Quyết định 84/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 84/1998/QĐ-TTG
NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 1998 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THANH TOÁN MỘT SỐ BỆNH Xà HỘI VÀ
BỆNH DỊCH NGUY HIỂM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 531/TTg ngày 8 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 05/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 1 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (tờ trình số 8587/KH ngày 5 tháng 12 năm 1997) và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1645BKH/VPTĐ ngày 14 tháng 3 năm 1998),

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm từ năm 1998 đến năm 2000 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Chương trình : Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm từ năm 1998 đến năm 2000.

2. Cơ quan quản lý Chương trình : Bộ Y tế.

3. Mục tiêu Chương trình :

3.1. Tiến tới thanh toán một số bệnh xã hội :

- Bệnh phong,

- Bệnh lao,

- Bệnh sốt rét,

- Bệnh bướu cổ và đần độn.

3.2. Tiến tới thanh toán các bệnh dịch :

- Bại liệt,

- Uốn ván sơ sinh,

- Sởi,

- Bạch hầu,

- Ho gà.

3.3. Khống chế cơ bản các bệnh viêm gan B, viêm não Nhật Bản, tả, thương hàn.

4. Kinh phí : Sẽ được cụ thể hóa cho từng nội dung hoạt động của các dự án thành phần và bố trí trong kế hoạch hàng năm.

Nguồn vốn đầu tư:

- Ngân sách nhà nước.

- Nguồn vốn ODA.

- Huy động các nguồn vốn khác.

5. Cơ chế quản lý Chương trình:

Việc lập, phê duyệt, tổ chức thực hiện các dự án thành phần và tổ chức quản lý Chương trình thực hiện theo Quyết định số 05/1998/QĐ-TTg ngày 14 tháng 1 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia.

 

Điều 2. Bộ Y tế chịu trách nhiệm thành lập và trực tiếp chỉ đạo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm từ năm 1998 đến năm 2000.

Ban chỉ đạo Chương trình cần căn cứ mục tiêu ưu tiên được duyệt để lựa chọn những dự án và cơ sở thực hiện trọng điểm cho từng giai đoạn đáp ứng những yêu cầu cấp bách và phù hợp với khả năng huy động vốn, chuẩn bị và thực hiện Chương trình theo đúng quy định của Nhà nước.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

 

Điều 4. Các Bộ trưởng : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 84/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 84/1998/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 16/04/1998 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 84/1998/QD-TTg
Hanoi, April 16 1998

 
DECISION
APPROVING THE NATIONAL TARGET PROGRAM FOR ELIMINATION OF A NUMBER OF SOCIAL DISEASES AND SERIOUS EPIDEMICS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to Decision No.531-TTg of August 8, 1996 of the Prime Minister on the management of national programs;
Pursuant to Decision No.05/1998/QD-TTg of January 14, 1998 of the Prime Minister on the management of the national target programs;
At the proposals of the Minister of Health (in Report No.8587/KH of December 5, 1997) and the Minister of Planning and Investment (in Official Dispatch No.1645-BKH/VPTD of March 14, 1998),
DECIDES:
Article 1.- To approve the national target program for elimination of a number of social diseases and dangerous epidemics from 1998 till the year 2000 with the following principal contents:
1. The name of the program: The national target program for elimination of a number of social diseases and serious epidemics from 1998 till the year 2000.
2. Agency that manages the program: the Ministry of Health.
3. Objectives of the program:
3.1. To eliminate the following social diseases:
- Leprosy,
- Tuberculosis,
- Malaria,
- Goiter and cretinism.
3.2. To eliminate the following epidemics:
- Poliomyelitis,
- Infant tetanus,
- Measles,
- Diphtheria,
- Whooping cough.
3.3. To basically curb hepatitis B, Japanese encephalitis, cholera and typhoid.
4. Fund: shall be specifically allocated to each operation of constituent projects and included in annual plans.
Investment capital sources:
- State budget.
- ODA capital source.
- Capital mobilized from other sources.
5. The program management mechanism:
The elaboration, approval and execution of constituent projects and the management of the program shall comply with Decision No.05/1998/QD-TTg of January 14, 1998 of the Prime Minister on the management of national target programs.
Article 2.- The Ministry of Health shall have to set up and direct the Steering Committee for the national target program for elimination of a number of social diseases and serious dangerous epidemics from 1998 till the year 2000.
The Program Steering Committee shall base itself on the approved priority objectives to select key projects and areas for implementation in each period, which meet the urgent requirements and are suitable to the capabilities of capital mobilization, preparation and implementation of the program in accordance with the State's regulations.
Article 3.- This Decision takes effect 15 day after its signing.
Article 4.- The Minister of Finance, the Minister of Planning and Investment, the Minister of Health, the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government and the heads of the concerned agencies shall have to implement this Decision within their respective assigned functions and tasks.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Gia Khiem

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!