Nghị quyết 40/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------
Số: 40/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

 
 
NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 2017
---------------
CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017, tổ chức vào ngày 04 tháng 5 năm 2017,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
 
1. Về dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý, bổ sung quy định về điều kiện kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị, phần mềm ngụy trang để ghi âm, ghi hình, định vị; bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước. Trên cơ sở đó hoàn thiện Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành để có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
2. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đấu giá tài sản
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý tên dự thảo Nghị định để bao quát đầy đủ nội dung dự thảo đã quy định về một số biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; quy định việc thẩm định điều kiện về hình thức đấu giá trực tuyến theo nguyên tắc đơn giản, thuận tiện, giao cho Sở Tư pháp thẩm định và chịu trách nhiệm, Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ hậu kiểm; thông báo công khai việc đấu thầu trên báo in, báo hình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản, bảo đảm công khai, minh bạch một cách tối đa, không để lợi ích nhóm chi phối, thao túng. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15 tháng 5 năm 2017.
3. Về dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý và khai thác cảng biển
Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 5 năm 2017 về mô hình, chức năng của tổ chức quản lý và khai thác cảng biển phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Trường hợp cần thiết, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện các quy định của Bộ luật hàng hải Việt Nam.
4. Về dự thảo Nghị định quy định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15 tháng 5 năm 2017.
5. Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu về tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15 tháng 5 năm 2017.
6. Về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng của cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động
Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính: Thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng của các cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ phải kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí tương ứng với số thuế thu nhập doanh nghiệp mà các cơ sở giáo dục đại học này đã thực nộp trong thời gian từ năm 2016 đến hết thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 77/NQ-CP. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể.
7. Về thực hiện chính sách đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020
Chính phủ thống nhất:
- Thực hiện chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập như trước đây.
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt về tiêu chí bảo hiểm y tế; hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế). Căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương có thể quyết định bố trí thêm ngân sách địa phương để hỗ trợ mức cao hơn.
Thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản kể từ ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017. Ngân sách trung ương hỗ trợ một số địa phương khó khăn đã thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều theo phân nhóm nêu trên trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày Chính phủ ban hành Nghị quyết này (không hỗ trợ đối với các địa phương chưa thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng này).
Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát khả năng cân đối ngân sách, dự kiến nhu cầu và nguồn kinh phí tăng thêm, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội cho phép ứng ngân sách năm 2017 để thực hiện các chính sách giảm nghèo nêu trên và bố trí trong dự toán ngân sách trung ương năm 2018 để thu hồi.
Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát tổng thể các chính sách, đề xuất Chính phủ phương thức hỗ trợ theo hướng bảo đảm người dân tiếp cận được dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước. Trường hợp vượt thẩm quyền, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội.
8. Về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác tháng 4 năm 2017
Qua kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra của Tổ công tác, Chính phủ đánh giá cao sự cố gắng của các bộ, cơ quan, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ xây dựng thể chế. Tuy nhiên, trong tháng 4 năm 2017, số nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành tăng so với tháng trước, trong đó có một số văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh chậm được ban hành.
Đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ không để nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Đối với những bộ, cơ quan còn nợ văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 trở về trước, luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2017 và ngày 01 tháng 7 năm 2017 phải khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.
Chính phủ thống nhất với các kiến nghị của Tổ công tác. Giao Tổ công tác hoàn thiện, ban hành Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và kết quả kiểm tra tháng 4 năm 2017. Tổ công tác tiếp tục kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ở một số bộ, cơ quan, địa phương và tập trung kiểm tra chuyên đề về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế và một số chủ trương, chính sách quan trọng của Chính phủ.
Các bộ, cơ quan, địa phương nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao và báo cáo kết quả thực hiện, gửi Tổ công tác trước ngày 25 tháng 5 năm 2017.
9. Về cơ chế, chính sách đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam
Để hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; trên cơ sở Nghị quyết số 26/2016/QH-14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.
Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện thủ tục để trình Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định trên tinh thần bảo đảm hiệu quả đầu tư, chất lượng, tiến độ của Dự án, tránh thất thoát, lãng phí. Văn phòng Chính phủ gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư để kịp báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3 theo quy định.
Chính phủ chỉ đạo thực hiện thẩm định và triển khai đầy đủ các nội dung thẩm định trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án.
10. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; kịch bản, phương án và các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế quý II, III, IV và cả năm 2017
Chính phủ thống nhất đánh giá: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017 có nhiều cải thiện. Kinh tế vĩ mô ổn định. Lạm phát được kiểm soát, tín dụng tăng trưởng mạnh; chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch giải ngân kịp thời, một số ngân hàng đã dành gói tín dụng với lãi suất ưu đãi hỗ trợ hộ chăn nuôi lợn. Thị trường vàng và ngoại tệ ổn định. Tăng trưởng các ngành kinh tế khá hơn, nhất là sản xuất công nghiệp. Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng trưởng cao; số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh. Tổng số vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng cao. Thu ngân sách nhà nước đạt khá. Xuất khẩu tăng trưởng mạnh. Môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, lao động việc làm có bước tiến bộ. Đời sống Nhân dân được nâng cao. Các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và ngày Quốc tế lao động 01 tháng 5 diễn ra sôi nổi, phấn khởi, tự hào. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực.
Tuy nhiên, tăng trưởng khu vực công nghiệp vẫn ở mức thấp, nhất là ngành khai khoáng. Giá một số mặt hàng nông sản, nhất là giá thịt lợn hơi xuống quá thấp, gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Tuy xuất khẩu tăng mạnh nhưng nhiều mặt hàng xuất khẩu có thế mạnh tăng chậm hoặc giảm trong khi nhập siêu một số mặt hàng trong nước sản xuất được lại tăng. Giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển còn thấp, cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước chậm. Xảy ra một số vụ việc về trật tự an toàn xã hội. Tai nạn giao thông, cháy, nổ diễn biến phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có nơi còn chưa nghiêm.
Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2017 rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu và phối hợp đồng bộ của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước. Chính phủ kiên định, nhất quán thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 6,7%, mức tăng trưởng cụ thể của từng khu vực và một số ngành quan trọng của nền kinh tế như sau:
- Khu vực nông nghiệp tăng trưởng 3,05%. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 33 tỷ đô la;
- Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng 7,91%. Trong đó, khu vực công nghiệp tăng trưởng 8%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 13%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng trưởng 11,5%; ngành xây dựng tăng trưởng 10,5%.
- Khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,19%. Trong đó, tăng trưởng về khách du lịch là 30%.
Quyết tâm thực hiện phương án trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực mình; định kỳ hằng quý đánh giá tình hình, báo cáo kết quả thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 của tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo Chính phủ. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn thành chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.
Đồng thời, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19-2017/NQ-CP và số 35/NQ-CP, tạo chuyển biến rõ nét trong các tháng còn lại của năm 2017, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô tăng cường phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động, linh hoạt, hài hòa các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ, thương mại, đầu tư để có giải pháp chính sách điều hành kinh tế vĩ mô phù hợp vừa kiểm soát lạm phát, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ; trên cơ sở khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường ngoại tệ, phấn đấu giảm lãi suất cho vay. Tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống. Đẩy mạnh cho vay theo chương trình tín dụng khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Chú trọng đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu. Rà soát, có biện pháp giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và cho vay mới đối với các hộ chăn nuôi.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển khu vực tư nhân; rà soát tình hình thực hiện các dự án vốn đầu tư nước ngoài, có biện pháp thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có chất lượng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017. Tiếp tục đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp.
- Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước theo cơ chế thị trường và quy định pháp luật, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định.
- Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan, địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017; định kỳ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Bộ Công Thương rà soát lại các sản phẩm chủ lực thuộc phạm vi quản lý để có giải pháp cụ thể, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng khu vực công nghiệp. Khẩn trương tập trung xử lý cơ bản 12 dự án thua lỗ của ngành trong năm 2017 - 2018. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nhất là các dự án điện để sớm đưa vào khai thác, sử dụng, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất và sinh hoạt trong những tháng cao điểm mùa hè. Tập trung phát triển thương hiệu ngành hàng, sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đẩy mạnh khai thác thị trường xuất khẩu tiềm năng, thị trường mới. Theo dõi sát, dự báo xu hướng thị trường, tăng cường thông tin phổ biến thị trường cho các hiệp hội, doanh nghiệp. Phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất khẩu, giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Rà soát, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu các mặt hàng không khuyến khích hoặc trong nước sản xuất được, có tiêu chí kiểm soát về kỹ thuật và áp dụng các biện pháp phòng vệ phù hợp với cam kết quốc tế, nhất là đối với các mặt hàng nông sản để bảo vệ sản xuất trong nước và giảm nhập siêu. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chú trọng phát triển và quản lý tốt thị trường trong nước, các kênh phân phối, bán lẻ, kiểm soát chặt chẽ việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia thị trường phân phối bán lẻ trong nước theo đúng quy định của pháp luật và cam kết quốc tế. Phối hợp với Bộ Công an có giải pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong bán hàng đa cấp.
Chính phủ đồng ý chủ trương có giải pháp phù hợp để xử lý lượng khoáng sản tồn đọng, giao Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án cụ thể trong tháng 5 năm 2017.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ một cách hiệu quả, bền vững. Tập trung phát triển hiệu quả mô hình liên kết 5 nhà (nhà nông - nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà khoa học - nhà băng), tổng kết, đánh giá và nhân rộng mô hình thí điểm tích tụ, tập trung ruộng đất ở Thái Bình, Hà Nam, An Giang, Đồng Tháp.... bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật và hài hòa lợi ích lâu dài giữa doanh nghiệp, người nông dân. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ vốn cho phát triển nông nghiệp. Chủ động thực hiện các giải pháp chuyển đổi hiệu quả cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với nhu cầu thị trường để bù đắp sản lượng lúa có xu hướng suy giảm. Xử lý tốt vấn đề quy hoạch sản xuất, bảo đảm cơ cấu sản phẩm hợp lý, đặc biệt cần nâng cao chất lượng sản phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và đáp ứng đủ điều kiện của các thị trường nhập khẩu. Khẩn trương đàm phán, ký kết các hiệp định thú ý, chứng nhận kiểm dịch với các thị trường nhập khẩu hàng nông sản của Việt Nam; trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương đẩy mạnh đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, đặc biệt là sản phẩm từ lợn; có chính sách khuyến khích cơ sở chế biến tăng cường thu mua, chế biến nông sản; điều chỉnh quy mô, cơ cấu chăn nuôi phù hợp với thị trường, tổ chức theo chuỗi giá trị. Theo dõi sát diễn biến thời tiết, mực nước ở các sông, suối, hồ chứa, có phương án phòng chống thiên tai hạn hán, lũ lụt.
- Các bộ, ngành cần rà soát, đánh giá quy hoạch, kế hoạch phát triển, tình hình sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm thuộc phạm vi quản lý, có giải pháp khắc phục bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý thị trường, giá cả, kênh phân phối, không để tình trạng dư thừa nguồn cung, ép giá, làm giá, gây thiệt hại cho người sản xuất.
- Các bộ, cơ quan, địa phương tổ chức triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường tự chủ tài chính và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, chú trọng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, bảo đảm lợi ích từ du lịch cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017, khắc phục những hạn chế, bất cập, bảo đảm các điều kiện, tạo thuận lợi cho thí sinh. Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng, bảo đảm tính khả thi việc thực hiện đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo mục tiêu Quốc hội đề ra.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức trang trọng các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác chăm sóc người có công, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trong tháng 5 năm 2017.
- Bộ Y tế tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp giảm quá tải bệnh viện và tăng cường phòng, chống dịch bệnh theo mùa.
- Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ thực hiện các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực.
- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương giải quyết tốt các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, gây bức xúc trong Nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát, chặt phá rừng trái phép.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức thanh tra toàn diện vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tham gia thảo luận, giải trình các Đề án trình tại Hội nghị Trung ương khóa XII lần thứ 5; khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo, tài liệu, dự án, dự thảo trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3 theo phân công; rà soát những nội dung đã cam kết trước Quốc hội, chủ động chuẩn bị tốt việc giải trình và trả lời chất vấn trước Quốc hội.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chủ động thông tin chính xác, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ngành, các cấp. Chỉ đạo duy trì mạng lưới bưu chính, viễn thông, bảo đảm thông suốt, kịp thời. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền mô hình tốt, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, tạo sự tin tưởng, quyết tâm, đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy lao động sản xuất, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi