Quyết định 1500/QĐ-TTg 2021 xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho Bình Phước, Sóc trăng để phòng, chống Covid-19

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

––––––––

Số: 1500/QĐ-TTg

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Sóc Trăng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

–––––––––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10096/BTC-TCDT ngày 01 tháng 9 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền nhà bạt, máy phát điện từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Sóc Trăng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19, cụ thể:

1. Tỉnh Bình Phước:

-  Nhà bạt cứu sinh: 30 bộ (gồm: 10 bộ loại 16,5 m2 và 20 bộ loại 24,75 m2);

- Máy phát điện loại 30 KVA: 02 bộ.

2. Tỉnh Sóc Trăng:

-  Nhà bạt cứu sinh: 30 bộ (gồm: 10 bộ loại 16,5 m2 và 20 bộ loại 24,75 m2);

- Máy phát điện loại 30 KVA: 02 bộ.

Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước và Sóc Trăng chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước và Sóc Trăng tiếp nhận, phân bổ và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng số hàng dự trữ quốc gia nêu trên theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Sóc Trăng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng CP, PTTg Lê Minh Khái;

- Bộ KH&ĐT;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,

   Trợ lý TTg,

   các Vụ: KGVX, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KTTH (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Lê Minh Khái

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Sóc trăng để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1500/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 11/09/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , COVID-19
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!