệt

Hàm Phó Vụ trưởng

Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ

Thành viên

3.

Thành Xuân Lý

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế

Thành viên

4.

Võ Song Tùng

Phó Vụ trưởng

Vụ Tổng hợp - Pháp chế, Kho bạc Nhà nước

Thành viên

5.

Bùi Đình Toản

Phó Vụ trưởng

Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thành viên

6.

Trần Việt Hưng

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan

Thành viên

 

7.

Đặng Thị Thủy

Trưởng phòng

Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính

Thành viên

8.

Chu Minh Phương

Trưởng phòng

Phòng Quản trị rủi ro, Công ty Xổ số điện toán

Việt Nam (Vietlott)

Thành viên

9.

Đỗ Anh Trường

Trưởng phòng

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, Bộ Tài chính

Thành viên

10.

Nguyễn Hoàng Việt

Phó Trưởng phòng

Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp

Thành viên

11.

Nguyễn Thị Nhung

Phó Trưởng phòng

Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính

Thành viên

12.

Nguyễn Văn Thiềm

Phó trưởng phòng

Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên

13.

Đào Xuân Quang

Phó trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Thành viên

14.

Đỗ Văn Điệp

Thiếu tá, Trợ lý

Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thành viên

15.

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Thanh tra viên chính

Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ

Thành viên

16.

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Chuyên viên chính

Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

17.

Vị Thị Phương

Nhung

Chuyên viên chính

Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính

Thành viên

18.

Nguyễn Thị Mai

Hoa

Chuyên viên chính

Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Thành viên

19.

Ngô Chí Cường

Chuyên viên chính

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính

Thành viên

20.

Tràn Thị Tuyết

Kiểm tra viên chính

Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan

Thành viên

21.

Đào Thịnh Vinh

Kiểm tra viên chính

Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan

Thành viên

 

22.

Trần Thị Diệu Linh

Chuyên viên

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an

Thành viên

23.

Phạm Quang Huy

Chuyên viên

Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính

Thành viên

24.

Nguyễn Thị Thùy Dương

Chuyên viên

Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính

Thành viên

25.

Trần Đức Anh

Chuyên viên

Văn phòng Bộ Tài chính

Thành viên

26.

Bùi Thế Hưng

Chuyên viên

Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương

Thành viên

27.

Trần Ngọc Duy

Chuyên viên

Vụ Pháp chế Bộ Y tế

Thành viên

28.

Phạm Văn Hiệp

Chuyên viên

Vụ Tài chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

29.

Bùi Thị Hương

Chuyên viên

Cục Quản trị tài vụ, Bộ Ngoại giao

Thành viên

30.

Hàn Bích Ngọc

Chuyên viên

Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

Bộ Tài chính

Thành viên

31.

Nguyễn Quốc Tùng

Chuyên viên

Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

Thành viên

32.

Cao Viết Tú

Kiểm tra viên

Phòng Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Thành viên

 

             
 

 

Danh sách gồm 23 thành viên Ban soạn thảo và 32 thành viên Tổ biên tập./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi