Chỉ thị 133/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành thể dục - thể thao

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỉ THị

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 33/TTG NGàY 7 THáNG 3 NăM 1995

Về VIệC XâY DựNG QUY HOạCH PHáT TRIểN

NGàNH THể DụC - THể THAO

 

Trong mấy năm qua, thể dục - thể thao đã có bước phát triển. Phong trào thể dục - thể thao quần chúng đang được mở rộng. Trình độ một số môn thể thao được nâng cao và đạt thành tính tốt trong thi đấu quốc tế.

Tuy nhiên, trình độ chung của phong trào thể dục - thể thao còn thấp và có nhiều mặt lạc hậu. Quy mô, chất lượng và hiệu quả giáo dục thể chất trong trường học còn thấp. Trình độ nhiều môn thể thao còn có khoảng cách xa so với nhiều nước trong khu vực. Tổ chức và cán bộ trong ngành thể dục- thể thao còn yếu. Cơ sở vật chất và khoa học - kỹ thuật thể dục - thể thao nghèo nàn, lạc hậu. Nhiều cấp lãnh đạo ngành và địa phương xem nhẹ công tác thể dục - thể thao.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp thể dục - thể thao nước ta phát triển nhanh, vững chắc và trong một thời gian không xa đuổi kịp trình độ các nước trong khu vực, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tổng cục Thể dục - Thể thao, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các ngành liên quan khẩn trương xây dựng quy hoạch phát triển thể dục - thể thao dài hạn trong cả nước, ở từng địa phương và trong từng ngành theo những nội dung và yêu cầu sau đây:

1/ Ngành thể dục - thể thao phải xây dựng định hướng phát triển có tính chất chiến lược, trong đó quy định rõ các môn thể thao và các hình thức hoạt động mang tính phổ cập đối với mọi đối tượng, lứa tuổi, tạo thành phong trào tập luyện rộng rãi của quần chúng "Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", đồng thời xác định rõ những môn thể thao trọng điểm cókhả năng nâng cao thành tích để nhanh chóng tiến kịp trình độ các nước trong khu vực.

2/ Căn cứ định hướng trên, ngành thể dục - thể thao xây dựng ngay kế hoạch phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, đáng ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài sự nghiệp phát triển thể dục - thể thao và công cuộc đổi mới của đất nước, không chỉ 5 - 10 năm mà vài chục năm sau.

Quy hoạch này bao gồm các trung tâm thể thao quốc gia, trung tâm thể thao khu vực, trung tâm thể thao và cơ sở vật chất - kỹ thuật thể dục - thể thao của các tỉnh, thành phố. Các trung tâm thể thao khu vực (hay vùng) cần phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các vùng trọng điểm phía Bắc, phía Nam, miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Việt Bắc..., các vùng phát triển du lịch. Cần làm rõ nhiệm vụ, yêu cầu của từng trung tâm này trong việc phát triển các môn thể thao, từ đó có hướng đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật cần thiết. Các trung tâm này có thể được xây dựng trên cơ sở nâng cấp, bổ sung, phát triển những cơ sở đã có; đồng thời căn cứ vào quy hoạch chung để xem xét, điều chỉnh lại những cơ sở đã có, kể cả các trung tâm thể thao quốc gia nếu thấy không hợp lý.

Đối với các cơ sở thể dục - thể thao do địa phương trực tiếp quản lý thì trên cơ sở phát triển quy hoạch, khả năng và điều kiện của địa phương, với sự hướng dẫn của Tổng cục Thể dục - Thể thao, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, hình thành trung tâm thể dục - thể thao tỉnh, thành phố. ở các thành phố lớn có các cơ sở thể thao của Trung ương, cần xây dựng một quy hoạch chung các cơ sở thể dục - thể thao trên địa bàn, việc phân biệt giữa Trung ương và địa phương chỉ là sự phân công quản lý trực tiếp.

Quy hoạch tổng thể phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật thể dục - thể thao của cả nước từ nay đến năm 2000 chia thành 2 bước : từ 1995 - 1997 và từ 1998 2000, trong đó có kế hoạch cụ thể từng năm; cần hoàn thành sớm một số công trình cần thiết để tạo cơ sở vật chất - kỹ thuật thuận lợi cho ngành thể dục - thể thao bước vào thế kỷ 21 theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt quy hoạch này và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới.

Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tổng cục Địa chính có nhiệm vụ phối hợp với Tổng cục Thể dục - thể thao và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố làm xong quy hoạch này trong quý II năm 1995. Riêng quy hoạch phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật thể dục - thể thao của thành phố Hà nội và thành phố Hồ Chí Minh cần làm xong ngay trong tháng 4 năm 1995.

3/ Đồng thời với việc xây dựng quy hoạch phát triển thể dục - thể thao theo ngành dọc, cần xác định phương hướng phát triển thể dục - thể thao trong từng ngành. Các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Nội vụ, Y tế, Văn hoá - Thông tin, Tổng cục Du lịch...có trách nhiệm cùng với Tổng cục Thể dục - thể thao xây dựng phương hướng, kế hoạch, biện pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục - thể thao, từng bước xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật và đội ngũ cán bộ thể dục - thể thao trong ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đặc biệt coi trọng việc giáo dục thể chất trong nhà trường, cải tiến nội dung giảng dạy thể dục - thể thao nội khoá, ngoại khóa, quy định tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho học sinh ở các cấp học; có quy chế bắt buộc các trường, nhất là các trường đại học phải có sân bãi, phòng tập thể dục - thể thao; có định biên hợp lý và có kế hoạch tích cực đào tạo đội ngũ giáo viên thể dục - thể thao, đáp ứng nhu cầu ở tất cả các cấp học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có một Thứ trưởng chuyên trách chỉ đạo công tác thể dục - thể thao trong trường học.

Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ phải có quy chế bắt buộc rèn luyện thể lực, phát triển hoạt động thể dục - thể thao ở các đơn vị nhằm nâng cao sức khoẻ, tinh thần chiến đấu của cán bộ và chiến sỹ; xác định những môn thể thao phù hợp với đặc điểm của ngành, phối hợp với Tổng cục Thể dục - thể thao để xây dựng một số môn thể thao trọng điểm của nền thể thao quốc gia.

4/ Cùng với việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển lâu dài, trước mắt cần đầu tư ngay cho việc đào tạo các tài năng thể thao ở những môn trọng điểm. Đây là nhiệm vụ cấp bách để trong một thời gian ngắn, đưa trình độ các vận động viên của ta trong các bộ môn này tiến lên nhanh. Để làm được việc này, cần tận dụng khai thác các cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện có, đồng thời, gấp rút xây dựng mới một số cơ sở kỹ thuật cần thiết; khẩn trương xây dựng quy hoạch và đào tạo đội ngũ vận động viên có trình độ cao, bổ sung các chế độ, chính sách cụ thể cần thiết cho việc này; vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tài trợ cho các hoạt động thể dục - thể thao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng các vận động viên trẻ có tài năng.

Tổng cục Thể dục - thể thao cùng với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, các Bộ, ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

thuộc tính Chỉ thị 133/TTg

Chỉ thị 133/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng quy hoạch phát triển ngành thể dục - thể thao
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:133/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:07/03/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 133/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence
- Freedom – Happiness
--------
No: 133-TTg
Hanoi, March 07, 1995
 
DIRECTIVE
ON PLANNING THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Over the past few years, physical culture and sports have made some progress. The popular movement for physical culture and sports has expanded. The level of a number of sports has been raised, and Vietnamese sportsmen and women have obtained good achievements in international competition.
However, the general level of the physical culture and sport movement is still low and backward in many respects. The scope, quality and efficiency of physical culture at schools are very low. The level of many sports is below that of many other countries in the region. The organization and personnel of the physical culture and sports service are still weak. The material, scientific and technical facilities of the physical culture and sports service are still weak. The material, scientific and technical facilities of the physical culture and sports service are poor and backward. The leadership of many branches and localities still underestimate the role of physical culture and sports.
To create favorable conditions for a rapid and steady development of physical culture and sports in out country and help it to catch up in the not too distant future with the level of other countries in the region, the Prime Minister requests the General Department of Physical Culture and Sports, the People's Committees of the provinces and cities, and the branches concerned, to urgently make long-term plans to develop physical culture and sports in the whole country, in each locality and in each branch according to the following contents and requirements:
1. The physical culture and sports service must set the direction for development of a strategic character, and clearly define those sports and forms of activity which can be practiced by people of all ages, and launch a broad movement for physical culture and sports among the people under the motto "Keep fit to build and defend the Fatherland". At the same time, the service must clearly select those key sports in which Vietnam can raise its level in order to quickly catch up with the level of other countries in the region.
2. In the above-mentioned direction, the physical culture and sports service must immediately make a plan to develop the material and technical facilities and a contingent of physical culture and sport coaches to meet the immediate and long-term requirements for development of physical culture and sports and the renovation process of the country, not only for the next 5-10 years, but also for several decades to come.
This plan will include national sport centers, regional sport centers, the sport centers and material and technical facilities for physical culture and sports of the provinces and cities. The regional (or area) sport centers should conform with the requirements of the socio-economic development of the key areas in the North, the South and the Center, the Mekong River delta, the Central Highlands, the Viet Bac region, the areas susceptible for tourist proportion. It is necessary to clearly define the task and requirements of each of these centers in the development of sport, and invest in the construction of the necessary material and technical facilities. These centers may be built on the basis of upgrading, refurbishing and expanding the existing facilities; at the same time, it is necessary to consider and re-designate the existing facilities according to the general plan, including the national sport centers, if irrationality is detected.
With regard to the physical culture and sports facilities directly managed by the localities, on the basis of the deployment of the general plan, the capacity and conditions of the localities, and under the guidance of the General Department of Physical Culture and Sports, the People's Committees of the provinces and cities shall direct the building of the material and technical facilities for the physical culture and sport centers of the provinces and cities. In the major cities having centrally-run sport facilities, it is necessary to make a general plan for physical culture and sport facilities in each city, and the distinction between central and local is only one in management.
The general plan for the development of the material and technical facilities for physical culture and sports in Vietnam from now to the year 2000 includes 2 phases: 1995-1997 and 1998-2000, including the concrete plan for each year, a number of necessary projects should be completed early to create favorable material and technical conditions for the physical culture and sports service to enter into the 21st century in the direction of industrialization and modernization. The Prime Minister shall ratify this general plan, and incorporate in into the plan of socio-economic development for the next 5 years.
The State Planning Committee, the Ministry of Finance, the Ministry of Construction, and the General Department of Cadastre shall have to cooperate with the General Department of Physical Culture and Sports and the People's Committees of the provinces and cities, to complete this general plan in the second quarter of 1995. As for the general plans for development of the material and technical facilities for physical culture and sports of Hanoi city and Ho Chi Minh City, they should be finished right in April 1995.
3. While making an general plan for development of the physical culture and sports service itself, it is necessary to set the direction for development of physical culture and sports in each branch. The Ministry of Education and Training, the Ministry of Defense, the Ministry of Interior, the Ministry of Health, the Ministry of Culture and Information, and the General Department of Tourism shall have, together with the General Department of Physical Culture and Sports, to set the direction, make a plan and take measures to expand physical culture and sports activities and raise their quality, and step by step build the material and technical foundations and a contingent of physical culture and sport officials for the branch.
The Ministry of Education and Training should attach special importance to physical culture at schools, improve the contents of the physical culture and sports training and field activities, and set the physical culture standards for pupils at all levels; issue regulations compelling the schools, particularly the universities, to have the ground and gymnasiums for physical exercises; prepare a list of recruitment and a plan to actively train a contingent of physical culture and sport coaches to meet the requirements at all levels of education. The Ministry of Education and Training should appoint a full-time vice-minister in charge of directing physical culture and sports at schools.
The Ministry of Defense and the Ministry of the Interior must set the regulations on obligatory physical exercises, to develop physical culture and sports activities in the units with the aim of improving the health and fighting spirit of the officers and men; define those sports that conform to the characteristics of their branch, and cooperate with the General Department of Physical Culture and Sports in building a number of key disciplines of the national sports service.
4. While making the general plan and the long-term and immediate plans of development, it is necessary to invest immediately in training sport talents in the key disciplines. This is an urgent task aimed at quickly raising the level of our athletes in these disciplines. To achieve this, it is necessary to make full use of the existing material and technical facilities, while urgently building a number of necessary new technical facilities; urgently make a general plan and train a contingent of high-standard athletes, and perfect the regimes and concrete policies necessary for this work; call on domestic and foreign organizations and individuals to sponsor physical culture and sport activities, thus creating conditions for the selection, training, and fostering of young athletic talents.
The General Department of Physical Culture and Sports, together with the State Planning Committee, the Ministries and branches concerned, and the People's Committees of the provinces and cities, shall have to organize the implementation of this Directive.
 

 
PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 133/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2011/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định 2011/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 01/8/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Chính sách , An ninh quốc gia

Vui lòng đợi