Quyết định 1213/QĐ-BGTVT 2022 phân công nhiệm vụ quản lý các dự án đầu tư phát triển

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

Số: 1213/QĐ-BGTVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1121/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các Thứ trưởng theo dõi, chỉ đạo các dự án đầu tư phát triển theo lĩnh vực chuyên ngành, khu vực địa lý được giao phụ trách tại Quyết định số 1121/QĐ-BGTVT ngày 22/8/2022; riêng các dự án đường bộ cao tốc đang triển khai, đang chuẩn bị đầu tư và một số dự án đặc thù khác được phân công theo danh mục chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Các Thứ trưởng khi thực thi nhiệm vụ được kiểm tra, giám sát các dự án do Thứ trưởng khác phụ trách và trao đổi lại với Thứ trưởng phụ trách để thống nhất thông tin chỉ đạo xử lý.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 1617/QĐ-BGTVT ngày 01/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển và số 1059/QĐ-BGTVT ngày 01/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển.
Điều 3. Các đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc các Sở GTVT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Ban Bí thư TW Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Ban Tổ chức TW;

- Ủy ban Kiểm tra TW;

- Văn phòng TW;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;

- Đảng bộ Khối các cơ quan TW;

- Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Các Thứ trưởng;

- Văn phòng BCSĐ Bộ GTVT;

- Công đoàn GTVT Việt Nam;

- Đảng ủy Bộ; Công đoàn CQ Bộ;

- Đoàn TNCSHCM Bộ;

- Các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ;

- Các hội, hiệp hội ngành GTVT;

- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;

- Lưu: VT, TCCB, KHĐT, ĐTCT.DUNGPT

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thể

Phụ lục

Phân công Lãnh đạo Bộ theo dõi, chỉ đạo các dự án đường bộ cao tốc và một số dự án đặc thù
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1213/QĐ-BGTVT ngày 19/09/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
_____________________________
 

TT

Danh mục dự án

 

Ghi chú

A

Phân công theo dõi, chỉ đạo các dự án đường bộ cao tốc

 

I

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

 

I.1

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

 

1

Mai Sơn - Quốc lộ 45

 

2

Quốc lộ 45 - Nghi Sơn

 

3

Cam Lộ - La Sơn

 

4

Nha Trang - Cam Lâm

 

I.2

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

 

1

Bãi Vọt - Hàm Nghi

khởi công mới

2

Hàm Nghi - Vũng Áng

3

Vũng Áng - Bùng

4

Bùng - Vạn Ninh

5

Vạn Ninh - Cam Lộ

I.3

Các dự án đường bộ cao tốc khác

 

1

Đà Nẵng - Quảng Ngãi

 

2

Chợ Mới - Bắc Kạn

Khởi công mới

3

Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội

Địa phương là cơ quan chủ quản

4

Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng

5

Cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn

6

Tuyên Quang - Phú Thọ

7

Hà Giang - Tuyên Quang

8

Hòa Bình - Mộc Châu

9

Đồng Đăng - Trà Lĩnh

II

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

 

II.1

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

 

1

Nghi Sơn - Diễn Châu

 

2

Diễn Châu - Bãi Vọt

 

3

Cam Lâm - Vĩnh Hảo

 

II.2

Các dự án đường bộ cao tốc khác

 

1

Bến Lức - Long Thành

 

2

Biên Hoà - Vũng Tàu

khởi công mới

3

Dầu Giây - Tân Phú

4

Chơn Thành - Đức Hòa

khởi công mới

5

Tân Phú - Bảo Lộc

Địa phương là cơ quan chủ quản

6

Bảo Lộc - Liên Khương

7

TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài

8

TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành

9

Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

10

Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh

11

Gia Nghĩa - Chơn Thành

III

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm

 

III.1

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

 

1

Cầu Mỹ Thuận 2

 

III.2

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

 

1

Chí Thạnh - Vân Phong

khởi công mới

2

Vân Phong - Nha Trang

3

Cần Thơ - Hậu Giang

4

Hậu Giang - Cà Mau

III.3

Các dự án đường bộ cao tốc khác

 

1

Mỹ Thuận - Cần Thơ

 

2

Mỹ An - Cao Lãnh

khởi công mới

3

TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương

đã hoàn thành

4

Trung Lương - Mỹ Thuận

Địa phương là cơ quan chủ quản

5

Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

6

Cao Lãnh - An Hữu

IV

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy

 

IV.1

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020

 

1

Cao Bồ - Mai Sơn

 

2

Vĩnh Hảo - Phan Thiết

 

3

Phan Thiết - Dầu Giây

 

IV.2

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

 

1

Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

khởi công mới

2

Hoài Nhơn - Quy Nhơn

3

Quy Nhơn - Chí Thạnh

IV.3

Các dự án đường bộ cao tốc khác

 

1

Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

khởi công mới

2

Hòa Liên - Túy Loan

khởi công mới

3

Cam Lộ - Lao Bảo

nghiên cứu CBĐT

4

Đoạn Viên Chăn (Lào) - Nghệ An

B

Phân công theo dõi, chỉ đạo một số dự án đặc thù

 

I

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

 

1

Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP)

 

2

Dự án ĐTXD cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

 

3

Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn I, II (vốn vay EDCF)

khởi công mới

4

Cải tạo nâng cấp cầu yếu trên các tuyến quốc lộ

đang CBĐT

II

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

 

1

Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

đang CBĐT

III

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy

 

1

Dự án các cầu, hầm trên QL1 (để phù hợp với khổ đường đã mở rộng)

đang CBĐT

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức

×
×
×
Vui lòng đợi