Quyết định 1146/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ dân di cư đến định cư tại các xã biên giới của các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1146/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ HỖ TRỢ DI DÂN ĐẾN ĐỊNH CƯ TẠI CÁC XÃ BIÊN GIỚI CỦA CÁC TỈNH LÀO CAI, LẠNG SƠN, CAO BẰNG, LAI CHÂU, HÀ GIANG, QUẢNG NINH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh, về hỗ trợ di dân đến định cư tại các xã biên giới,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Để tạo điều kiện và đảm bảo sớm ổn định sản xuất, đời sống cho các hộ gia đình đến định cư tại các xã biên giới thuộc các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh, Nhà nước hỗ trợ cho các hộ gia đình như sau:
1. Ngoài chế độ trợ cấp cho hộ gia đình di dân xây dựng vùng kinh tế mới quy định tại Thông tư số 15/LĐTBXH ngày 01 thán 7 năm 1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hỗ trợ thêm một lần 7 triệu đồng/hộ để làm các việc:
- Khai hoang, phục hoá, mua giống cây trồng, vật nuôi:           2 triệu đồng/hộ;
- Làm nhà ở:                                                                              5 triệu đồng/hộ
2. Đối tượng được hưởng hỗ trợ đầu tư:
Những hộ gia đình đến định cư tại các xã biên giới theo chương trình, dự án đã được phê duyệt và ghi trong chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Nhà nước giao cho ngành, địa phương.
3. Riêng trong năm 1999 hỗ trợ cho các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng với số hộ và tổng số kinh phí là:
a) Tỉnh Lào Cai:             200 hộ  x  7 triệu đồng/hộ = 1.400 triệu đồng;
b) Tỉnh Lạng Sơn:         180 hộ  x  7 triệu đồng/hộ = 1.260 triệu đồng;
c) Tỉnh Cao Bằng:         111 hộ  x  7 triệu đồng/hộ =    777 triệu đồng;
                                       Cộng:                                      3. 437 triệu đồng.
Đối với phần kinh phí hỗ trợ thêm trong năm 1999 cho các tỉnh nêu trên, giao Bộ Tài chính trích từ nguồn dự phòng của ngân sách Trung ương.
Điều 2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai châu, Hà Giang, Quảng Ninh, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Thuộc tính văn bản
Quyết định 1146/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ dân di cư đến định cư tại các xã biên giới của các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1146/1999/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/12/1999 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 1146/QĐ-TTG
NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 1999 VỀ HỖ TRỢ DI DÂN ĐẾN ĐỊNH CƯ
TẠI CÁC Xà BIÊN GIỚI CỦA CÁC TỈNH LÀO CAI, LẠNG SƠN,
CAO BẰNG, LAI CHÂU, HÀ GIANG, QUẢNG NINH

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và đề nghị của Uỷ ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh, về hỗ trợ di dân đến định cư tại các xã biên giới,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Để tạo điều kiện và đảm bảo sớm ổn định sản xuất, đời sống cho các hộ gia đình đến định cư tại các xã biên giới thuộc các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh, Nhà nước hỗ trợ cho các hộ gia đình như sau:

1. Ngoài chế độ trợ cấp cho hộ gia đình di dân xây dựng vùng kinh tế mới quy định tại Thông tư số 15/LĐTBXH ngày 01 thán 7 năm 1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hỗ trợ thêm một lần 7 triệu đồng/hộ để làm các việc:

- Khai hoang, phục hoá, mua giống cây trồng, vật nuôi: 2 triệu đồng/hộ;

- Làm nhà ở: 5 triệu đồng/hộ

2. Đối tượng được hưởng hỗ trợ đầu tư:

Những hộ gia đình đến định cư tại các xã biên giới theo chương trình, dự án đã được phê duyệt và ghi trong chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Nhà nước giao cho ngành, địa phương.

3. Riêng trong năm 1999 hỗ trợ cho các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng với số hộ và tổng số kinh phí là:

a) Tỉnh Lào Cai: 200 hộ x 7 triệu đồng/hộ = 1.400 triệu đồng;

b) Tỉnh Lạng Sơn: 180 hộ x 7 triệu đồng/hộ = 1.260 triệu đồng;

c) Tỉnh Cao Bằng: 111 hộ x 7 triệu đồng/hộ = 777 triệu đồng;

Cộng: 3. 437 triệu đồng.

Đối với phần kinh phí hỗ trợ thêm trong năm 1999 cho các tỉnh nêu trên, giao Bộ Tài chính trích từ nguồn dự phòng của ngân sách Trung ương.

 

Điều 2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai châu, Hà Giang, Quảng Ninh, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!