Quyết định 198/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu công nghệ cao Hoà Lạc, phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư bước I, giai đoạn I khu công nghệ cao Hoà Lạc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC; PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ BƯỚC 1, GIAI ĐOẠN I KHU CÔNG NGHỆ CAO HOÀ LẠC

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 24/4/1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao;

Căn cứ Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng và Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 về bổ sung sửa đổi một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP;

Căn cứ ý kiến thẩm định của Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các Dự án Đầu tư đối với Dự án Khu công nghệ cao Hoà Lạc, tại công văn số 5494/HĐTĐ ngày 5 tháng 8 năm 1998.

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Tờ trình số 1162/TTr-BKHCNMT ngày 14 tháng 5 năm 1998) và Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thành lập Khu công nghệ cao Hoà Lạc, tỉnh Hà Tây.

Khu công nghệ cao Hoà Lạc được tổ chức và hoạt động theo quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ.

 

Điều 2.

I. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao Hoà Lạc, với tổng diện tích và nội dung quy hoạch nêu tại hồ sơ trình duyệt kèm theo văn bản số 1585/BKHCNMT-BQL CNC, ngày 30 tháng 6 năm 1998 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

1. Về tính chất Khu công nghệ cao:

Khu công nghệ cao Hoà Lạc là yếu tố quan trọng để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế khu vực và cả nước với vai trò là cầu nối tiếp nhận chuyển giao và tiến tới sáng tạo các công nghệ cao mới; là điểm thử nghiệm, thí điểm rút kinh nghiệm cho việc đẩy mạnh phát triển các Khu công nghệ cao trong cả nước.

2. Về địa điểm và quy mô:

Khu công nghệ cao Hoà Lạc nằm trong quy hoạch chuỗi đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hoà Lạc - Sơn Tây đã được Chính phủ phê duyệt trong Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 1997. Căn cứ vào quỹ đất của toàn khu vực, kết hợp với việc khai thác tiềm năng, khả năng theo quy hoạch phát triển liên vùng, Khu công nghệ cao Hoà Lạc được xây dựng chủ yếu trên địa bàn huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây với quy mô khoảng 1650 ha.

3. Về quản lý môi trường, cảnh quan:

Bố cục không gian chung của toàn khu vực phải phù hợp với việc khai thác địa hình và có các biện pháp đảm bảo môi trường trong sạch.

4. Về quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

Cần đảm bảo phát triển các công trình giao thông, các công trình phục vụ, bảo đảm yêu cầu cấp nước, cấp điện, thoát nước, thông tin liên lạc phục vụ nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ, phục vụ sản xuất và phục vụ sinh hoạt của các khu dân cư.

5. Về quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc:

Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc theo quy định hiện hành và các tổ chức quản lý cần thiết khác.

II. Phê duyệt Dự án đầu tư Bước 1, giai đoạn I Khu công nghệ cao Hoà Lạc với các nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

2. Địa điểm xây dựng: thuộc các xã Hạ Bằng, Thạch Hoá, Tân Xã, Bình Yên và Cổ Đông, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.

3. Diện tích Bước 1 là 200 ha, sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục giao quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai. Dự án Bước 1 thực hiện có hiệu quả sẽ xem xét phê duyệt Dự án các bước tiếp sau.

4. Vốn đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật Bước 1 là 96 triệu USD;

5. Các hạng mục xây dựng khác như: các Viện nghiên cứu - triển khai, Trung tâm phần mềm, Trung tâm thương mại, kinh doanh,..., tuỳ thuộc vào hình thức đầu tư (vốn ngân sách Nhà nước, BOT, FDI và các nguồn vốn khác) triển khai phù hợp với các quy định hiện hành.

6. Trong quá trình thực hiện Bước 1, ưu tiên triển khai Dự án phát triển nguồn nhân lực cho Công nghệ cao và Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

 

Điều 3. Khu công nghệ cao Hoà Lạc được hưởng các ưu đãi tài chính ở mức cao nhất theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật đầu tư nước ngoài, được hưởng các ưu đãi khác ở mức cao nhất theo quy định hiện hành.

 

Điều 4.

1. Giao Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

a. Thành lập Ban quản lý Dự án (PMU) Khu công nghệ cao Hoà Lạc thực hiện các bước chuẩn bị và thực hiện đầu tư ban đầu.

b. Xét duyệt quy hoạch chi tiết các Khu chức năng trong Khu công nghệ cao Hoà Lạc, làm cơ sở cho việc thiết kế và xây dựng các hạng mục công trình trong Khu; chỉ đạo nghiên cứu quy hoạch chung Khu công nghệ cao Hoà Lạc cho phù hợp với tình hình thực tế, đúng quy định hiện hành.

c. Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động, chính sách áp dụng riêng cho Khu công nghệ cao. 2. Giao Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà tây:

a. Thực hiện chức năng quản lý theo lãnh thổ đối với Khu công nghệ cao Hoà Lạc theo quy định hiện hành.

b. Phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các đầu mối liên quan trong việc quản lý quy hoạch, quản lý môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; đền bù, giải phóng mặt bằng, di chuyển dân để xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

c. Chủ động quy hoạch xây dựng các khu tái định cư dân; tổ chức thực hiện để sớm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân ở các Khu tái định cư.

3. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan khác:

a. Triển khai thực hiện những công việc có liên quan đến Khu công nghệ cao Hoà Lạc theo chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

b. Tuỳ theo yêu cầu của việc thực hiện xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, địa phương liên quan khác khi cần thiết.

 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Quốc phòng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính và Thủ trưởng các Cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 198/1998/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi