Quyết định 198/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu công nghệ cao Hoà Lạc, phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư bước I, giai đoạn I khu công nghệ cao Hoà Lạc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC; PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ BƯỚC 1, GIAI ĐOẠN I KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 về bổ sung sửa đổi một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP;

Căn cứ ý kiến thẩm định của Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các Dự án Đầu tư đối với Dự án Khu công nghệ cao Hoà Lạc, tại công văn số 5494/HĐTĐ ngày 5 tháng 8 năm 1998.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Tờ trình số 1162/TTr-BKHCNMT ngày 14 tháng 5 năm 1998) và Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập Khu công nghệ cao Hoà Lạc, tỉnh Hà Tây.

Khu công nghệ cao Hoà Lạc được tổ chức và hoạt động theo quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

 

Điều 2.

I. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao Hoà Lạc, với tổng diện tích và nội dung quy hoạch nêu tại hồ sơ trình duyệt kèm theo văn bản số 1585/BKHCNMT-BQL CNC, ngày 30 tháng 6 năm 1998 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

1. Về tính chất Khu công nghệ cao:

Khu công nghệ cao Hoà Lạc là yếu tố quan trọng để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế khu vực và cả nước với vai trò là cầu nối tiếp nhận chuyển giao và tiến tới sáng tạo các công nghệ cao mới; là điểm thử nghiệm, thí điểm rút kinh nghiệm cho việc đẩy mạnh phát triển các Khu công nghệ cao trong cả nước.

2. Về địa điểm và quy mô:

Khu công nghệ cao Hoà Lạc nằm trong quy hoạch chuỗi đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hoà Lạc - Sơn Tây đã được Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 1997. Căn cứ vào quỹ đất của toàn khu vực, kết hợp với việc khai thác tiềm năng, khả năng theo quy hoạch phát triển liên vùng, Khu công nghệ cao Hoà Lạc được xây dựng chủ yếu trên địa bàn huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây với quy mô khoảng 1650 ha.

3. Về quản lý môi trường, cảnh quan:

Bố cục không gian chung của toàn khu vực phải phù hợp với việc khai thác địa hình và có các biện pháp đảm bảo môi trường trong sạch.

4. Về quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

Cần đảm bảo phát triển các công trình giao thông, các công trình phục vụ, bảo đảm yêu cầu cấp nước, cấp điện, thoát nước, thông tin liên lạc phục vụ nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ, phục vụ sản xuất và phục vụ sinh hoạt của các khu dân cư.

5. Về quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc:

Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc theo quy định hiện hành và các tổ chức quản lý cần thiết khác.

II. Phê duyệt Dự án đầu tư Bước 1, giai đoạn I Khu công nghệ cao Hoà Lạc với các nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

2. Địa điểm xây dựng: thuộc các xã Hạ Bằng, Thạch Hoá, Tân Xã, Bình Yên và Cổ Đông, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.

3. Diện tích Bước 1 là 200 ha, sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục giao quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. Dự án Bước 1 thực hiện có hiệu quả sẽ xem xét phê duyệt Dự án các bước tiếp sau.

4. Vốn đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật Bước 1 là 96 triệu USD;

5. Các hạng mục xây dựng khác như: các Viện nghiên cứu - triển khai, Trung tâm phần mềm, Trung tâm thương mại, kinh doanh,..., tuỳ thuộc vào hình thức đầu tư (vốn ngân sách Nhà nước, BOT, FDI và các nguồn vốn khác) triển khai phù hợp với các quy định hiện hành.

6. Trong quá trình thực hiện Bước 1, ưu tiên triển khai Dự án phát triển nguồn nhân lực cho Công nghệ cao và Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

 

Điều 3. Khu công nghệ cao Hoà Lạc được hưởng các ưu đãi tài chính ở mức cao nhất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật đầu tư nước ngoài, được hưởng các ưu đãi khác ở mức cao nhất theo quy định hiện hành.

 

Điều 4.

1. Giao Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

a. Thành lập Ban quản lý Dự án (PMU) Khu công nghệ cao Hoà Lạc thực hiện các bước chuẩn bị và thực hiện đầu tư ban đầu.

b. Xét duyệt quy hoạch chi tiết các Khu chức năng trong Khu công nghệ cao Hoà Lạc, làm cơ sở cho việc thiết kế và xây dựng các hạng mục công trình trong Khu; chỉ đạo nghiên cứu quy hoạch chung Khu công nghệ cao Hoà Lạc cho phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định hiện hành.

c. Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động, chính sách áp dụng riêng cho Khu công nghệ cao. 2. Giao Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà tây:

a. Thực hiện chức năng quản lý theo lãnh thổ đối với Khu công nghệ cao Hoà Lạc theo quy định hiện hành.

b. Phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các đầu mối liên quan trong việc quản lý quy hoạch, quản lý môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; đền bù, giải phóng mặt bằng, di chuyển dân để xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

c. Chủ động quy hoạch xây dựng các khu tái định cư dân; tổ chức thực hiện để sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân ở các Khu tái định cư.

3. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan khác:

a. Triển khai thực hiện những công việc có liên quan đến Khu công nghệ cao Hoà Lạc theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

b. Tuỳ theo yêu cầu của việc thực hiện xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương liên quan khác khi cần thiết.

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính và Thủ trưởng các Cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 198/1998/QĐ-TTg

Quyết định 198/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu công nghệ cao Hoà Lạc, phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư bước I, giai đoạn I khu công nghệ cao Hoà Lạc
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:198/1998/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:12/10/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 198/1998/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 198/1998/QD-TTg
Hanoi, October 12, 1998
 
DECISION
ON THE ESTAB-LISHMENT OF HOA LAC HI-TECH PARK; AND APPROVAL OF THE MASTER PLAN AND THE INVESTMENT PROJECT, STAGE 1, PHASE I, HOA LAC HI-TECH PARK
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government's Decree No. 36-CP of April 24, 1997 on the issuance of the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones, and Hi-Tech Parks;
Pursuant to the Government's Decree No. 42-CP of July 16, 1996 on the issuance of the Regulation on Investment and Construction Management, and Decree No. 92-CP of August 23, 1997 on the supplements and amendments to a number of Articles of the Regulation on Investment and Construction Management issued together with Decree No. 42-CP;
Based on the appraisal comments on the Hoa Lac Hi-Tech Park Project in Official Letter No. 5494/HDTD of August 5, 1998 of the State Council for Evaluation of Investment Projects;
At the proposal of the Minister of Science, Technology and Environment (in Report No. 1162/TTr-BKHCNMT of May 14, 1998) and the Head of Industrial Parks Management Board of Vietnam,
DECIDES:
Article 1.- To establish the Hoa Lac High-Tech Park in Ha Tay province;
The Hoa Lac Hi-Tech Park shall be organized and operating according to the Regulation on Industrial Parks, Export Processing Zones, and Hi-Tech Parks issued together Government's Decree No. 36-CP of April 24, 1997.
Article 2.-
I. To approve the master plan on Hoa Lac Hi-Tech Park, with the total area and the planning contents stated in the dossiers submitted for approval together with Document No. 1585/BKHCNMT-BQLCNC of June 30, 1998 of the Ministry of Science, Technology and Environment.
1. On the nature of the Hi-Tech Park:
The Hoa Lac Hi-Tech Park shall play a vital role in promoting the national and regional industrialization and modernization processes and serve as a bridge to absorb transfers, then proceed to create new high technologies; and as pilot site from which experience would be drawn for the development of hi-tech parks nationwide.
2. Location and size:
The Hoa Lac Hi-Tech Park shall be located in the region which has been planned for the development of a series of cities of Mieu Mon - Xuan Mai - Hoa Lac - Son Tay approved by the Government in Decision No. 372/QD-TTg of June 2, 1997. The Hoa Lac Hi-Tech Park shall, on the basis of the entire region's land fund, the combination with the exploitation of resources and capacities according to the inter-region long-term development plan, be built mainly on the territory of Thach That district, Ha Tay province, with the size of about 1,650 hectares.
3. Landscape and environmental management:
The general layout of entire Park area must be in harmony with the terrain utilization, and clean and fresh environments must be ensured through measures to be taken.
4. Technical infrastructure planning
Transportation, service, water supply and drainage as well as power supply and communications projects, must be developed to serve the scientific research and technological development, production and daily activities of residential quarters.
5. Management of the Hoa Lac Hi-tech Park
The Minister-Chairman of the Government's Commission for Organization and Personnel shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment and the Vietnam Board for Industrial Parks Management in submitting a proposal on establishment of a Management Board of the Hoa Lac Hi-Tech Park and other relevant management bodies under the current regulations to the Prime Minister for decision.
II. Approval of the Hoa Lac Hi-Tech Park investment project, Stage 1, Phase I with the following principal contents:
1. Project title: Hoa Lac Hi-Tech Park;
2. Project construction location: Communes of Ha Bang, Thach Hoa, Tan Xa, Binh Yen and Co Dong of Thach That district, Ha Tay province;
3. Stage 1 development land area is 200 hectares which shall be verified when the land use right is assigned in accordance with the provisions of the Land Law. The subsequent stages of the project shall be considered and approved, provided that the implementation of the Stage 1 - project proves effective;
4. The investment capital for technical infrastructure developments at Stage 1 shall be USD 96 million;
5. Other construction works such as research and development institutes, a software center, a commercial and business center etc. shall, depending on the form of investment (with the State Budget, BOT, FDI and others), be executed according to the current regulations;
6. In the course of realizing Stage 1, priority must be given to the project on human resource development for hi-tech development and for the Hoa Lac Hi-Tech Park.
Article 3.- The Hoa Lac Hi-Tech Park shall enjoy financial preferences at the highest level according to the Law on Domestic Investment Promotion and the Law on Foreign Investment in Vietnam and shall enjoy other preferences at the highest level according to the current regulations.
Article 4.-
1. To assign the Ministry of Science, Technology and Environment the responsibility to:
a/ Establish a project management unit (PMU) of the Hoa Lac Hi-Tech Park making preparatory steps and initial investments;
b/ Consider and approve the detailed planning on the Hoa Lac Hi-Tech Park's functional quarters, that shall serve as a basis for the designing and construction of project items in the Park; guide the studies on the overall planning of the Hoa Lac Hi-Tech Park in harmony with the practical conditions and in accordance with the current regulations; and
c/ Coordinate with the relevant ministries, agencies and localities in drafting and submitting the specific policies and the Rules of Operations for hi-tech parks to the Prime Minister for promulgation.
2. To assign the People's Committee of Ha Tay province the responsibility to:
a/ Perform its function of territorial management over the Hoa Lac Hi-Tech Park according to the current regulations;
b/ Coordinate with the Ministry of Science, Technology and Environment and other related bodies in the management of development planning, environmental protection, social order and security; and in making site clearance compensation and relocating local residents for the construction of Hoa Lac Hi-Tech Park; and
c/ Take initiative in planning the construction of resettlement areas, and organize the implementation thereof in order to soon stabilize the life and production of people in new resettlement areas.
3. To assign the relevant ministries, agencies and localities the responsibilities to:
a/ Perform work related to the Hoa Lac Hi-Tech Park according to their respective assigned tasks and responsibilities; and
b/ Depending on requirements of the Hoa Lac Hi-Tech Park construction, carry out any assignments requested by the Prime Minister when necessary.
Article 5.- This Decision takes effect 15 days after its signing. The Ministers of Science, Technology and Environment; Planning and Investment; Finance; Construction; Agriculture and Rural Development; and National Defense, and the Governor of the State Bank of Vietnam; the head of Vietnam Board for Industrial Parks Management; the President of Ha Tay provincial People's Committee; the General Director of the Land Administration; and the heads of relevant agencies shall, within their respective functions and powers, have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Phan Van Khai
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 198/1998/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi