Quyết định 08/QĐ-UBQGTKCN 2022 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 08/QĐ-UBQGTKCN

Quyết định 08/QĐ-UBQGTKCN của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn
Cơ quan ban hành: Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:08/QĐ-UBQGTKCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Thành
Ngày ban hành:17/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai

Ngày 17/01/2022, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ra Quyết định 08/QĐ-UBQGTKCN về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.
Cụ thể, kiện toàn thành viên Ủy ban gồm 21 thành viên, trong đó đồng chí Lê Văn Thành - Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Chủ tịch. Đồng chí Nguyễn Trọng Bình - Trung tướng Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam là Phó Chủ tịch thường trực. Bên cạnh đó, còn có 04 Chủ tịch không thường trực và 01 đồng chí giữ chức Ủy viên thường trực, Chánh văn phòng.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 08/QĐ-UBQGTKCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN QUỐC GIA
 ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI
 VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
________________________

Số: 08/QĐ-UBQGTKCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

 

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia
 Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

 

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn;

Theo đề nghị của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn gồm 21 thành viên (có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính;

- UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia;

- Các thành viên UBQG ƯPSCTT&TKCN;

- VPCP: BTCN, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục, các Vụ: TH, NC, NN;

- Lưu: VT, UBQGTKCN (2).

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Văn Thành
 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦY BAN QUỐC GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

(Kèm theo Quyết định số 08/QĐ-UBQGTKCN ngày 17 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Chức vụ UBQG

1

Lê Văn Thành

Phó Thủ tướng Chính phủ

Chính phủ

Chủ tịch

2

Nguyễn Trọng Bình

Trung tướng Phó Tổng TMT QĐNDVN

Bộ Quốc phòng

Phó Chủ tịch thường trực

3

Nguyễn Cao Lục

Phó Chủ nhiệm VPCP

Văn phòng Chính phủ

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Văn Sơn

Thượng tướng Thứ trưởng

Bộ Công an

Phó Chủ tịch

5

Lê Đình Thọ

Thứ trưởng

Bộ Giao thông vận tải

Phó

Chủ tịch

6

Phùng Đức Tiến

Thứ trưởng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phó Chủ tịch

7

Doãn Thái Đức

Thiếu tướng, Chánh Văn phòng

Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng

Ủy viên thường trực, Chánh Văn phòng

8

Nguyễn Sinh Nhật Tân

Thứ trưởng

Bộ Công Thương

Ủy viên

9

Nguyễn Văn Hồi

Thứ trưởng

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ủy viên

10

Lê Công Thành

Thứ trưởng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

11

Nguyễn Trường Sơn

Thứ trưởng

Bộ Y Tế

Ủy viên

12

Tô Anh Dũng

Thứ trưởng

Bộ Ngoại giao

Ủy viên

13

Phạm Công Tạc

Thứ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

14

Phạm Đức Long

Thứ trưởng

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ủy viên

15

Võ Thành Hưng

Thứ trưởng

Bộ Tài chính

Ủy viên

16

Phạm Ngọc Thưởng

Thứ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

17

Lê Quang Hùng

Thứ trưởng

Bộ Xây dựng

Ủy viên

18

Võ Thành Thống

Thứ trưởng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên

19

Triệu Văn Cường

Thứ trưởng

Bộ Nội vụ

Ủy viên

20

Đinh Đắc Vĩnh

Phó Tổng Giám đốc

Đài Truyền hình Việt Nam

Ủy viên

21

Trần Minh Hùng

Phó Tổng Giám đốc

Đài Tiếng nói Việt Nam

Ủy viên

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi