Quyết định 68/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 68/2008/QĐ-BNN

Quyết định 68/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:68/2008/QĐ-BNNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:
Ngày ban hành:27/05/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Số:  68/2008/QĐ-BNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 27 tháng5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Giám đốc,

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26/2/1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/4/2003;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo quyết định này Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2.Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3.Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chủ tịch Uỷ bannhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Đức Phát


TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

Chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2008/QĐ-BNN

ngày 27 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước về nông nghiệp, các  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là công chức đứng đầu sở thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động của Sở; Tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối trong quá trình sản xuất và tiêu thụ; các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong phạm vi của tỉnh.

2. Phó giám đốc sở là người giúp giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác theo sự phân công của giám đốc sở và chịu trách nhiệm trước giám đốc sở, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn

1. Cán bộ khi được xem xét bổ nhiệm giữ chức Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện tại Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện nêu trong Quy định này là căn cứ để Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo theo từng chức danh.

Chương II

TIÊU CHUẨN CHUNG

Điều 4. Tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương (khoá VIII)

1. Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;

3. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

4. Các tiêu chuẩn này có quan hệ mật thiết với nhau. Coi trọng cả đức và tài, đức là gốc.

Điều 5. Tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo và quản lý

1. Nắm vững và vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào các lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao; nắm vững tình hình chính trị, kinh tế xã hội của địa phương;

2. Có năng lực quản lý, điều hành hoạt động chung của Sở, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cán bộ, công chức, viên chức tín nhiệm; có khả năng quy tụ, đoàn kết, động viên cán bộ, công chức, viên chức của Sở hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao;

3. Có khả năng nghiên cứu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất các giải pháp, phương pháp giúp cho hoạt động quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối.

Chương III

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA TỪNG CHỨC DANH

Điều 6. Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc sở

1. Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên;

2. Tốt nghiệp đại học phù hợp với lĩnh vực công tác;

3. Có một ngoại ngữ thông dụng trình độ C trở lên. Đối với tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số trong trường hợp phải lựa chọn 01 trong 02 người có trình độ năng lực như nhau thì ưu tiên cho người sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số;

4. Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính;

5. Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân chính trị;

6. Sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng.

Điều 7. Điều kiện bổ nhiệm Giám đốc sở

1. Có năm 5 công tác trở lên trong ngành, trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao;

2. Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với  nữ;

3. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Điều 8. Tiêu chuẩn chức danh Phó Giám đốc sở

1. Đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên;

2. Tốt nghiệp đại học phù hợp với lĩnh vực công tác;

3. Có một ngoại ngữ thông dụng trình độ B trở lên. Đối với tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số trong trường hợp phải lựa chọn 01 trong 02 người có trình độ năng lực như nhau thì ưu tiên cho người sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số;

4. Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính;

5. Có trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc tương đương trở lên;

6. Sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng.

Điều 9. Điều kiện bổ nhiệm Phó Giám đốc sở

1. Có 3 năm công tác trở lên trong ngành, trong đó có ít nhất 02 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao;

2. Tuổi bổ nhiệm lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ;

3. Có đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này;

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị cần kịp thời báo cáo Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng xem xét bổ sung, sửa đổi./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi