Quyết định 140/QĐ-TTg xuất cấp gạo hỗ trợ các địa phương để cứu đói Tết 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 140/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021

_________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 177/LĐTBXH-BTXH ngày 21 tháng 01 năm 2021, số 190 /LĐTBXH-BTXH ngày 22 tháng 01 năm 2021, số 153/LĐTBXH-BTXH ngày 19 tháng 01 năm 2021; của Bộ Tài chính tại các văn bản số 610/BTC-NSNN ngày 19 tháng 01 năm 2021, số 695/BTC-NSNN ngày 21 tháng 01 năm 2021, số 699/BTC-NSNN ngày 21 tháng 01 năm 2021, số 487/BTC-NSNN ngày 15 tháng 01 năm 2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 8.401,215 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Cao Bằng, Bình Phước, Kon Tum, Đắk Nông, Hà Giang, Lạng Sơn, Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021, cụ thể:

1. Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu:

- Tỉnh Ninh Thuận: 530,205 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Bình: 1.127,61 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Ngãi: 1.240,125 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Lắk: 810,975 tấn gạo.

- Tỉnh Quảng Trị: 807,57 tấn gạo.

- Tỉnh Cao Bằng: 546,21 tấn gạo.

- Tỉnh Bình Phước: 401,61 tấn gạo.

- Tỉnh Kon Tum: 91,35 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Nông: 194,205 tấn gạo

- Tỉnh Hà Giang: 225,6 tấn gạo.

- Tỉnh Bình Định: 900 tấn gạo.

2. Thời gian giáp hạt đầu năm 2021:

- Tỉnh Quảng Bình: 1.029,045 tấn gạo.

- Tỉnh Đắk Nông: 284,28 tấn gạo.

- Tỉnh Lạng Sơn: 212,43 tấn gạo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Cao Bằng, Bình Phước, Kon Tum, Đắk Nông, Hà Giang, Lạng Sơn, Bình Định tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Bộ KH&ĐT;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: NN, QHĐP, TH, TKBT;

- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

thuộc tính Quyết định 140/QĐ-TTg

Quyết định 140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:140/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:28/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Xuất cấp gạo cho 11 tỉnh để cứu đói dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Ngày 29/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 140/QĐ-TTg về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021.

Theo đó, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 8.401,215 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Cao Bằng, Bình Phước, Kon Tum, Đắk Nông, Hà Giang, Lạng Sơn, Bình Định để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021, cụ thể:

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu: Tỉnh Ninh Thuận là 530,205 tấn gạo; Tỉnh Quảng Bình là 1.127,61 tấn gạo; Tỉnh Quảng Ngãi là 1.240,125 tấn gạo; Tỉnh Đắk Lắk là 810,975 tấn gạo; Tỉnh Quảng Trị là 807,57 tấn gạo; Tỉnh Cao Bằng là 546,21 tấn gạo; Tỉnh Bình Phước là 401,61 tấn gạo; Tỉnh Kon Tum là 91,35 tấn gạo; Tỉnh Đắk Nông là 194,205 tấn gạo; Tỉnh Hà Giang là 225,6 tấn gạo; Tỉnh Bình Định là 900 tấn gạo.

Tiếp theo, trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021: Tỉnh Quảng Bình: 1.029,045 tấn gạo; Tỉnh Đắk Nông là 284,28 tấn gạo; Tỉnh Lạng Sơn là 212,43 tấn gạo.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định140/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi