Quyết định 116/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 116/1998/QĐ-TTG
NGÀY 8 THÁNG 7 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN ĐÀM PHÁN CHÍNH PHỦ VỀ KINH TẾ - THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 31/1998/QĐ-TTg ngày 10 tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế;

Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế và Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế (gọi tắt là Đoàn đàm phán Chính phủ) để chuẩn bị và thực hiện các cuộc đàm phán của Việt Nam gia nhập và hoạt động trong Tổ chức thương mại thế giới (WTO); thực hiện các cuộc đàm phán với Chính phủ Hoa Kỳ về Hiệp định Thương mại.

Điều 2. Đoàn đàm phán Chính phủ có nhiệm vụ :

1. Làm đầu mối tổng hợp, soạn thảo các chiến lược và phương án đàm phán gia nhập WTO và phương án đàm phán Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, trình Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế xem xét cho ý kiến để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi tiến hành đàm phán chính thức và để làm cơ sở cho việc xây dựng phương án đàm phán của các Bộ, ngành.

2. Thực hiện các cuộc đàm phán ở các cấp độ, phạm vi khác nhau trong khuôn khổ tổ chức WTO và đàm phán Hiệp định Thương mại với phía Hoa Kỳ, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các chiến lược và phương án đàm phán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để điều phối các hoạt động chuyên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác đàm phán, cũng như để triển khai kết quả đàm phán sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

 

Điều 3.

1. Thành phần Đoàn đàm phán Chính phủ gồm : Trưởng đoàn, một số Phó Trưởng đoàn và các thành viên.

 

Trưởng đoàn là Thứ trưởng Bộ Thương mại - Tổng Thư ký ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

Các Phó Trưởng đoàn là đại diện cấp Vụ của các Bộ, ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực, nội dung đàm phán, do Chủ tịch ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Tổng Thư ký ủy ban.

2. Các thành viên của Đoàn đàm phán Chính phủ gồm đại diện cấp Vụ của các Bộ: Thương mại, Ngoại giao, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Văn hoá - Thông tin, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Du lịch.

Thành viên của Đoàn đàm phán Chính phủ do các Bộ, ngành nói trên đề cử để đảm nhiệm chuyên trách công tác trong Đoàn đàm phán Chính phủ và phải được Chủ tịch Uỷ ban chấp thuận.

3. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm cử cán bộ có năng lực làm đầu mối và là đại diện cho Bộ, ngành mình tham gia Đoàn đàm phán Chính phủ.

 

Điều 4. Trưởng đoàn Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế trong việc chuẩn bị và tiến hành đàm phán.

2. Điều hành các hoạt động của Đoàn đàm phán Chính phủ trong việc tổng hợp và soạn thảo các chiến lược, phương án đàm phán; chuẩn bị và tiến hành các cuộc đàm phán ở các cấp độ, phạm vi khác nhau trong khuôn khổ tổ chức WTO và Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, trên cơ sở các chiến lược và phương án đàm phán đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Căn cứ vào nhiệm vụ công tác và nội dung đàm phán cụ thể trong từng thời kỳ, Trưởng đoàn Đoàn đàm phán Chính phủ có quyền đề nghị các Bộ, ngành liên quan thay thế đại diện của cơ quan đó tham gia Đoàn đàm phán Chính phủ.

4. Được sử dụng bộ máy của Văn phòng ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế để giúp việc cho công tác chung của Đoàn đàm phán.

 

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Đoàn đàm phán Chính phủ nằm trong kinh phí hoạt động chung của ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.

 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 269/TTg ngày 07 tháng 5 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

 

Điều 7. Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng đoàn Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 116/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Đoàn đàm phán Chính phủ về kinh tế - thương mại quốc tế
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 116/1998/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 08/07/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 116/1998/QD-TTg
Hanoi, July 08, 1998

 
DECISION
ON SETTING UP THE GOVERNMENT DELEGATION FOR INTERNATIONAL ECONOMIC AND TRADE NEGOTIATIONS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to Article 20 of the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decision No.31/1998/QD-TTg of February 10, 1998 of the Prime Minister on the establishment of the National Committee for International Economic Cooperation;
At the proposals of the Chairman of the National Committee for International Economic Cooperation and the Minister-Chairman of the Government Commission for Organization and Personnel,
DECIDES:
Article 1.- To set up the Government Delegation for international economic and trade negotiations (the Government Delegation for Negotiations for short) in order to prepare and conduct negotiations on Vietnam's joining and operation in the World Trade Organization (WTO); and negotiations on a trade agreement with the US Government.
Article 2.- The Government Delegation for Negotiations shall have the following tasks:
1. To assume the prime responsibility in summing up and elaborating strategies and plans for negotiations on Vietnam's joining WTO as well as plans for negotiations on the Vietnam-US Trade Agreement; submit them to the National Committee for International Economic Cooperation for consideration and comments then reporting to the Prime Minister for ratification before official negotiations start. Such strategies and plans shall also serve as basis for the ministries and branches to elaborate their own negotiation plans.
2. To conduct negotiations at different levels and in different areas within the WTO framework and negotiations on a trade agreement with the US, on the basis of the negotiation strategies and plans already ratified by the Prime Minister.
3. To cooperate with the concerned ministries and branches in order to coordinate specialized activities, with a view to meeting the negotiation requirements and materializing the negotiation results after they have been considered and approved by the Prime Minister.
4. To perform other tasks assigned by the Prime Minister.
Article 3.-
1. The Government Delegation for Negotiations is composed of a head, a number of deputy heads and members.
The head shall be a Vice-Minister of Trade, who is also the General Secretary of the National Committee for International Economic Cooperation, to be appointed by the Prime Minister.
The deputy heads shall be the department-level officials representing the ministries and branches directly involved in the negotiation areas and contents, to be appointed or dismissed by the Chairman of the National Committee for International Economic Cooperation at the proposal of the General Secretary of this Committee.
2. The members of the Government Delegation for Negotiations include the department-level representatives of: the Ministry of Trade, the Ministry for Foreign Affairs, the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Science, Technology and Environment, the Ministry of Industry, the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Justice, the Ministry of Culture and Information, the Government's Office, the State Bank of Vietnam, the General Department of Customs and the General Tourism Department.
Members of the Government Delegation for Negotiations shall be recommended by the above-said ministries and branches and accepted by the Chairman of the National Committee, so that they may undertake specialized duties in the Government Delegation for Negotiations.
3. The concerned ministries and branches shall have to appoint capable cadres to act as their coordinators and representatives in the Government Delegation for Negotiations.
Article 4.- The head of the Government Delegation for international economic and trade negotiations shall have the following tasks and powers:
1. To submit to the personal direction of the Prime Minister, the Chairman and Vice Chairmen of the National Committee for International Economic Cooperation in preparing and conducting negotiations.
2. To run the activities of the Government Delegation for Negotiations in summing up and elaborating negotiation strategies and plans; preparing and conducting negotiations at different levels and in different areas within the WTO framework and the Vietnam-US Trade Agreement, on the basis of the negotiation strategies and plans already ratified by the Prime Minister.
3. Basing him/herself on the concrete negotiation tasks and contents in each period, the head of the Government Delegation for Negotiations shall be entitled to propose the concerned ministries and branches to replace their representatives in the Government Delegation for Negotiations.
4. To be entitled to use the apparatus of the Office of the National Committee for International Economic Cooperation in dealing with common affairs of the Government Delegation for Negotiations.
Article 5.- The fund for operation of the Government Delegation for Negotiations shall be included in the common fund for operations of the National Committee for International Economic Cooperation.
Article 6.- This Decision takes effect 15 days after its signing and replaces Decision No.296/TTg of May 7, 1997 of the Prime Minister on setting up the Government Delegation for Negotiations on Vietnam's Joining the World Trade Organization (WTO).
Article 7.- The chairman of the National Committee for International Economic Cooperation, the ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the head of the Government Delegation for international economic and trade negotiations shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Phan Van Khai

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!