Quyết định 1098/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1098/QĐ-TTg

Quyết định 1098/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1098/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:08/07/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Tháng 10/2011, ban hành 04 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật
Ngày 08/07/2011, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1098/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII và phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành.
Theo đó, trong tháng 10/2011, có 04 Nghị định được soạn thảo và trình Chính phủ để quy định chi tiết thi hành 02 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII.
Quyết định nêu rõ các cơ quan được phân công chủ trì phải khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ  để ban hành các văn bản đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ theo quy định. Trong đó, đối với việc hướng dẫn chi tiết thi hành Luật phòng, chống mua bán người có hiệu lực từ 01/01/2012, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Công an là cơ quan chủ trì soạn thảo, đồng thời phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan khác để soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ, trình Chính phủ ban hành.
Bên cạnh đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công đảm nhiệm vai trò chủ trì , phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan khác để soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ sở hỗ trợ; chế độ hỗ trợ; trình tự, thủ tục hỗ trợ đối với nạn nhân bị mua bán.
Đối với việc hướng dẫn chi tiết thi hành Luật kiểm toán độc lập có hiệu lực 01/01/2012, cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ ngành có liên quan để soạn thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập và Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập, trình Chính phủ ban hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1098/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 1098/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XII VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, TRÌNH CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
-------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành 02 Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Chính phủ ban hành.
Điều 2. Cơ quan chủ trì khẩn trương soạn thảo và trình Chính phủ ban hành các văn bản đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ quy định tại Danh mục.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, PL (6).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
DANH MỤC
VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9 QUỐC HỘI KHÓA XII VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, TRÌNH CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 1098/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

Số TT
Tên luật, ngày có hiệu lực
Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật
Cơ quan chủ trì soạn thảo
Cơ quan phối hợp
Thời gian trình
1.
Luật phòng, chống mua bán người
01/01/2012
Nghị định của Chính phủ quy định việc xác định nạn nhân bị mua bán và bảo vệ an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ
Bộ Công an
Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ, ngành có liên quan khác
Tháng 10/2011
2.
Nghị định của Chính phủ quy định về cơ sở hỗ trợ; chế độ hỗ trợ; trình tự, thủ tục hỗ trợ đối với nạn nhân bị mua bán
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành có liên quan khác
Tháng 10/2011
3.
Luật kiểm toán độc lập
01/01/2012
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập
Bộ Tài chính
Các Bộ, ngành có liên quan
Tháng 10/2011
4.
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán độc lập
Bộ Tài chính
Các Bộ, ngành có liên quan
Tháng 10/2011

 
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi