Quyết định 155/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 155/TTG

NGàY 13 THáNG 3 NăM 1995 Về VIệC TổNG đIềU TRA CáC Cơ Sở KINH Tế, HàNH CHíNH, Sự NGHIệP

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 12 năm 1992;

Để có căn cứ đánh giá thực trạng tình hình kinh tế - xã hội và xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996 - 2000;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,

QUYếT địNH

Điều 1.- Tiến hành tổng điều tra các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, các cơ quan hành chính, sự nghiệp đang hoạt động trên phạm vi cả nước (trừ các cơ sở kinh tế thuộc các ngành: nông, lâm, ngư nghiệp đã được tiến hành điều tra năm 1994).

Nội dung điều tra bao gồm:

- Các chỉ tiêu chung, khái quát về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp (tên cơ sở, địa chỉ, loại hình hoạt động, ngành hoạt động, thành phần kinh tế...);

- Một số chỉ tiêu về lao động và tài chính (số lao động, lương và thu nhập của người lao động, vốn, doanh thu, thuế, lỗ lãi...).

 

Điều 2.- Cuộc tổng điều tra bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 1995; tháng 10 năm 1995 Tổng cục Thống kê có báo cáo kết quả tổng hợp sơ bộ (tổng hợp nhanh) để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1996-2000 và công bố kết quả tổng điều tra vào cuối quý II/1996.

 

Điều 3.- Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê chủ trì cùng các Bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện phương án và dự toán kinh phí cho cuộc tổng điều tra trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

Điều 5.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu tránh nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 155/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 155/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 13/03/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 155-TTg
Hanoi, March 13, 1995

 
DECISION
ON THE GENERAL SURVEY OF THE ECONOMIC, ADMINISTRATIVE AND PUBLIC SERVICE ESTABLISHMENTS
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
In order to have a basis for evaluating the real socio-economic situation, and elaborating the plan and strategy for socio-economic development in the five years from 1996 to 2000;
At the proposal of the General Director of the General Statistical Department,
DECIDES :
Article 1.- To conduct a general survey of the economic establishments in all economic sectors, the administrative and public service agencies operating throughout the country (except the economic establishments of the branches of agriculture, forestry and fisheries which were already surveyed in 1994).
The contents of the survey consist of :
- The common and general indicators of the economic, administrative and public service establishments (name of establishment, address, form of operation, branch of activity, economic sector...)
- A number of indicators concerning labor and finance, (labor force, wages and incomes of the laborers, capital, turnover, tax, profits, losses...).
Article 2.- The general survey begins on the 1st of July 1995. In October 1995, the General Statistical Department shall submit a report on the preliminary general results (summary) in service of the elaboration of the socio-economic development plan and strategy for the five years 1996-2000. The results of the general survey shall be made public at the end of the second quarter of 1996.
Article 3.- The General Director of the General Statistical Department is assigned to preside over and, together with the ministries, branches and localities concerned, to perfect the plan and proposed budget for the general survey, and submit it to the Prime Minister for approval.
Article 4.- This Decision takes effect on the date of its signing.
Article 5.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!