Quyết định 778/QĐ-TTg tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn IDA hủy của WB

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 778/QĐ-TTg

Quyết định 778/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn IDA hủy của WB để thực hiện "Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:778/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:26/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Vay tối đa 260 triệu USD để thực hiện Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển

Ngày 26/5/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 778/QĐ-TTg về chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn IDA hủy của WB để thực hiện "Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam".

Cụ thể, Chính phủ phê duyệt chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn vay IDA hủy của Ngân hàng Thế giới để thực hiện Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam do Bộ Tài chính làm cơ quan chủ quản. Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới là nhà tài trợ của Chương trình. Chương trình được thực hiện trong năm 2022 trên phạm vi cả nước. Tổng vốn vay tối đa là 260 triệu USD, sử dụng vốn vay IDA hủy của Ngân hàng Thế giới.

Mục tiêu của Chương trình là hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến lược, chính sách ưu tiên nhằm hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam chống chịu và phục hồi trong và sau đại dịch Covid-19 theo hướng bao trùm, xanh và chuyển đổi số; Hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình thích nghi với thế giới hậu khủng hoảng thông qua phát triển hệ thống thanh toán điện tử, giảm gánh nặng thuế và các thủ tục liên quan đến thuế…

Ngoài ra, Bộ Tài chính có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan hoàn thiện Tài liệu Khoản hỗ trợ ngân sách theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện thủ tục đàm phán, ký kết Hiệp định vay và triển khai thực hiện Khoản hỗ trợ ngân sách theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 778/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 778/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỦ TRƯƠNG TIẾP NHẬN KHOẢN HỖ TRỢ NGÂN SÁCH CHUNG SỬ DỤNG VỐN IDA HỦY CỦA WB ĐỂ THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN (DPO) VỀ PHỤC HỒI BỀN VỮNG VÀ BAO TRÙM TẠI VIỆT NAM”

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3109/BKHĐT-KTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2021, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 5440/BTC-QLN ngày 25 tháng 5 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn vay IDA hủy của Ngân hàng Thế giới (WB) đthực hiện “Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam” (Khoản hỗ trợ ngân sách), với các nội dung sau:

1. Cơ quan chủ quản: Bộ Tài chính.

2. Nhà tài trợ: Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).

3. Mục tiêu khoản hỗ trợ ngân sách:

a) Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến lược, chính sách ưu tiên nhằm hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam chống chịu và phục hồi trong và sau đại dịch Covid-19 theo hướng bao trùm, xanh và chuyển đổi số.

b) Mục tiêu cụ thể: Hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình thích nghi với thế giới hậu khủng hoảng thông qua: phát triển hệ thống thanh toán điện tử, giảm gánh nặng thuế và các thủ tục liên quan đến thuế; phát triển các chương trình hướng tới người nghèo và bình đng giới thông qua phát triển, tăng trưởng hướng tới xuất khu, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.

4. Thời gian và địa điểm thực hiện:

- Thời gian: Năm 2022.

- Địa điểm: Cả nước.

5. Tổng vốn vay: Tối đa là 260 triệu USD, sử dụng vốn vay IDA hủy của WB (nguồn vốn IDA hủy trong năm tài khóa 2020-2021 của các dự án đang thực hiện không có khả năng sử dụng hết phần vn IDA thuộc Hiệp định vay). Số liệu chính thức được xác định tại thời điểm đàm phán với WB.

6. Cơ chế tài chính: Khoản vay WB được hòa chung ngân sách để sử dụng cho nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương theo quy định.

Điều 2. Bộ Tài chính:

- Tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan hoàn thiện Tài liệu Khoản hỗ trợ ngân sách theo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện thủ tục đàm phán, ký kết Hiệp định vay và triển khai thực hiện Khoản hỗ trợ ngân sách theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ngoại giao; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- TTg, PTTg Phạm Bình Minh;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT, NN&PTNT, TP, NG;
- UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Thành, Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, NN, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

Quyết định 895/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Quyết định 895/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ngân hàng Nhà nước thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

×
×
×
Vui lòng đợi