Quyết định 2056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất muối dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 2056/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT MUỐI DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC TỈNH:
HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH, NGHỆ AN
-------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 3596/UBND-NL ngày 18 tháng 10 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 2512/UBND ngày 19 tháng 10 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 6482/TTr-UBND.NN ngày 19 tháng 10 năm 2010, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 14821/BTC-TCDT ngày 03 tháng 11 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7874/BKH-KTDV ngày 04 tháng 11 năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 3649/BNN-CB ngày 05 tháng 11 năm 2010,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 3.000 tấn muối trắng thuộc hàng dự trữ quốc gia cho các địa phương hỗ trợ nhân dân bị lũ lụt, thiếu muối ăn, cụ thể:
- Tỉnh Hà Tĩnh: 1.000 tấn.
- Tỉnh Quảng Bình: 1.000 tấn.
- Tỉnh Nghệ An: 1.000 tấn
Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số muối nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Sinh Hùng

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 2056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất muối dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2056/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/11/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!