Chỉ thị 06/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thanh, trẻ em bị lạm dụng sức lao động

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHỈ THỊ

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 06/1998/CT-TTG
NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 1998 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẺ EM, NGĂN NGỪA VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG TRẺ EM LANG THANG, TRẺ EM BỊ LẠM DỤNG SỨC LAO ĐỘNG

 

Sau 5 năm thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã có tiến bộ cả về nhận thức và tổ chức thực hiện. Tuy vậy, số lượng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động gia tăng đang là vấn đề xã hội bức xúc hiện nay. Đây là những đối tượng có nguy cơ cao bị xâm hại bởi các tệ nạn xã hội. Sự gia tăng này một phần là do các nguyên nhân kinh tế - xã hội : tình trạng thiếu việc làm, thất học, sự tăng khoảng cách giầu nghèo, sự xuống cấp về đạo đức trong một số gia đình...; mặt khác cũng do sự phối hợp và tập trung giải quyết của các ngành, các cấp có liên quan chưa đúng mức, đồng bộ và có hiệu quả.

Để thực hiện tốt hơn Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Nghị quyết kỳ họp thứ 10 ngày 25 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội khóa IX, Nghị quyết số 05/CP ngày 11 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ, Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em và hưởng ứng tuyên bố của các Hội nghị Quốc tế ở Stockhom, Oslo nhằm thực hiện mục tiêu ngăn ngừa, giải quyết có hiệu quả và giảm nhanh số lượng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động vào năm 2000, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1 - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội soạn thảo và trình Chính phủ trong quí I năm 1999 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động chưa thành niên; chủ trì, phối hợp với ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng đề án ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động và trình Thủ tướng Chính phủ trong quí III năm 1998; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật Lao động liên quan đến lao động chưa thành niên.

2 - Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu điều chỉnh chế độ học phí, xây dựng chính sách khuyến học thích hợp đối với học sinh nghèo, đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và những vùng có khó khăn và trình Thủ tướng Chính phủ trong quí III năm 1998; mở rộng hình thức giáo dục thích hợp nhằm thu hút hầu hết trẻ em trong độ tuổi được đến lớp và được phổ cập tiểu học.

3 - Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, biên giới, vùng có khó khăn.

4 - Bộ Văn hóa-Thông tin chủ trì, phối hợp với y ban Thể dục Thể thao, ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách và tổ chức nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần, thể chất lành mạnh cho trẻ em; xây dựng đề án về các cơ sở tập luyện, bồi dưỡng năng khiếu, vui chơi cho trẻ em ở cộng đồng, ưu tiên đầu tư cho các vùng khó khăn và trình Thủ tướng Chính phủ trong quí III năm 1998.

 

5 - Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác quản lý hộ khẩu ở xã, phường, đặc biệt chú ý quản lý, kiểm tra những tổ chức và cá nhân có sử dụng lao động trẻ em để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; bổ sung mục tiêu và biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn trẻ em làm trái pháp luật vào chương trình phòng chống tội phạm.

6 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch cân đối ngân sách cho công tác ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động.

7 - y ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách bảo vệ và giúp đỡ trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 1998; tăng cường công tác truyền thông, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách này; chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa-Thông tin và các cơ quan liên quan, đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội xây dựng kế hoạch, tổ chức thí điểm các mô hình hoạt động và tăng cường vận động các nguồn lực trong và ngoài nước, các tổ chức nhân đạo, từ thiện góp phần hỗ trợ công tác ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quí II năm 1998; hoàn thiện Chương trình hành động bảo vệ đặc biệt trẻ em và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 1998; phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động các thành viên của Mặt trận tham gia thực hiện chủ trương của Đảng : toàn dân chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phấn đấu hạn chế trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động thông qua phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư''; phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức nghiên cứu và phổ biến kiến thức về gia đình và vai trò, vị trí của các thành viên trong gia đình, trong cộng đồng.

8 - Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì, phối hợp với y ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, Bộ Văn hóa-Thông tin, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia hướng dẫn các Đài địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, về chính sách liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, về quyền và bổn phận của trẻ em, về trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng, về phương pháp giáo dục con trong gia đình, về các gương người tốt việc tốt trong công tác ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang lang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động.

9 - y ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân và tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, giáo dục thực hiện pháp luật đến từng gia đình, từng người dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc quản lý, giáo dục các thành viên trong gia đình, trong cộng đồng, đặc biệt là trẻ em gái, với những người chưa thành niên, tránh cho họ phải bỏ nhà đi lang thang hoặc phải làm thuê sớm. Công tác này cần phải làm thường xuyên, liên tục nhằm tạo ra phong trào toàn dân bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

10 - Vấn đề ngăn ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động phải là một trong các mục tiêu của chương trình kinh tế-xã hội của địa phương được thể hiện một cách cụ thể thông qua các chương trình xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế gia đình, Ngân hàng phục vụ người nghèo,... tạo điều kiện giúp các gia đình khó khăn thóat khỏi đói, nghèo. ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm vững tình hình trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động để có kế hoạch, biện pháp giải quyết đồng bộ, hiệu quả; tham gia chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư'' và "Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan"; phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để duy trì và phát triển các tổ hòa giải ở thôn, bản, ấp, tổ dân cư vận động hạn chế tình trạng ly hôn, giúp hàn gắn hạnh phúc gia đình.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và y ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và hàng năm báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ.

thuộc tính Chỉ thị 06/1998/CT-TTg

Chỉ thị 06/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thanh, trẻ em bị lạm dụng sức lao động
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:06/1998/CT-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành:23/01/1998Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:Đang cập nhậtTình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Chỉ thị 06/1998/CT-TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMEN
-----
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 06/1998/CT-TTg
Hanoi, January 23, 1998
 
DIRECTIVE
THE STRENGTHENING OF THE TASK OF PROTECTING CHILDREN, PREVENTING AND TACKLING THE PROBLEM OF STREET CHILDREN AND CHILD LABOR ABUSE
After five years of implementation of the Law on Child Protection, Care and Education, the protection, care and education of children, particularly those in difficult circumstances, has seen progress in terms of perception, organization and implementation results. However, the increasing numbers of street children and labor-abused children are posing a burning social problem today. They are the subjects highly vulnerable to social evils. The above-mentioned situation is partly attributed to such socio-economic reasons as unemployment, illiteracy, increasingly widened gap between the rich and the poor, moral degradation in some families...; and also partly to the improper, incomprehensive and ineffective coordination among various branches and levels as well as the lack of their concentrated efforts in addressing this problem.
In order to better implement the Law on Child Protection, Care and Education, the Resolution of the November 25, 1996 tenth session of the IXth National Assembly, Resolution No. 05-CP of January 11, 1997 of the Government and the United Nations Convention on the Rights of the Child and in response to the declarations of the international conferences in Stockholm and Oslo aiming to fulfill the goal of effectively preventing, solving and rapidly reducing the numbers of street children and labor-abused children by the year 2000, the Prime Minister hereby gives the following instructions:
1. The Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall draft and submit to the Government by the end of March 1998 a decree guiding the implementation of a number of Articles of the Labor Code regarding under-age labor; assume the prime responsibility and coordinate with the Vietnam Committee for Protection and Care of Children and the concerned agencies in drawing up plans for preventing and tackling the problem of street children and labor-abused children then submit them to the Prime Minister by the end of May 1998, study and formulate a policy on the protection and support of street children and labor-abused children, then report it to the Prime Minister by June 1998, intensify the inspection and supervision of the implementation of the Labor Code relating to under-age labor and the handling of violations thereof.
2. The Ministry of Education and Training shall assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Finance and the concerned agencies in studying a school-fee regime and formulating a study-promotion policy suitable to poor pupils in deep-lying, remote, mountainous and island areas and difficult areas before submitting them to the Prime Minister by the end of the second quarter of 1998; develop proper educational forms so as to attract all school-age children into classes to finish the primary education.
3. The Ministry of Health shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned agencies in well performing the task of child health care for children, especially those in deep-lying, remote, mountainous, island and border areas and difficult areas.
4. The Ministry of Culture and Information shall assume the prime responsibility and coordinate with the Commission for Physical Training and Sports, the Vietnam Committee for Protection and Care of Children and the concerned agencies in studying, formulating and implementing policies to raise the cultural and spiritual life and develop a healthy constitution for children; drawing up plans to build centers for young talent training and fostering and children's recreation in communities, with priority given to investment in difficult areas, then submit them to the Prime Minister by mid-second quarter of 1998.
5. The Ministry of the Interior shall assume the prime responsibility and coordinate with the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government in intensifying the household registration management in communes and wards, with special attention being paid to managing and examining organizations and individuals that employ children so as to promptly detect and handle any law offenses, adding new objectives and/or measures to prevent children from committing illegal acts to the program on the crime prevention and combat.
6. The Ministry of Planning and Investment shall, together with the Ministry of Finance, assume the prime responsibility and coordinate with the concerned agencies in adequately funding the work of preventing and tackling the problem of street children and labor-abused children.
7. The Vietnam Committee for Protection and Care of Children shall assume the prime responsibility and coordinate with the concerned agencies in studying and determining the role of families and communities in the child protection, care and education strategy, proposing measures to protect and provide necessary support for families to fulfill this responsibility to the society then report to the Prime Minister by November 1998, intensifying communication activities, inspecting and supervising the implementation of these policies; assume the prime responsibility and coordinate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs, the Ministry of the Interior, the Ministry of Culture and Information and the concerned agencies in drawing up plans and organizing experimental activities and intensifying the mobilization of resources inside and outside the country, including those from humanitarian and charity organizations to support the prevention and settlement of the problem of street children and labor-abused children, then report them to the Prime Minister by March 1998; to finalize the program of action for child protection to be submitted to the Prime Minister by March 1998; to coordinate with the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front in drawing up plans and mobilizing its member organizations to participate in implementing the policy: the entire people take care of and protect children, strive to reduce the number of street children and labor- abused children.
8. The Vietnam Television Station and the Voice of Vietnam Radio Station shall assume the prime responsibility and coordinate with the Vietnam Committee for Protection and Care of Children, the Ministry of Culture and Information, the Ministry of Justice, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and the Ministry of Education and Training in guiding local stations and mass media agencies to step up the dissemination of knowledge about law and policies concerning the task of child protection, care and education, the children's rights and duties, the responsibilities of all levels, branches, families and communities and the method for family education of children, good people and good deeds in the work of preventing and tackling the problem of street children and labor-abused children.
9. The prevention and settlement of the problem of street children and labor-abused children must be one of the objectives of the local socio-economic programs and concretely reflected in the programs on hunger eradication and poverty reduction and mutual assistance in practicing the household economy. The People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall direct their functional agencies to thoroughly understand the problem of street children and labor-abused children so as to have effective and comprehensive plans and solutions; participate in directing and organizing the fruitful implementation of the campaigns "The entire people unite in building a new life in residential quarters" and "Exemplary adults and good and diligent children"; coordinate with the Central Committee of the Vietnam Fatherland Front and its member organizations in maintaining and developing conciliation teams in rural and mountainous villages, hamlets and population groups to restrict the number of divorce cases, restore family happiness, step up the propaganda and education of every family and every individual to observe law and raise everyone's sense of responsibility for managing and educating family and community members, particularly female children who should not be allowed to leave home and live in streets or hire out their labor at early ages.
The ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government shall have to seriously implement this Directive and annually report the results to the Prime Minister.
 

 
THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT  
Pham Gia Khiem

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Directive 06/1998/CT-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi