Quyết định 171/QĐ-BGTVT 2023 phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triển

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 171/QĐ-BGTVT

Quyết định 171/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triển
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:171/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành:03/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Cơ cấu tổ chức, Giao thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công các Thứ trưởng quản lý các dự án đầu tư phát triển

Ngày 03/3/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 171/QĐ-BGTVT về việc phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triển.

Theo đó, phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triểndo Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền như sau:

Thứ nhất, Thứ trưởng Lê Đình Thọ quản lý các dự án thuộc lĩnh vực đường bộ trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra khu vực phía Bắc và các dự án thuộc lĩnh vực đường bộ có phạm vi trải qua nhiều khu vực địa lý; các dự án liên quan tới công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị đường bộ (nếu có);…

Thứ hai, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm phụ trách các dự án thuộc lĩnh vực đường bộ trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào khu vực phía Nam; các dự án của các trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc Bộ (trừ dự án của Đại học Hàng hải Việt Nam và Học viện Hàng không Việt Nam);…

Thứ ba, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn quản lý, theo dõi các dự án thuộc lĩnh vực hàng không; các dự án liên quan công tác quốc phòng và an ninh ngành giao thông vận tải; các dự án của Học viên Hàng không Việt Nam; các dự án đường bộ cao tốc theo phân công.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 171/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
_________

Số: 171/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÁC THỨ TRƯỞNG QUẢN LÝ, THEO DÕI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quy chế làm việc của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định số 751/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-BGTVT ngày 17/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triển do Bộ Giao thông vận tải làm cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền như sau:
1. Thứ trưởng Lê Đình Thọ:
- Các dự án thuộc lĩnh vực đường bộ trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra khu vực phía Bắc và các dự án thuộc lĩnh vực đường bộ có phạm vi trải qua nhiều khu vực địa lý1 (trừ các dự án đường bộ cao tốc phân công Thứ trưởng khác quản lý, theo dõi tại Phụ lục kèm theo).
- Các dự án liên quan tới công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị đường bộ (nếu có).
- Các dự án công nghệ thông tin, các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (nếu có), của: Cục Đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án 6.
- Các dự án đường bộ cao tốc theo phân công tại Phụ lục kèm theo.
2. Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm:
- Các dự án thuộc lĩnh vực đường bộ trên địa bàn các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào khu vực phía Nam (trừ các dự án đường bộ cao tốc phân công Thứ trưởng khác quản lý, theo dõi tại Phụ lục kèm theo).
- Các dự án của các trường đại học, học viện, cao đẳng trực thuộc Bộ (trừ dự án của Đại học Hàng hải Việt Nam và Học viện Hàng không Việt Nam).
- Các dự án công nghệ thông tin, các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (nếu có), của: Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban Quản lý dự án 7.
3. Thứ trưởng Lê Anh Tuấn:
- Các dự án thuộc lĩnh vực hàng không.
- Các dự án liên quan tới công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị hàng không (nếu có).
- Các dự án liên quan công tác quốc phòng và an ninh ngành giao thông vận tải.
- Các dự án công nghệ thông tin, các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (nếu có), của: Cục Hàng không Việt Nam, Cục Y tế Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án 85.
- Các dự án của Học viện Hàng không Việt Nam.
- Các dự án đường bộ cao tốc theo phân công tại Phụ lục kèm theo.
4. Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang:
- Các dự án thuộc lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa.
- Các dự án liên quan tới công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị hàng hải và đường thủy nội địa (nếu có).
- Các dự án công nghệ thông tin, các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (nếu có), của: Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ban Quản lý các dự án đường thủy, Ban Quản lý dự án hàng hải.
- Các dự án của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
5. Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy:
- Các dự án thuộc lĩnh vực đường sắt.
- Các dự án liên quan công tác cải tạo, sửa chữa trụ sở Bộ; các dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của Bộ và Cục Đường sắt Việt Nam.
- Các dự án liên quan tới công tác đăng kiểm, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị đường sắt (nếu có).
- Các dự án sử dụng vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư (nếu có), của: Cục Đường sắt Việt Nam, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải, Trung tâm Công nghệ thông tin, Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đường sắt, Ban Quản lý dự án Thăng Long.
- Các dự án đường bộ cao tốc theo phân công tại Phụ lục kèm theo.
Điều 2. Đối với các dự án đường bộ cao tốc do các địa phương làm cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền, các Thứ trưởng phụ trách, theo dõi giao thông vận tải các tỉnh theo khu vực được phân công chủ trì theo Quyết định số 116/QĐ- BGTVT ngày 17/02/2023, chỉ đạo hỗ trợ kỹ thuật, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành đối với các dự án này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1213/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ quản lý các dự án đầu tư phát triển.
Điều 4. Các đồng chí Thứ trưởng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và Giám đốc các Sở GTVT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tổ chức TW;
- Ủy ban Kiểm tra TW;
- Văn phòng TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;
- Đảng bộ Khối các cơ quan TW;
- Đảng bộ Khối doanh nghiệp TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng BCSĐ Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Đảng ủy Bộ; Công đoàn CQ Bộ;
- Đoàn TNCSHCM Bộ;
- Các Tổng công ty, Công ty trực thuộc Bộ;
- Các hội, hiệp hội ngành GTVT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB, KHĐT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thắng

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG CÁC THỨ TRƯỞNG QUẢN LÝ, THEO DÕI MỘT SỐ DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC DO BỘ GTVT LÀM CƠ QUAN CHỦ QUẢN, CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ban hành theo Quyết định số 171/QĐ-BGTVT ngày 03/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

TT

Danh mục dự án

I

Thứ trưởng Lê Đình Thọ

1

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đoạn Nha Trang - Cam Lâm

2

Đường bộ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

3

Đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thành phố Đà Nẵng

II

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn

1

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 các đoạn: Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo

2

Đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành

3

Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

4

Đường bộ cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

5

Đường bộ cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

6

Đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

III

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy

1

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 các đoạn: Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây

2

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 các đoạn: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh

1 Như: Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (VRAMP); Cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ giai đoạn I, II (vốn vay EDCF); Cải tạo nâng cấp cầu yếu trên các tuyến quốc lộ…

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Quyết định 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Khoa học-Công nghệ, Chính sách

×
×
×
Vui lòng đợi