Quyết định 74/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 74/1998/QĐ-TTG
NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 1998 VỀ VIỆC ĐIỀU TRA, XÁC ĐỊNH NẠN NHÂN BỊ HẬU QUẢ CHẤT ĐỘC HOÁ HỌC DO MỸ SỬ DỤNG TRONG
CHIẾN TRANH VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để có cơ cở cho việc đề ra chủ trương và giải pháp cơ bản khắc phục hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam đối với con người;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Tiến hành điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trên phạm vi toàn quốc.

1. Đối tượng điều tra:

a) Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cách mạng, cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong đã công tác, chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở những vùng bị Mỹ rải chất độc hoá học trong chiến tranh có con dị dạng, dị tật hoặc bản thân đang bị mắc những căn bệnh hiểm nghèo do chất độc hoá học gây nên.

b) Các đối tượng khác đã hoạt động, sinh sống ở những vùng bị Mỹ rải chất độc hoá học trong chiến tranh có con dị dạng, dị tật hoặc bản thân đang bị mắc những căn bệnh hiểm nghèo do chất độc hoá học gây nên.

c) Trẻ dị dạng, dị tật là con đẻ của những đối tượng nêu ở điểm a, khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

d) Trẻ dị dạng, dị tật là con đẻ của những đối tượng nêu ở điểm b, khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

2. Nội dung điều tra gồm:

a) Số lượng người bị hậu quả chất độc hoá nêu trong khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

b) Các dạng dị tật của trẻ em do hậu quả chất độc hoá học.

c) Xác định tình trạng sức khoẻ, bệnh tật và khả năng lao động của các đối tượng nêu trong khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

d) Tình hình thu nhập, đời sống của các gia đình có người bị hậu quả chất độc hoá học.

đ) Những chính sách, giải pháp của Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đồng đối với nạn nhân bị hậu quả chất độc hoá học: thực trạng và phương hướng giải quyết.

3. Thời gian thực hiện cuộc điều tra: 2 năm (1998 - 1999).

 

Điều 2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm xây dựng phương án và phối hợp với các cơ quan có liên quan, các địa phương tổ chức thực hiện việc điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam và tổng hợp báo cáo kết quả.

 

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kinh phí cho cuộc điều tra.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

 

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 74/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều tra, xác định nạn nhân bị hậu quả chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 74/1998/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 03/04/1998 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 74/1998/QD-TTg
Hanoi, April 03, 1998

 
DECISION
ON THE SURVEY AND DETERMINATION OF VICTIMS OF TOXIC CHEMICALS USED BY THE UNITED STATES DURING THE VIETNAM WAR
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In order to have grounds for devising policies and fundamental measures to overcome the consequences of toxic chemicals used by the United States during the Vietnam War on human being;
At the proposal of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs,
DECIDES:
Article 1.- To conduct a survey of and determine, the victims of toxic chemicals used by the United States during the Vietnam War throughout the country.
1. Subjects of the survey:
a/ Officers and men of the revolutionary armed forces, cadres of the Party, State and mass organizations and young volunteers, having previously worked, fought or served the combat in areas where the US sprayed toxic chemicals during the war, who have their children born deformed or defective, or have themselves been suffering from serious illness caused by toxic chemicals.
b/ Other subjects who once worked or lived in areas where the US sprayed toxic chemicals during the war and have their children born deformed or defective, or who have themselves been suffering from serious illness caused by the toxic chemicals.
c/ Deformed or defective children who are offsprings of the subjects defined in Point a, Clause 1, Article 1 of this Decision.
d/ Deformed or defective children who are offsprings of the subjects defined in Point b, Clause 1, Article 1 of this Decision.
2. The contents of the survey:
a/ The number of people affected by toxic chemicals as stated in Clause 1, Article 1 of this Decision.
b/ The child deformities caused by toxic chemicals.
c/ The determination of the state of health, illness and working capacity of the subjects defined in Clause 1, Article 1 of this Decision.
d/ The current incomes and living conditions of families having people affected by toxic chemicals.
e/ The State's policies and solutions, the community's assistance to the victims of toxic chemicals: the real situation and the settlement orientation.
3. The survey duration: two years (1998-1999).
Article 2.- The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall have to elaborate plans and coordinate with the concerned agencies and the localities in organizing the survey and determination of victims of toxic chemicals used by the United States during the Vietnam war and make sum-up reports on the results thereof.
Article 3.- The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall consult with the Ministry of Finance and the Ministry of Planning and Investment on the fund for the survey..
Article 4.- This Decision takes effect 15 days after its signing.
Article 5.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
DEPUTY PRIME MINISTER
Pham Gia Khiem

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!