Quyết định 1492/QĐ-TTg 2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với PCCC

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1492/QĐ-TTg

Quyết định 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1492/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Bình Minh
Ngày ban hành:10/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quý IV/2022, thành lập một số đơn vị Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn đặc biệt tinh nhuệ

Ngày 10/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 1492/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, Chính phủ giao nhiệm vụ cho Bộ Công an đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mức độ 3, phấn đấu một số dịch vụ đạt mức độ 4 hoàn thành trong quý III/2023.

Đồng thời, Bộ Công an cần tập trung điều tra, công bố công khai nguyên nhân các vụ cháy, nổ để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Trong quý IV/2022, Bộ Công an nghiên cứu thành lập một số đơn vị Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ để xử lý những vụ cháy nổ, sự cố, tai nạn lớn, phức tạp và làm nhiệm vụ quốc tế khi có yêu cầu.

Trong quý II/2023, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà cao tầng, trong đó tập trung xây dựng các giải pháp, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình cao trên 150m.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1492/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 1492/-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 02-KL/TW NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THSỐ 47-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI vtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy;

Căn cứ Chthị s 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự nh đo của Đảng đi với công tác phòng cháy, chữa cháy;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- V
ăn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
-
y ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ươ
ng của các đoàn thể;
- C07 (Bộ C
ông an);
-
y ban Quốc gia ƯPSC, TT và Tìm kiếm Cứu nạn;
- VPCP: BTCNT các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- Lưu; VT, NC (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 02-KL/TW NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2021 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 47-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XI VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
(Kèm theo Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cưng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (sau đây gọi tt là Kết luận số 02-KL/TW và Chỉ thị số 47-CT/TW), Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt đầy đ, sâu sc nội dung của Kết luận 02-KL/TW, nâng cao hơn na nhận thức, trách nhiệm của người đứng đu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW (Quyết định số 1635/QĐ-TTg) và Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy (Quyết định số 630/QĐ-TTg). Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW và Chỉ thị số 47-CT/TW.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ, thời gian các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là các bộ, ngành, địa phương) tập trung tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW và Chỉ thị số 47-CT/TW.

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả Kết luận số 02-KL/TW và Chỉ thị số 47-CT/TW.

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, cha cháy là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ chung

Các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nội dung sau:

- Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng, toàn diện nội dung Kết luận số 02-KL/TW bằng hình thức phù hợp đến các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; ban hành hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kết luận số 02-KL/TW (thời gian hoàn thành trong quý III/2021).

- Xác định phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chđộng xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống nêu xảy ra cháy, n, sự cố, tai nạn, bảo đảm nhanh, kịp thời, hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp... phải chịu trách nhiệm trước hết về bảo đảm an toàn cháy, nố và cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình. Xử lý nghiêm cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ đxảy ra cháy và xảy ra vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, cơ sở (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Tăng cường công tác tuyên truyền phbiến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kịp thời biêu dương, khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sc trong công tác phòng cháy, cha cháy và cu nạn, cu hộ (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Nâng cao chất lương công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục những thiếu sót, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hướng dẫn, đôn đốc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình thường xuyên tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nht là trong quản lý, sử dụng hệ thng, thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và các cht, hàng nguy hiểm cháy, nổ. Chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của đơn vị, cơ sở theo quy định của pháp luật (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại, trong đó đẩy mạnh xây dựng, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và phát huy lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Bộ Công an

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiến hành tng kết thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các văn bản hướng dẫn thi hành (thời gian hoàn thành trong quý I/2024); tham mưu Chính phủ tổ chức sơ kết thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (thời gian hoàn thành trong quý IV/2022).

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tuyên truyền phbiến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở rộng khp, chất lượng, hiệu quả (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi, bsung, ban hành mới các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mức độ 3, phấn đấu một số dịch vụ đạt mức độ 4 (thời gian hoàn thành trong quý III/2023).

- Căn cứ tình hình thực tế hàng năm tổ chức Đợt cao điểm về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao, khu dân cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất hóa chất... (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Tập trung điều tra, công bố công khai nguyên nhân các vụ cháy, nổ để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Định kỳ hằng năm, tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng, phương tiện của đơn vị, địa phương (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Hoàn thành quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy thời kỳ 2021 - 2030, tm nhìn đến 2050, đồng bộ với quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, địa phương (thời gian hoàn thành trong quý IV/2021).

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực từ bảo hiểm cháy, nổ để đầu tư, xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, phương tiện, hóa chất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nghiên cứu, đề xuất thành lập Hiệp hội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật (thời gian hoàn thành trong quý IV/2024).

- Xây dựng kiện toàn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nghiên cứu việc thành lập một số đơn vị Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ để xử lý những vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn lớn, phức tạp và làm nhiệm vụ quốc tế khi có yêu cầu (thời gian hoàn thành trong quý IV/2022),

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, dự án phục vụ chiến lược xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau: Trang thiết bị bảo vệ cá nhân cho cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nâng cao năng lực ứng phó sự cố cháy, n, cứu nạn, cứu hộ trên sông, trên biển, nhà cao tầng, công trình ngầm, hang, hố sâu, cơ sở sản xuất, sử dụng và bảo quản hóa chất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ giới của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thời gian thực hiện 2021 - 2025).

- Tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện hiệu quả hợp tác quốc tế; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến với các nước trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ việc sản xuất, lp ráp các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công nghệ cao (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai dự án Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố trực tuyến phục vụ công tác quản lý, thông tin, chỉ huy, điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ từ trung ương đến cơ sở (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức sơ kết thực hiện Nghị định số 78/201 1/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng (Nghị định số 78/2011/NĐ-CP); Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BCA-BQP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP đ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (thời gian hoàn thành trong quý II/2023).

- Phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà cao tầng, trong đó tập trung xây dựng các giải pháp, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình cao trên 150 m (thời gian hoàn thành trong quý II/2023).

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy, chữa cháy rừng; soát xét, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia đối với tàu cá có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy (thời gian thực hiện 2021 - 2023).

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia đối với phương tiện thủy nội địa chở hàng hóa nguy hiểm, chở khách; tàu bin vỏ thép có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm cho các nhiệm vụ, dự án phục vụ chiến lưc xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, cha cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

c) Bộ Tài chính

- B trí ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn phục vụ xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Nghiên cứu, rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách ưu đãi thuế đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong nước nhm xã hội hóa, thúc đy phát triển công nghiệp lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thời gian hoàn thành trong quý III/2023).

d) Bộ Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan có liên quan đề xuất lập kế hoạch 05 năm, hằng năm xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

đ) Bộ Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà cao tầng, trong đó tập trung xây dựng các giải pháp, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình cao trên 150 m (thời gian hoàn thành trong quý II/2023).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương tổng kết 12 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, cha cháy tại đô thị và khu công nghiệp để xem xét, ban hành Thông tư thay thế cho phù hợp (thời gian hoàn thành trong quý IV/2022).

- Phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan rà soát, ban hành hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy, chữa cháy bảo đảm đy đủ, chặt chẽ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

e) Bộ Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, chỉ đạo cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an nhân dân tập trung tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cu nạn, cứu hộ cho các tầng lớp Nhân dân (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo),

- Chủ trì, chỉ đạo các nhà mạng viễn thông phối hợp với Bộ Công an định kỳ gửi tin nhắn cho các thuê bao di động đ khuyến cáo, cảnh báo và hướng dẫn các kỹ năng bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

g) Bộ Giao thông vận tải

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy him, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa (theo tiến độ chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan soát xét, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia đối với phương tin thủy nội địa chở hàng hóa nguy hiểm, chở khách; tàu biển vỏ thép có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo),

h) Bộ Quốc phòng

Phối hợp với Bộ Công an tổ chức sơ kết thực hiện Nghị định số 78/2011/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BCA-BQP để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hp (thời gian hoàn thành trong quý II/2023).

i) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng Kim lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, giai đoạn 2021 - 2030", trong đó, phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án thành phần về đầu tư trang bị phương tiện phòng cháy, kết hợp chữa cháy rừng cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thời gian thực hiện theo kế hoạch xây dựng Đề án); phối hợp với Bộ Công an xây dựng Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 (thời gian thực hiện 2021 - 2025).

- Chủ trì xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về phòng cháy, chữa cháy rừng; soát xét, sửa đổi, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia đối với tàu cá có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy (thời gian thực hiện 2021 - 2023).

k) Bộ Y tế

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng trong hoạt động tổ chức cấp cứu, vận chuyển, điều trị kịp thời các nạn nhân do cháy, n, sự c, tai nạn gây ra, nhm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất vtính mạng và sức khỏe Nhân dân (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

l) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tại địa phương khi xem xét cấp phép xây dựng, cải tạo đối với nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải xem xét chặt chẽ các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật Rà soát quy hoạch đối với các làng nghề truyền thống bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Xây dựng, củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng của các lực lượng này với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân tự vtrong hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo, rà soát quy hoạch khu dân cư, quy hoạch chỉnh trang đô thị, quy hoạch giải tỏa để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt là các giải pháp khc phục những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc... phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Vận động, yêu cầu tổ chức, cá nhân di dời các cơ sở sản xuất có nguy hiểm cháy, nkhông đáp ứng yêu cầu điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy ra khỏi khu dân cư và đầu tư, mua sắm thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo tổng rà soát, đánh giá, phân loại địa bàn trọng điểm, khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao cn phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa bàn, cơ sở thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý... Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện các quy định và những giải pháp, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương theo phân cấp quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mức độ 3, phấn đấu một số dịch vụ đạt mức độ 4 (thời gian hoàn thành trong quý III/2023).

- Ban hành quy định bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (hoàn thành trong quý I/2022),

- Chỉ đạo rà soát hiện trạng đường giao thông báo đảm cho xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hoạt động trong các khu dân cư, các nhà tập th, chung cư, thống kê các khu vực có diện tích, không gian công cộng, giao thông đang bị ln chiếm trái phép ảnh hưởng đến công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, buộc khắc phục lại tình trạng ban đầu. Tại các khu dân cư, nhà tập thể cũ đã được xây dựng trên 25 năm, vận động yêu cầu các hộ gia đình trả lại diện tích đất, các không gian lấn chiếm hiện đang làm cản trở các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo rà soát, xác định vùng, khu vực trọng điểm về cháy rừng, xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy theo quy định; chỉ đạo thành lập, quản lý hoạt động, huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện và các điều kiện hoạt động của đội phòng cháy và chữa cháy rừng chuyên ngành, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng và lực lượng bảo vệ rừng của cơ sở. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có rừng ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

- Chỉ đạo xây dựng, ký kết và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các sở, ngành trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

m) Các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương

Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, biện pháp tuyên truyền; tăng thời lượng thông tin, tuyên truyền phbiến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thực hiện từ năm 2021 và các năm tiếp theo).

n) Đnghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 311, 312, 313 Bộ luật Hình sự.

o) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phối hợp tổ chức phbiến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giúp cho cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống cháy, nổ, hậu quả nghiêm trọng của cháy, n; nêu cao ý thức chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đổi mới các hình thc tuyên truyền, lng ghép hoạt động tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc hướng dẫn Nhân dân thực hiện giám sát công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là công tác phòng cháy, chữa cháy các tòa nhà chung cư, chợ dân sinh, khu dân cư đông người.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kết luận số 02-KL/TW, Chỉ thsố 47-CT/TW và Kế hoạch này, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện. Định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ (qua Bộ Công an) trước ngày 01 tháng 10 hằng năm (lồng ghép với báo cáo thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg).

2. Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ hằng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi