Quyết định 325/QĐ-BGTVT HĐ thẩm định dự thảo TT giám định tư pháp trong GTVT

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 _______

Số: 325/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

 

                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải gồm các thành viên sau đây:

1. Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng;

2. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

3. Đại diện Văn phòng Bộ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

4. Đại diện Thanh tra Bộ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

5. Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thành viên;

6. Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, Thành viên;

7. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thành viên;

8. Đại diện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thành viên;

9. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam, Thành viên;

10. Đại diện Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông, Thành viên;

11. Đại diện Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Thành viên;

12. Đại diện Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, Thành viên;

13. Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải theo các nội dung quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Nhật

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 325/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 325/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 04/03/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Giao thông , Tư pháp-Hộ tịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!