Quyết định 415/QĐ-BCT 2022 sửa đổi Quyết định 1972/QĐ-BCT về thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
_______

Số: 415/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị quyết số 102/2020/QH14 ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA);

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1175/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA);

Căn cứ Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và Công văn số 6548/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 10 tháng 8 năm 2020 về việc Phụ lục kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ-BCT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam;

Căn cứ các công văn số 3724/VPCP-QHQT ngày 26 tháng 11 năm 2021 và số 528/VPCP-QHQT ngày 24 tháng 2 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Nhóm DAG Việt Nam trong Hiệp định EVFTA;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Hiệp hội Thang máy Việt Nam (tên viết tắt là VNEA) tại Phụ lục Danh sách thành viên chính thức của Nhóm DAG Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Hiệp hội Thang máy Việt Nam và các thành viên Nhóm DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA được quy định tại Phụ lục của Quyết định số 1972/QĐ-BCT và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1972/QĐ-BCT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: LĐTBXH, TN&MT, CA, TP,
NG, NV, TC, NN&PTNT;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị: VPB, TCCB, TCĐMDN, PC;
- Lưu: VT, ĐB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên

thuộc tính Quyết định 415/QĐ-BCT

Quyết định 415/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1972/QĐ-BCT ngày 17/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 415/QĐ-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 23/03/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Thương mại-Quảng cáo
TÓM TẮT VĂN BẢN

Hiệp hội Thang máy Việt Nam là thành viên của Nhóm tư vấn trong nước Việt Nam

Ngày 23/3/2022, Bộ Công thương ban hành Quyết định 415/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1972/QĐ-BCT ngày 17/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam.

Cụ thể, trước đây Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam gồm 03 thành viên chính thức như sau:

Thứ nhất, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đại diện giới sử dụng lao động);

Thứ hai, Viện Công nhân và Công đoàn, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

Thứ ba, Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD).

Theo đó, Bộ Công thương bổ sung Hiệp hội Thang máy Việt Nam (tên viết tắt là VNEA) chính thức của Nhóm DAG Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1972/QĐ-BCT ngày 17/8/2021 về thành lập Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 415/QĐ-BCT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Quyết định 29/QĐ-TCT của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 29/QĐ-TCT của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở , Cơ cấu tổ chức

Vui lòng đợi