Nghị quyết 465/NQ-UBTVQH15 2022 phê chuẩn Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

________

Số:  465/NQ-UBTVQH15

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV

__________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 1093/2015/UBTVQH13 ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký;

Xét đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội tại Tờ trình số 627/TTr-TTKQH ngày 06 tháng 01 năm 2022 về việc đề nghị phê chuẩn nhân sự Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn thành viên Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

a) Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

b) Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

2. Các Ủy viên Ban Thư ký:

a) Ông Sa Văn Khiêm, Vụ trưởng Vụ Dân tộc;

b) Ông Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật;

c) Ông Hoàng Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Tư pháp;

d) Ông Trần Tuấn Hinh, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh;

đ) Ông Vũ Minh Đạo, Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục;

e) Bà Vũ Thị Bình Minh, Vụ trưởng Vụ Xã hội;

g) Bà Phan Thị Thùy Linh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;

h) Ông Trịnh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát;

i) Bà Hoàng Thị Lan Nhung, Vụ trưởng Vụ Thông tin;

k) Ông Trịnh Ngọc Cường, Giám đốc Thư viện Quốc hội;

Điều 2. Nhiệm kỳ của Ban Thư ký theo nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Thư ký Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu; các ông, bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Thường trực HĐDT, các Ủy ban;

- Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội;

- Các Ban, Viện thuộc UBTVQH;

- Các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội;

- VP Đảng – Đoàn thể, VP ĐĐQH;

- Lưu: HC, Vụ TCCB (ĐTBD-H)

- Số e-Pas:

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Vương Đình Huệ

 

 

Thuộc tính văn bản
Nghị quyết 465/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 465/NQ-UBTVQH15 Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 18/01/2022 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức , Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!