Quyết định 171/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách phát triển kinh tế tại số khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 171/1998/QĐ-TTG
NGÀY 09 THÁNG 9 NĂM 1998 VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MỘT
SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC
CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tại văn bản số 276/TT -UB ngày 14 tháng 6 năm 1998 và ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Cho phép áp dụng thí điểm một số chính sách phát triển kinh tế tại một số khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi tắt là các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng), bao gồm các khu vực cửa khẩu sau đây:

1. Khu vực cửa khẩu quốc gia Tà Lùng gồm cửa khẩu Tà Lùng và xã Tà Lùng, huyện Quảng Hòa.

2. Khu vực cửa khẩu Hùng Quốc gồm cửa khẩu Hùng Quốc và xã Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh.

3. Khu vực cửa khẩu Sóc Giang gồm cửa khẩu Sóc Giang và xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng.

Các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng được ưu tiên phát triển thương mại, đầu tư, xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ, du lịch và công nghiệp, nông nghiệp theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài đầu tư tại các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng phù hợp với pháp luật, chính sách hiện hành của Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

 

Điều 2. Hoạt động thương mại và dịch vụ thương mại tại các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng thực hiện theo quy định hiện hành, bao gồm: hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, dịch vụ quá cảnh hàng hóa, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, gia công hàng xuất khẩu, hoạt động của các chi nhánh, đại diện các công ty trong nước và nước ngoài, chợ cửa khẩu.

 

Điều 3. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước được khuyến khích đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng phù hợp với Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài quyền được hưởng các chính sách ưu đãi đối với miền núi vùng cao theo quy chế hiện hành còn được hưởng:

1. Chủ đầu tư được giảm 50% tiền thuê đất so với khung giá hiện hành của Nhà nước đang áp dụng tại các cửa khẩu Cao Bằng.

2. Chủ đầu tư nước ngoài khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được hưởng thuế suất ở mức thấp nhất trong khung thuế theo luật định.

Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp trong nước nằm trong địa bàn khu vực kinh tế cửa khẩu do ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quản lý với các thủ tục đăng ký đơn giản và thực hiện chế độ một cửa. Bộ Thương mại hướng dẫn và ủy quyền cho ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện việc cấp giấy phép cho doanh nghiệp nước ngoài thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện trong lĩnh vực hoạt động thương mại tại các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng, cho phép các doanh nghiệp được tổ chức hội chợ triển lãm hàng hóa quốc tế trong khu kinh tế cửa khẩu theo sự hướng dẫn của Bộ Thương mại.

 

Điều 4. Chủ đầu tư tại các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng được huy động nguồn vốn trong và ngoài nước bằng các hình thức thích hợp phù hợp với pháp luật của Việt Nam để xây dựng cơ sở hạ tầng và các cơ sở sản xuất, dịch vụ theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Việc đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng tại các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng phải được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng của Việt Nam.

 

Điều 5. Trong thời gian từ 1999 đến 2002, hàng năm Nhà nước đầu tư riêng qua ngân sách tỉnh Cao Bằng cho các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng không dưới 50% tổng số thu ngân sách trong năm trên địa bàn tại các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng.

Mức vốn đầu tư và danh mục các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư từ nguồn vốn này do ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính.

 

Điều 6. Về xuất nhập cảnh.

1. Công dân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi là công dân Trung Quốc) cư trú ở các huyện giáp giới với các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng được qua lại bằng giấy chứng minh thư hoặc giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp.

Công dân Trung Quốc được phép tạm trú tại các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng không quá 7 ngày, nếu muốn vào các địa điểm khác thuộc tỉnh Cao Bằng do các cơ quan, tổ chức của Việt Nam ở tỉnh Cao Bằng mời đón thì phải có văn bản đề nghị Công an tỉnh Cao Bằng cấp giấy phép đi lại. Giấy phép đi lại chỉ có giá trị 01 lần, không quá 05 ngày và không được gia hạn.

2. Công dân Trung Quốc và những người nước ngoài khác có hộ chiếu phổ thông vào các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng được miễn thị thực nhập, xuất cảnh và thời gian tạm trú trong các khu vực kinh tế cửa khẩu Cao Bằng không quá 15 ngày, nếu muốn đi các nơi khác trong tỉnh Cao Bằng hoặc các tỉnh khác của Việt Nam thì Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an xem xét cấp thị thực xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Tà Lùng.

Trường hợp các công dân Trung Quốc vào tham quan, du lịch thì thực hiện theo ''Quy chế tạm thời về quản lý và tổ chức đối với người Trung Quốc có giấy thông hành xuất nhập cảnh do Trung Quốc cấp vào nước ta tham quan du lịch'' (Quyết định số 229/1998/QĐ/TCDL ngày 02 tháng 7 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch).

 

Điều 7. y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng thành lập Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện Quyết định này. Sau 2 năm thực hiện ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung cơ chế chính sách cho phù hợp với tình hình mới.

 

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1999. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

thuộc tính Quyết định 171/1998/QĐ-TTg

Quyết định 171/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách phát triển kinh tế tại số khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:171/1998/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:09/09/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 171/1998/QĐ-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 171/1998/QD-TTg
Hanoi, September 09, 1998
 
DECISION
ON THE EXPERIMENTAL APPLICATION OF A NUMBER OF ECONOMIC DEVELOP-MENT POLICIES IN A NUMBER OF BORDER-GATE AREAS OF CAO BANG PROVINCE
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposal of the president of the People's Committee of Cao Bang province in Document No.276/TT-UB of June 14, 1998 and after considering opinions of the relevant ministries and branches at the central level,
DECIDES:
Article 1.- To allow the experimental application of a number of economic development policies in a number of border-gate areas of Cao Bang province (hereafter referred to as the Cao Bang border-gate economic areas), that include the following border-gate areas:
1. The Ta Lung national border-gate area, including Ta Lung border gate and Ta Lung commune of Quang Hoa district.
2. The Hung Quoc border-gate area, including Hung Quoc border gate and Hung Quoc commune of Tra Linh district.
3. The Soc Giang border-gate area, including Soc Giang border gate and Soc Ha commune of Ha Quang district.
The Cao Bang border-gate economic areas shall be given priority for trade, investment, import-export, service, tourist, industrial and agricultural development in accordance with the laws of the Socialist Republic of Vietnam and international practices.
The Socialist Republic of Vietnam respects and protects the legitimate interests of Vietnamese and foreign investors in the Cao Bang border-gate economic area in accordance with the current laws and policies of Vietnam as well as international agreements which the Socialist Republic of Vietnam has signed or acceded to.
Article 2.- Trade activities and trade services conducted in the Cao Bang border-gate economic area shall comply with the current regulations and include such activities and services as export, import, temporary import for re-export, goods transit services, bonded-warehouses, duty-free shops, show rooms, subcontracted production of goods for export, activities of branches and representative offices of domestic and foreign companies, and border-gate markets.
Article 3.- Domestic and foreign investors are encouraged to invest in production and business development as well as infrastructure construction in the Cao Bang border-gate economic area in accordance with the Law on Domestic Investment Promotion and the Law on Foreign Investment in Vietnam. Beside enjoying preferential policies toward mountainous regions and highlands under the current regulations, they shall also be entitled to the following:
1. Investors shall enjoy 50% land rent reduction, compared with the current land rent bracket set by the State and applicable in Cao Bang border gates.
2. Foreign investors when transferring their profits abroad, shall be entitled to the lowest tax rates in the tax bracket as prescribed by law.
The business registration procedures for domestic enterprises located in the economic border-gate area shall be carried out by the People's Committee of Cao Bang province, with simplicity and one-door regime. The Ministry of Trade shall guide and authorize the People's Committee of Cao Bang province to issue licenses to foreign enterprises for establishing their branches and/or representative offices for trade activities in the Cao Bang border-gate economic area, and to allow enterprises to organize international trade exhibitions-cum-fairs in the border-gate economic areas under guidance of the Ministry of Trade.
Article 4.- Investors in Cao Bang border-gate economic area are entitled to mobilize domestic and overseas capital sources in appropriate forms prescribed by Vietnamese law for the construction of infrastructure and production and/or service establishments according to socio-economic development plan, ensuring national defense and security.
Investment in the construction of industrial, civil and infrastructure projects in the Cao Bang border-gate economic areas must comply with the current provisions of the Vietnamese legislation on investment and construction management.
Article 5.- In the period from 1999 to 2002, the State shall annually make separate investment in the Cao Bang border-gate economic area through the provincial budget of Cao Bang, which is not lower than 50% of the yearly total budget revenue in the Cao Bang border-gate economic area.
The investment capital levels and lists of infrastructure construction projects to be invested with such capital source shall be proposed by the People's Committee of Cao Bang province and decided by to the Ministry of Planning and Investment after consulting the Ministry of Finance.
Article 6.- On entry and exit.
1. Citizens of the People's Republic of China (hereafter referred to as Chinese citizens) residing in districts that border on the Cao Bang border-gate economic area are allowed to travel through Cao Bang border gates with their identity cards or border area entry and exit laissez-passers, issued by the Chinese competent agency(ies).
Chinese citizens are allowed to temporarily reside in the Cao Bang border-gate economic areas for not more than 7 days; if they wish to travel to other places in Cao Bang province at the invitation of Vietnamese agencies and/or organizations in Cao Bang province, they must submit an application to the Cao Bang Police for the travel permits. Such a permit is only valid for one travel and not more than 5 days and shall not be extended.
2. Chinese citizens and other foreigners holding unofficial passports and entering the Cao Bang border-gate economic area shall be exempt from entry and exit visas and their temporary stay duration in the Cao Bang border-gate economic area shall not exceed 15 days; if they wish to visit other places in Cao Bang province or other provinces of Vietnam, the Entry-Exit Management Agency of the Vietnamese Ministry of Public Security shall consider and issue entry/exit visas for them at Ta Lung border gate.
In cases where Chinese citizens enter Vietnam for excursions or tourist visit, the "provisional regulation on the management and organization of Chinese citizens with Chinese entry/exit laissez-passers who enter Vietnam for excursions or tourist visits" (Decision No.229/1998/QD/TCDL of July 2, 1998 of the General Director of the General Department of Tourism) shall apply.
Article 7.- The People's Committee of Cao Bang province shall set up a Steering Committee for the implementation of this Decision. After two years of implementation, the People's Committee of Cao Bang province shall have to assume the prime responsibility and coordinate with the concerned ministries and branches in reviewing the implementation, drawing experiences therefrom and proposing the Prime Minister to consider and supplement mechanism(s) and/or policy(ies) suited to the new situation.
Article 8.- This Decision takes effect from January 1st, 1999. The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the agencies attached to the Government and the president of the People's Committee of Cao Bang province shall, within their functions, tasks and powers, have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
Phan Van Khai
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 171/1998/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi