Nghị quyết 465/NQ-UBTVQH15 2022 phê chuẩn Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

________

Số:  465/NQ-UBTVQH15

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV

__________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 1093/2015/UBTVQH13 ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký;

Xét đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội tại Tờ trình số 627/TTr-TTKQH ngày 06 tháng 01 năm 2022 về việc đề nghị phê chuẩn nhân sự Ban Thư ký, Quốc hội Khóa XV.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê chuẩn thành viên Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

1. Phó Tổng Thư ký Quốc hội:

a) Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

b) Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

2. Các Ủy viên Ban Thư ký:

a) Ông Sa Văn Khiêm, Vụ trưởng Vụ Dân tộc;

b) Ông Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật;

c) Ông Hoàng Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Tư pháp;

d) Ông Trần Tuấn Hinh, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh;

đ) Ông Vũ Minh Đạo, Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục;

e) Bà Vũ Thị Bình Minh, Vụ trưởng Vụ Xã hội;

g) Bà Phan Thị Thùy Linh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;

h) Ông Trịnh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát;

i) Bà Hoàng Thị Lan Nhung, Vụ trưởng Vụ Thông tin;

k) Ông Trịnh Ngọc Cường, Giám đốc Thư viện Quốc hội;

Điều 2. Nhiệm kỳ của Ban Thư ký theo nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Thư ký Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Quốc hội, Ban Công tác đại biểu; các ông, bà có tên tại Điều 1 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Ban Tổ chức Trung ương;

- Thường trực HĐDT, các Ủy ban;

- Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội;

- Các Ban, Viện thuộc UBTVQH;

- Các Vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội;

- VP Đảng – Đoàn thể, VP ĐĐQH;

- Lưu: HC, Vụ TCCB (ĐTBD-H)

- Số e-Pas:

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Vương Đình Huệ

 

 

thuộc tính Nghị quyết 465/NQ-UBTVQH15

Nghị quyết 465/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:465/NQ-UBTVQH15Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:18/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê chuẩn Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV

Ngày 18/01/2022, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 465/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn Ban Thư ký, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Phó Tổng Thư ký Quốc hội gồm: Bà Nguyễn Thị Thúy Ngần, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Ngoài ra, các Ủy viên Ban Thư ký gồm 10 ông/bà sau: Ông Sa Văn Khiêm, Vụ trưởng Vụ Dân tộc; Ông Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật; Ông Hoàng Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Tư pháp; Ông Trần Tuấn Hinh, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng và An ninh; Ông Vũ Minh Đạo, Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục; Bà Vũ Thị Bình Minh, Vụ trưởng Vụ Xã hội; Bà Phan Thị Thùy Linh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp; Ông Trịnh Ngọc Đức, Vụ trưởng Vụ Phục vụ hoạt động giám sát; Bà Hoàng Thị Lan Nhung, Vụ trưởng Vụ Thông tin và Ông Trịnh Ngọc Cường, Giám đốc Thư viện Quốc hội.

Theo Nghị quyết, nhiệm kỳ của Ban Thư ký theo nhiệm kỳ của Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Nghị quyết465/NQ-UBTVQH15 tại đây

tải Nghị quyết 465/NQ-UBTVQH15

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi