Quyết định 67/QĐ-TTg 2023 công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Cao Bằng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 67/QĐ-TTg

Quyết định 67/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:67/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Lưu Quang
Ngày ban hành:08/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công nhận 09 đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Cao Bằng là xã An toàn khu

Ngày 08/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 67/QĐ-TTg về việc công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ công nhận 09 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 05 huyện là các xã An toàn khu của Trung ương đặt tại tỉnh Cao Bằng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp bao gồm: xã Minh Tâm và xã Vũ Minh thuộc huyện Nguyên Bình; xã Vân Trình thuộc huyện Trạch An; xã Hồng Việt và xã Trương Lương thuộc huyện Hòa An; xã Trường Hà, xã Ngọc Đào và xã Lũng Nặm thuộc huyện Hà Quảng; thị trấn Quảng Uyên thuộc huyện Quảng Hòa.

Bên cạnh đó, các xã An toàn khu được thực hiện chính sách ưu đãi với xã An toàn khu theo các quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 67/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 67/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Cao Bằng

_________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, quy trình, thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu;

Xét đề nghị của Ủy  ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 1704/TTr- UBND ngày 30 tháng 6 năm 2022, Văn bản số 2899/UBND-NC ngày 08 tháng 11 năm 2022 và đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 6803/TTr-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2022.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công nhận 09 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 05 huyện là các xã An toàn khu của Trung ương đặt tại tỉnh Cao Bằng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bao gồm:

- Xã Minh Tâm và xã Vũ Minh thuộc huyện Nguyên Bình;

- Xã Vân Trình thuộc huyện Thạch An;

- Xã Hồng Việt và xã Trương Lương thuộc huyện Hòa An;

- Xã Trường Hà, xã Ngọc Đào và xã Lũng Nặm thuộc huyện Hà Quảng;

- Thị trấn Quảng Uyên thuộc huyện Quảng Hòa.

Điều 2. Các xã An toàn khu nêu tại Điều 1 của Quyết định này được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã An toàn khu theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy  ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy  ban của Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHĐP (03b) S.Tùng.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Trần Lưu Quang

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi