Quyết định 778/QĐ-TTg tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn IDA hủy của WB

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 778/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG TIẾP NHẬN KHOẢN HỖ TRỢ NGÂN SÁCH CHUNG SỬ DỤNG VỐN IDA HỦY CỦA WB ĐỂ THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN (DPO) VỀ PHỤC HỒI BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM TẠI VIỆT NAM”

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3109/BKHĐT-KTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2021, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 5440/BTC-QLN ngày 25 tháng 5 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn vay IDA hủy của Ngân hàng Thế giới (WB) đthực hiện “Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam” (Khoản hỗ trợ ngân sách), với các nội dung sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài chính.

2. Nhà tài trợ: Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).

3. Mục tiêu khoản hỗ trợ ngân sách:

a) Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến lược, chính sách ưu tiên nhằm hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam chống chịu và phục hồi trong và sau đại dịch Covid-19 theo hướng bao trùm, xanh và chuyển đổi số.

b) Mục tiêu cụ thể: Hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình thích nghi với thế giới hậu khủng hoảng thông qua: phát triển hệ thống thanh toán điện tử, giảm gánh nặng thuế và các thủ tục liên quan đến thuế; phát triển các chương trình hướng tới người nghèo và bình đng giới thông qua phát triển, tăng trưởng hướng tới xuất khu, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

4. Thời gian và địa điểm thực hiện:

- Thời gian: Năm 2022.

- Địa điểm: Cả nước.

5. Tổng vốn vay: Tối đa là 260 triệu USD, sử dụng vốn vay IDA hủy của WB (nguồn vốn IDA hủy trong năm tài khóa 2020-2021 của các dự án đang thực hiện không có khả năng sử dụng hết phần vn IDA thuộc Hiệp định vay). Số liệu chính thức được xác định tại thời điểm đàm phán với WB.

6. Cơ chế tài chính: Khoản vay WB được hòa chung ngân sách để sử dụng cho nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định.

Điều 2. Bộ Tài chính:

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan hoàn thiện Tài liệu Khoản hỗ trợ ngân sách theo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện thủ tục đàm phán, ký kết Hiệp định vay và triển khai thực hiện Khoản hỗ trợ ngân sách theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ngoại giao; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, NN&PTNT, TP, NG;
- UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành, Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, NN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 778/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn IDA hủy của WB để thực hiện "Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 778/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 26/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Chính sách
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!