Thông tư liên tịch 71/1999/TTLT/BTC-MTTƯ của Bộ Tài chính và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu vực dân cư và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN TỊCH BỘ TÀI CHÍNH - UBTƯMT TỔ QUỐC VIỆT NAM SỐ 71/1999/TTLT/BTC-MTTƯ NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN
HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CUỘC
VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG CUỘC SỐNG MỚI
Ở KHU DÂN CƯ" VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP DO
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHÁT ĐỘNG

 

Thi hành Chỉ thị số 23/1998/CT-TTg ngày 20/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sự phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư", Liên tịch Bộ Tài chính, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn nguyên tắc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước và sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đối với việc thực hiện cuộc vận động như sau:

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

1. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư và cuộc vận động quyên góp đột xuất ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, trợ giúp quốc tế theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động là các cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc với quy mô lớn. Những cuộc vận động này được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước để tổ chức thực hiện.

2. Căn cứ vào dự toán kinh phí cho các cuộc vận động, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành và khả năng ngân sách, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ hỗ trợ kinh phí đối với các hoạt động do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc thực hiện, Sở Tài chính Vật giá báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố hỗ trợ kinh phí đối với các hoạt động do Mặt trận Tổ quốc địa phương thực hiện.

3. Cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ theo các chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. Cuối quý, cuối năm và kết thúc cuộc vận động cơ quan Mặt trận Tổ quốc phải quyết toán kinh phí đã sử dụng với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

 

1/ Nội dung chi cho các cuộc vận động:

- Chi cho công tác thông tin, tuyên truyền để phát động nhân dân tham gia cuộc vận động.

- Chi cho công tác kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện cuộc vận động.

- Chi sơ kết, tổng kết cuộc vận động:

+ Đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" được tổ chức Hội nghị sơ kết hàng năm và tổ chức Hội nghị biểu dương thành tích 5 năm 1 lần.

+ Đối với cuộc vận động quyên góp đột xuất được tổ chức một Hội nghị phát động cuộc vận động và một Hội nghị tổng kết.

- Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động.

- Các khoản chi khác (nếu có).

2. Lập, chấp hành, quyết toán ngân sách Nhà nước hỗ trợ:

Việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước.

a/ Đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư":

Hàng năm cùng với việc xây dựng dự toán kinh phí cho năm sau, cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ cho cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư" theo các nội dung chi tiêu quy định tại điểm 1 nêu trên, tổng hợp chung vào dự toán kinh phí của cơ quan gửi cơ quan tài chính cùng cấp. Cơ quan tài chính cùng cấp có trách nhiệm tổng hợp vào dự toán thu, chi ngân sách báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b/ Đối với cuộc vận động quyên góp đột xuất:

Căn cứ vào chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc về cuộc vận động quyên góp đột xuất, nội dung chi tiêu cho cuộc vận động nêu ở điểm 1 trên đây, cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho cuộc vận động gửi cơ quan Tài chính cùng cấp. Cơ quan Tài chính cùng cấp xem xét kịp thời trình cấp có thẩm quyền duyệt bổ sung dự toán hỗ trợ kinh phí cho cuộc vận này.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị gửi về Bộ Tài chính và Ban thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để xem xét giải quyết.

thuộc tính Thông tư liên tịch 71/1999/TTLT/BTC-MTTƯ

Thông tư liên tịch 71/1999/TTLT/BTC-MTTƯ của Bộ Tài chính và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu vực dân cư" và các cuộc vận động quyên góp do Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:71/1999/TTLT/BTC-MTTƯNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tư liên tịchNgười ký:Lê Truyền; Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành:11/06/1999Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 71/1999/TTLT/BTC-MTTƯ

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi