Nghị quyết 23/NQ-CP 2017 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

CHÍNH PHỦ
-------
Số: 23/NQ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017
 
 
NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 01 NĂM 2017
----------
CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cNghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017, tổ chức vào ngày 03 tháng 02 năm 2017,
 
QUYẾT NGHỊ:
 
1. Về tình hình Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2017; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Chính phủ thống nhất đánh giá: Các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân đã tích cực triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Trong tháng 01, kinh tế vĩ mô ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến trong dịp Tết. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng được bảo đảm. Sản xuất nông nghiệp ổn định và không có dịch bệnh xảy ra. Khu vực dịch vụ phát triển khá; du lịch tiếp tục đà tăng trưởng, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng; dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết. Xuất khẩu tăng so với cùng kỳ. Chính sách an sinh xã hội đối với người có công, gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai, ô nhiễm môi trường, hộ nghèo... được triển khai kịp thời, thiết thực; công đoàn các cấp cùng với chính quyền địa phương, tổ chức tốt công tác chăm lo Tết cho công nhân, người lao động. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã tổ chức việc đón Tết cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân. Công tác bưu chính, viễn thông được bảo đảm thông suốt. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, phát thanh, truyền hình, thể thao, du lịch diễn ra, sôi động, phong phú, đậm nét truyền thống. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Trật tự an toàn giao thông được đặc biệt quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền, biên giới, vùng trời, vùng biển được giữ vững.
Tuy nhiên, chỉ số các ngành công nghiệp tăng thấp so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ nghỉ Tết, tình hình trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng cả số vụ và số người bị thương. Tình trạng cháy, nổ tuy được kiềm chế nhưng vẫn ở mức cao. Một số địa phương còn có tình trạng đốt pháo nổ. Bên cạnh đó, tình hình quốc tế và khu vực năm 2017 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.
Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; khẩn trương quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, kiên quyết tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh trên tất cả các ngành, các lĩnh vực ngay từ đầu năm; thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 2017; tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
- Các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành việc ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và giao kế hoạch năm 2017 trước ngày 15 tháng 02 năm 2017, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chủ động đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước.
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi chặt chẽ tình hình kinh tế, thương mại, tài chính tiền tệ quốc tế và trong nước để chủ động phương án, giải pháp ứng phó kịp thời; phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành chính sách, bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghệ hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng.
- Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương theo dõi sát tình hình kinh tế thế giới, kịp thời đề xuất chính sách đối ngoại và kinh tế đối ngoại với Đảng và Nhà nước. Bộ Ngoại giao triển khai hiệu quả chương trình đối ngoại; phối hợp với các bộ, ngành tổ chức tốt hoạt động năm APEC 2017.
- Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, nợ công, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia. Đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 02 năm 2017 để tổng hợp, kiến nghị đưa vào danh mục điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương tập trung chỉ đạo tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; chủ động phương án phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và phương án ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển sản xuất; rà soát, xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, danh mục công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp làm căn cứ áp dụng chính sách, cơ chế khuyến khích, ưu đãi. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đề xuất giải pháp giảm chi phí trung gian, giảm thiểu thiệt hại về giá các sản phẩm nông sản, bảo đảm thu nhập cho người nông dân.
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Liên minh các hợp tác xã Việt Nam, Văn phòng Chính phủ và các địa phương chuẩn bị hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật hợp tác xã năm 2012 trong quý I năm 2017.
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Hội nghị doanh nghiệp năm 2017 trong quý I năm 2017.
- Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương, đặc biệt là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án về hạ tâng giao thông. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, chất lượng dịch vụ, phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, nhất là trong mùa lễ hội.
- Bộ Công Thương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất công nghiệp; bảo đảm đủ nhu cầu điện, điều tiết nước cho sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh, kịp thời tháo gõ vướng mắc để thúc đẩy xuất khẩu; tập trung xử lý các dự án thua lỗ, không hiệu quả.
- Bộ Công an chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm; tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ; tổ chức tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
- Bộ Quốc phòng tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với Bộ Ngoại giao chủ động các biện pháp xử lý tình huống diễn biến bất lợi liên quan đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phối hợp với Bộ Công an triển khai hiệu quả việc thí điểm thực hiện cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội; bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, bảo đảm an toàn cho du khách; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điểm du lịch.
- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan tổ chức tốt hội nghị về phát triển cây dược liệu Việt Nam trong quý I năm 2017; tăng cường phòng chống dịch bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương có giải pháp bảo đảm lực lượng lao động cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp; nắm tình hình đời sống Nhân dân trong mùa giáp hạt để có biện pháp cứu trợ kịp thời.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu của năm mới; động viên toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.
2. Về dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ theo hướng quy định việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với các loại hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ quốc phòng, an ninh; giao Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an hướng dẫn thực hiện cụ thể. Trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 02 năm 2017.
3. Về Dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn thiện dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội.
4. Về đề nghị của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Chính phủ tiếp tục coi công tác xây dựng thể chế là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu. Yêu cầu từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương chỉ đạo rà soát, nghiên cứu các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế đã nêu trong nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bổ sung, hoàn thiện nội dung các đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, hoàn thiện hồ sơ, dự kiến thời gian trình các dự án luật, pháp lệnh; báo cáo xin ý kiến của Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực và gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp trước ngày 15 tháng 02 năm 2017 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội./.
 
 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và
Phát triển nhân lực;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc
 

thuộc tính Nghị quyết 23/NQ-CP

Nghị quyết 23/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:23/NQ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:07/02/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ưu tiên vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đây là một trong những nhiệm vụ được Chính phủ giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2017 ngày 07/02/2017.
Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành vốn tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, gồm: Nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp nhỏ, vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo đảm chất lượng tín dụng.
Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án về hạ tầng giao thông. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị kinh doanh vận tải bảo đảm an toàn kỹ thuật các phương tiện, chất lượng dịch vụ, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là trong mùa lễ hội.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phối hợp với Bộ Công an triển khai hiệu quả việc thí điểm cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm việc tổ chức tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, bảo đảm an toàn cho du khách…
Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng quy định việc thực hiện độc quyền Nhà nước đối với các loại hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ quốc phòng an ninh.

Xem chi tiết Nghị quyết23/NQ-CP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi