Quyết định 1509/QĐ-TTg 2021 Dự án Rà tìm, xử lý bom mìn và hỗ trợ phát triển KTXH Quảng Trị

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 1509/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

 
 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)”.

____________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5580/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 8 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)” do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Cây Hòa bình Việt Nam (PTVN) viện trợ không hoàn lại, với các nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: “Rà tìm và xử ý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)”.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

- Cơ quan thực hiện: Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị.

3. Bên tài trợ: Tổ chức phi chính phủ nước ngoài Cây Hòa bình Việt Nam (Peace Tree Viet Nam - PTVN), Hoa Kỳ.

4. Mục tiêu của Dự án: Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm của bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh và hỗ trợ việc triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị.

5. Các hoạt động chính của Dự án:

- Rà tìm và xử lý bom mìn vật nổ.

- Giáo dục nguy cơ bom mìn vật nổ.

6. Thời gian thực hiện: Từ ngày ký thỏa thuận với tổ chức PTVN đến tháng 12/2025.

- Địa điểm thực hiện: tỉnh Quảng Trị.

7. Tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại của Dự án là 10.500.000 USD do tổ chức PTVN viện trợ.

- Vốn đối ứng của Dự án: Không có.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị:

- Ký kết Văn kiện Dự án với bên tài trợ và tổ chức triển khai thực hiện   Dự án theo các quy định hiện hành.

- Thực hiện việc mua sắm xe ô tô theo quy định và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích các xe ô tô mua trong Dự án.

- Lưu ý tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Dự án, bảo đảm hiệu quả, an toàn và theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- TTgCP, các PTTg;

- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, CA;

- UBND tỉnh Quảng Trị;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  các Vụ: KTTH, NC, TH;

- Lưu: VT, QHQT (3). HT.

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

[daky]

 

Phạm Bình Minh

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1509/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1509/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Bình Minh
Ngày ban hành: 13/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!