Quyết định 325/QĐ-BGTVT HĐ thẩm định dự thảo TT giám định tư pháp trong GTVT

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 325/QĐ-BGTVT

Quyết định 325/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:325/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Nhật
Ngày ban hành:04/03/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Thành lập HĐTĐ dự thảo Thông tư về giám định tư pháp lĩnh vực giao thông vận tải

Ngày 04/03/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 325/QĐ-BGTVT về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp gồm các thành viên sau: Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội đồng; Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông Vận tải, Thành viên; Đại diện Văn phòng Bộ, Bộ Giao thông Vận tải, Thành viên; Đại diện Thanh tra Bộ, Bộ Giao thông Vận tải, Thành viên; Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thành viên;…

Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải theo các nội dung quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 325/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

_______

Số: 325/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

 

                                                                

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải

__________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải gồm các thành viên sau đây:

1. Lãnh đạo Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội đồng;

2. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

3. Đại diện Văn phòng Bộ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

4. Đại diện Thanh tra Bộ, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;

5. Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thành viên;

6. Đại diện Cục Hàng hải Việt Nam, Thành viên;

7. Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thành viên;

8. Đại diện Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Thành viên;

9. Đại diện Cục Hàng không Việt Nam, Thành viên;

10. Đại diện Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông, Thành viên;

11. Đại diện Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Thành viên;

12. Đại diện Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, Thành viên;

13. Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Giao thông vận tải, Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định dự thảo Thông tư quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải theo các nội dung quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng và Công trình giao thông, Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Cổng TTĐT Bộ GTVT;

- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Nhật

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi