Quyết định 21/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới với Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 21/2008/QĐ-BCT

Quyết định 21/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới với Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:21/2008/QĐ-BCTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành:31/07/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG SỐ 21/2008/QĐ-BCT NGÀY 31 THÁNG 7  NĂM 2008 

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VỚI CÁC NƯỚC CÓ

CHUNG BIÊN GIỚI VỚI VIỆT NAM

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

             Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

             Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1684/2004/QĐ-BTM ngày 16/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới.

Điều 3. Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới đất liền; Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục liên quan và Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi của Bộ Công Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

Vũ Huy Hoàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ

Hoạt động của Ban chỉ đạo hoạt động

thương mại biên giới với các nước có chung biên giới với Việt Nam

(Ban hành kèm theo Quyết định số  21 /2008/QĐ-BCT

ngày 31 tháng 7  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định hoạt động của Ban Chỉ đạo hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới với Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), trách nhiệm của các bộ ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo thương mại biên giới cấp tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) và các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương trong việc quản lý các hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện quy định này đảm bảo các hoạt động thương mại biên giới ổn định và phát triển.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động

            1. Ban Chỉ đạo hoạt động trên nguyên tắc dân chủ và tuân thủ ý kiến quyết định của Trưởng ban, sau đó trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định; báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

 

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.    Trưởng ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

a.        Tổ chức, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo;

b.        Phân công nhiệm vụ cho các thành viên;

c.   Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công Thương về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2.      Phó Trưởng ban Thường trực có trách nhiệm:

a) Giúp Trưởng ban chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực hoạt động và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nhiệm vụ được phân công;

b) Tổ chức phối hợp công tác giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công;

c) Thay mặt Trưởng ban chủ trì các cuộc họp, làm việc với các Bộ, ngành, địa phương để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động thương mại biên giới.

d) Thực hiện các nhiện vụ khác do Trưởng ban giao.

3.      Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

a) Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng các đơn vị liên quan, đồng thời chịu trách nhiệm trước Trưởng ban.

b) Đề xuất ý kiến của Bộ, ngành, địa phương về các vấn đề liên quan trong việc quản lý các hoạt động thương mại biên giới.

c) Tham dự đầy đủ các cuộc họp và các công việc chung của Ban Chỉ đạo; trường hợp thuyên chuyển công tác phải báo cáo và đề nghị người thay với Trưởng ban.

d) Đại diện cho Bộ, ngành, địa phương phối hợp làm việc với Bộ, ngành, địa phương khác trong việc quản lý hoạt động thương mại biên giới thuộc lĩnh vực quan tâm.

4.      Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới có trách nhiệm:

a) Thông qua đại diện là thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại biên giới phát triển lành mạnh, ổn định và đúng với các quy định của pháp luật hiện hành.

b) Tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo tham dự đầy đủ các hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban Ban Chỉ đạo giao.

 

Chương III

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, HỘI HỌP

 

Điều 5. Chế độ báo cáo

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các báo cáo về tình hình hoạt động thương mại biên giới thuộc địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách theo định kỳ (hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm) hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban.

a) Đối với thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các Bộ, ngành: báo cáo tình hình hoạt động thương mại biên giới thuộc Bộ, ngành quản lý, những vấn đề nổi cộm, những vướng mắc khó khăn phát sinh và kiến nghị biện pháp giải quyết.

b) Đối với Ban Chỉ đạo cấp tỉnh: báo cáo tình hình hoạt động thương mại trên tuyến biên giới của tỉnh về: xuất nhập khẩu chính ngạch, tiểu ngạch và buôn bán của cư dân biên giới qua các cửa khẩu; hoạt động mua bán tại các chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu; hoạt động thương mại của Khu kinh tế cửa khẩu; việc thực hiện những chính sách đối với thương nhân, hàng hóa và cư dân vùng biên giới của ta và của nước có chung đường biên giới; chống buôn lậu và gian lận thương mại; đề xuất và kiến nghị.

2. Các báo cáo được gửi về Cơ quan Thường trực: Vụ Thương mại miền núi-Bộ Công Thương.

3. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới và Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Chế độ hội họp

1.      Thường trực Ban Chỉ đạo tiến hành họp định kỳ 3 tháng một lần; thời gian, địa điểm, thành phần họp do Trưởng ban quyết định.

2.      Trưởng ban có thể triệu tập họp đột xuất theo yêu cầu công việc và thời gian, địa điểm, thành phần họp do Trưởng ban quyết định.

3.      Ban Chỉ đạo tổ chức họp định kỳ 6 tháng một lần với các tỉnh có biên giới từng nước (Trung Quốc, Lào và Campuchia); thời gian, địa điểm, thành phần họp do Trưởng ban quyết định luân phiên ở các tỉnh.

4.      Ban Chỉ đạo tiến hành họp tổng kết hai năm một lần; thời gian, địa điểm, thành phần họp do Trưởng ban quyết định.

5.      Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì các cuộc họp của Ban. Khi Trưởng ban vắng mặt thì uỷ quyền cho Phó Trưởng ban thường trực chủ trì cuộc họp. Tuỳ theo tính chất và nội dung của cuộc họp, Trưởng Ban quyết định thành phần tham gia họp. 

6.      Trước 15 ngày đối với các cuộc họp định kỳ, Cơ quan Thường trực-Vụ Thương mại miền núi phải gửi nội dung và yêu cầu của cuộc họp cho các thành viên nghiên cứu và chuẩn bị.

 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 7. Trách nhiệm trong tổ chức thực hiện

1. Các ông Trưởng ban, Phó trưởng Ban, thành viên trong Ban Chỉ đạo; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới; Chánh Văn phòng, Vụ trưởng, Cục trưởng, các Vụ, Cục liên quan của Bộ Công Thương có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Vụ Thương mại miền núi có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp các văn bản liên quan, chuẩn bị nội dung các cuộc họp; báo cáo Bộ Công Thương việc thực hiện Quy chế của các thành viên và cơ quan liên quan.

Điều 8. Bổ sung, sửa đổi

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, các thành viên Ban Chỉ đạo phản ánh về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, kiến nghị giải quyết và bổ sung, sửa đổi Quy chế này./. 

                                                       

  

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư liên tịch 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Thông tư liên tịch 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Thuế-Phí-Lệ phí, Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi