Quyết định 738/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến 2015

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 738/QĐ-TTg

Quyết định 738/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến 2015
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:738/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:13/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cần 7,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Đây là nội dung của Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến 2015, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 13/05/2013.
Để giảm thiểu, tiến tới khắc phục một cách bền vững tác động, hậu quả của bom mìn sau chiến tranh; bảo đảm an toàn đời sống, sinh hoạt cho nhân dân, giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập tốt nhất với đời sống…, Kế hoạch này đã xác định trong giai đoạn từ năm 2013 - 2015, cần huy động 7.750 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 4.200 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 3.550 tỷ đồng.
Nguồn vốn trên được sử dụng để triển khai các dự án như: Hỗ trợ nạn nhân bom mìn tái hóa hòa nhập công đồng; tuyên truyền giáo dục phòng, tránh tai nạ bom mìn; thực hiện kế hoạch rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; kiểm tra, khảo sát lập bản đồ ô nhiễm bom mìn toàn quốc; xây dựng Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về khắc phục hậu quả bom mình sau chiến tranh…
Đồng thời, Kế hoạch này cũng chỉ rõ, cần chủ động vận động, huy động các nguồn lực trong nước, quốc tế, sử dụng hieeujq ủa nguồn vốn ngân sách kết hợp với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi, nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài… phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch và cơ chế điều phối thực hiện Kế hoạch…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 738/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
-----------

Số: 738/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
-----------

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BOM MÌN SAU CHIẾN TRANH GIAI ĐOẠN ĐẾN 2015

-----------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại tờ trình số 3389/TTr-BQP ngày 30 tháng 11 năm 2011 về việc xin phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Chương trình 504) giai đoạn 2011 - 2015; Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 7257/BKHĐT-QPAN ngày 20 tháng 9 năm 2012 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình 504 giai đoạn đến năm 2015,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn đến năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Mục tiêu tổng quát

Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước nhằm giảm thiểu, tiến tới khắc phục một cách bền vững tác động, hậu quả của bom mìn sau chiến tranh; bảo đảm an toàn đời sống, sinh hoạt cho nhân dân; giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập tốt nhất vào đời sống cộng đồng và phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; bảo đảm thực hiện đúng pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế, thỏa thuận mà Việt Nam đã ký kết.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng, trước hết triển khai thực hiện tại các khu vực bị ô nhiễm nặng và xảy ra nhiều tai nạn bom mìn.

b) Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân:

- Xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện các dự án tuyên truyền về thực trạng và hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức trong việc tập trung huy động nguồn lực trong nước, vận động các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cá nhân nước ngoài và các tổ chức, cá nhân trong nước hỗ trợ thực hiện Chương trình;

- Xây dựng, trình duyệt và triển khai thực hiện các dự án giáo dục phòng, tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân tập trung vào các khu vực bị ô nhiễm nặng và xảy ra nhiều tai nạn bom mìn.

c) Thực hiện các kế hoạch rà phá bom mìn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt khối lượng diện tích khoảng 500 ngàn ha, ưu tiên tại các địa phương bị ô nhiễm nặng và hay xảy ra tai nạn bom mìn.

d) Hoàn thành dự án điều tra, khảo sát, lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc.

đ) Hoàn thành xây dựng Bộ tiêu chuẩn quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phù hợp với chuẩn chung của quốc tế và khu vực.

e) Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình:

- Thiết lập và đưa vào hoạt động Trung tâm quản lý dữ liệu khắc phục hậu quả bom mìn quốc gia; Xây dựng cơ chế thu thập và cung cấp thông tin;

- Xây dựng, trình duyệt, triển khai Đán thành lập Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), dự án xây dựng cơ sở hạ tầng VNMAC, dự án xây dựng Trung tâm huấn luyện khắc phục hậu quả bom mìn quốc gia;

- Xây dựng, trình duyệt, triển khai Đán thành lập Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và Quỹ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam;

- Xây dựng, trình duyệt, tổ chức thực hiện các dự án nâng cao năng lực quản lý, điều hành; hội nhập quốc tế; nâng cao năng lực rà phá bom mìn; nghiên cứu phát triển công nghệ, mua sắm trang thiết bị phục vụ rà phá bom mìn.

g) Hoàn chỉnh việc xây dựng chính sách, thiết lập định hướng và cơ chế huy động nguồn lực và vận động tài trợ, cơ chế phối hợp điều hành các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn.

3. Số lượng và Danh mục dự án: Như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

4. Tiến độ thực hiện: Từ năm 2013 đến hết năm 2015.

5. Tổng nhu cầu vốn, cơ cấu nguồn vốn và thứ tự ưu tiên

a) Tổng nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn của kế hoạch: 14.000 tỷ đồng. Gồm:

- Vốn trong nước: 6.905 tỷ đồng;

+ Vốn đầu tư phát triển: 6.600 tỷ đồng;

. Phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 1.800 tỷ đồng;

. Phần vốn ngân sách địa phương (30%): 2.400 tỷ đồng;

. Phần vốn của các dự án do doanh nghiệp đầu tư (10%): 800 tỷ đồng;

. Phần vốn huy động khác (20%): 1.600 tỷ đồng;

+ Vốn sự nghiệp: 305 tỷ đồng;

- Vốn nước ngoài: 7.095 tỷ đồng.

b) Nhu cầu và cơ cấu vốn cho giai đoạn 2013 - 2015: 7.750 tỷ đồng, gồm:

- Vốn trong nước: 4.200 tỷ đồng;

+ Vốn đầu tư phát triển: 4.000 tỷ đồng;

. Phần vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 1.800 tỷ đồng;

. Phần vốn ngân sách địa phương: 1.000 tỷ đồng;

. Phần vốn của các dự án do doanh nghiệp đầu tư: 600 tỷ đồng;

. Phần vốn huy động khác: 600 tỷ đồng;

+ Vốn sự nghiệp: 200 tỷ đồng;

- Vốn nước ngoài: 3.550 tỷ đồng;

c) Thứ tự ưu tiên:

- Ưu tiên bố trí vốn thực hiện một số dự án theo thứ tự: số 6, 10, 7, 8 để quản lý và điều hành Chương trình 504.

- Ưu tiên vận động tài trợ quốc tế cho thực hiện các dự án theo thứ tự sau: 5, 8, 4, 7, 9 để hỗ trợ thực hiện Kế hoạch.

6. Giải pháp thực hiện

a) Về tổ chức:

- Phân định trách nhiệm cụ thể giữa cơ quan điều phối, cơ quan quản lý và thực hiện dự án, cơ quan phối hợp đối với từng loại hình công việc cụ thể trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Công tác rà phá bom mìn bằng ngân sách nhà nước theo cơ chế thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; ngoài các chế độ được bảo đảm bằng ngân sách quốc phòng thường xuyên, kinh phí Chương trình 504 bảo đảm các chi phí thực tế phục vụ công tác rà phá bom mìn và bồi dưỡng nhân công. Công tác rà phá bom mìn bằng nguồn vận động tài trợ được thực hiện theo các quy định hiện hành và thỏa thuận vi nhà tài trợ.

b) Về huy động nguồn lực:

Chủ động vận động, huy động các nguồn lực trong nước, quốc tế; sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách kết hợp với nguồn vốn ODA, vay ưu đãi, nguồn vốn phi chính phủ nước ngoài và các nguồn vốn khác, phù hp với mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch và cơ chế điều phối thực hiện Kế hoạch của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

c) Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh bom mìn:

Tăng cường và mở rộng các hình thức thông tin tuyên truyền, giáo dục phòng tránh bom mìn từ trung ương đến các địa phương, tập trung vào các địa bàn ô nhiễm nặng, hay xảy ra tai nạn bom mìn. Khuyến khích các quốc gia trực tiếp hay gián tiếp tham gia chiến tranh tại Việt Nam có trách nhiệm đối với hậu quả bom mìn tại Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các quốc gia, nhà tài trợ tiềm năng trực tiếp tham gia Chương trình khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam.

d) Mở rộng hợp tác quốc tế:

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế dưới nhiều hình thức như trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, chuyển giao công nghệ và các hoạt động phục vụ vận động, huy động nguồn lực nhằm thúc đẩy nhanh việc thực hiện Kế hoạch khắc phục bom mìn, vật nổ.

đ) Phát triển nguồn nhân lực và khoa học - công nghệ:

- Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tham gia các hoạt động của Chương trình: Rà phá bom mìn, tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật;

- Triển khai công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ rà phá bom mìn, tăng cường hợp tác quốc tế nâng cao năng lực trong lĩnh vực này.

7. Trách nhiệm của các cơ quan, Bộ, ngành và địa phương

a) Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504:

- Chịu trách nhiệm điều phối chung đối với các nhiệm vụ, hoạt động trong Kế hoạch thực hiện Chương trình giai đoạn đến năm 2015 và hàng năm;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nắm nhu cầu, tổng hp, đề xuất danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án cần triển khai trong kỳ kế hoạch, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ ngành liên quan, tổng hợp dự toán trình Trưởng Ban Chỉ đạo 504 phê duyệt;

- Chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch, điều phối công tác vận động tài trợ quốc tế và các nguồn tài trợ khác;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính định kỳ tổng hợp số liệu, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 504;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng đề án thành lập Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) và dự án xây dựng cơ sở hạ tầng VNMAC;

- Triển khai các công việc khác theo thm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Bộ Quốc phòng:

- Chịu trách nhiệm là cơ quan đầu mối tổng hợp và quản lý thực hiện kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện (bao gồm cả ngân sách hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo 504, Cơ quan Thường trực và các hoạt động của Chương trình);

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định về quản lý, điều hành công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh;

- Chủ trì, phi hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng đán thành lập Trung tâm hành động bom mìn quc gia Việt Nam (VNMAC) và dự án xây dựng cơ sở hạ tng VNMAC phù hợp với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng hỗ trợ, hợp tác quốc tế;

- Quản lý và tchức thực hiện các hoạt động về rà phá bom mìn, vật nổ; triển khai dự án mua sắm trang bị, đẩy mạnh hoạt động hun luyện rà phá bom mìn vật nổ. Phối hợp với các cơ quan liên quan tchức tuyên truyn phòng, tránh tai nạn bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và vận động tài trợ;

- Tổ chức, triển khai các dự án được giao theo quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ t, phối hp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 và các Bộ, ngành liên quan triển khai vận động, đàm phán, ký kết các văn bản hp tác được giao, tchức tiếp nhận các ngun lực (tài trợ quốc tế và tài trợ khác) bảo đảm mục tiêu, tiến độ thực hiện Kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 và cơ quan liên quan xây dựng Đán thành lập Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn và Quỹ khắc phục hậu quả bom mìn, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo;

- Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng dự toán ngân sách hàng năm và tổ chức thực hiện;

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Chủ động, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về tuyên truyền phòng, tránh tai nạn bom mìn, tuyên truyền vận động tài trợ trong và ngoài nước;

- Tổ chức thực hiện các dự án, hoạt động được giao theo quy định.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cân đối, bố trí vốn ngân sách bảo đảm yêu cầu tiến độ thực hiện Kế hoạch;

- Xây dựng định hướng, cơ chế, kế hoạch huy động các nguồn lực trình Ban Chỉ đạo phê duyệt. Chủ trì tchức đàm phán, đ xut ký kết với Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế nhm huy động tối đa các ngun lực hỗ trợ (ODA, các nguồn khác) theo đúng quy định hiện hành;

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch báo cáo Trưởng Ban Chđạo 504.

đ) Bộ Tài chính:

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn ngân sách thực hiện kế hoạch và bố trí kinh phí cho các hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo kế hoạch được Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt;

- Phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan xây dựng định hướng, cơ chế, kế hoạch huy động các nguồn lực thực hiện Kế hoạch; đề xuất ký kết các nguồn vốn vay, vay ưu đãi để thực hiện Kế hoạch theo đúng chc năng và quy định hiện hành;

- Phối hp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Đán thành lập Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam và Quỹ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

e) Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 và các Bộ, ngành liên quan tổ chức các hoạt động nhằm vận động các nguồn tài trợ phi chính phủ nước ngoài bảo đảm tiến độ thực hiện Kế hoạch;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

g) Các Bộ, ngành liên quan:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, chủ động tham gia, phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 và các cơ quan có liên quan theo Kế hoạch thực hiện Chương trình.

h) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chủ trì, phi hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 rà soát, cập nhật, bổ sung các dự án thuộc địa phương quản lý về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội;

- Cân đối, bố trí ngân sách hàng năm từ các nguồn của địa phương theo thẩm quyền, quy định của pháp luật để thúc đẩy nhanh các dự án, hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại địa phương theo quy hoạch và hàng năm, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo 504 (cơ quan thường trực);

- Phi hợp chặt chẽ với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, các Bộ, ngành có hoạt động, dự án khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh được triển khai tại địa phương trong quá trình thực hiện để bảo đảm tiến độ, hiệu quả của chương trình, kế hoạch;

- Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành có liên quan xúc tiến công tác vận động, tiếp nhận tài trợ để thực hiện chương trình, kế hoạch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan thuộc Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, các thành viên Ban Chỉ đạo 504, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 504 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Ban Kinh tế
Trung ương;
-
Văn phòng Quốc hội;
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
- U
BND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;

-
Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
-
Ngân hàng Chính sách xã hội;
-
Thành viên Ban Chỉ đạo 504;
- VP CQTT (Bomicen, BTL công bi
nh, BQP);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý
TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, QHQT;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi