Quyết định 311/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 311/QĐ-CHHVN

Quyết định 311/QĐ-CHHVN của Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy chế điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam
Cơ quan ban hành: Cục Hàng hải Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:311/QĐ-CHHVNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Nhật
Ngày ban hành:14/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

--------
-----------
Số: 311/QĐ-CHHVN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-----------------------------------------
CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 25 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý;
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 26/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Quyết định số 1233/QĐ-CHHVN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc ban hành Quy định phân cp quản lý cán bộ thuộc Cục Hàng hải Việt Nam;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ TCCB (thay B/c);
- Đảng ủy Cục HHVN;
- Công đoàn Cục HHVN;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các Phòng, TTr.HH, VP
;
- Lưu: VT, TCCB.
CỤC TRƯỞNG




Nguyễn
Nhật

 
QUY CHẾ
ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 311/QĐ-CHHVN ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Cục trưởng Cục Hàng hải Vit Nam)
 
 
Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điu 1. Phạm vi điu chỉnh và đối tượng áp dng
1. Quy chế này quy định việc điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức trong Cục Hàng hải Việt Nam.
2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức giúp việc Cục trưởng, các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức trong Cục Hàng hải Việt Nam.
3. Quy chế này không quy định việc điều động, luân chuyển đối với công chức đang giữ các chức danh Lãnh đạo Cục, công chức, viên chức phải chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Mục đích yêu cầu
1. Mục đích
a) Thực hiện đúng quy định của pháp luật;
b) Đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện thử thách công chức, viên chức nhất là công chức, viên chức trẻ, có triển vọng, giúp công chức, viên chức trưởng thành toàn diện;
c) Từng bước điều chỉnh việc bố trí công chức, viên chức hợp lý hơn; tăng cường nhân lực cho các đơn vị, nhất là những đơn vị có điều kiện làm việc khó khăn, phức tạp;
d) Tạo điều kiện để công chức, viên chức trong quy hoạch được học tập, bổ sung kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo quản lý; tạo nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài cho Cục HHVN và ngành Hàng hải;
đ) Tạo sự đột phá trong công tác cán bộ, xóa bỏ quan điểm, thói quen ngại rèn luyện, ngại phấn đấu.
2. Yêu cầu
a) Căn cứ vào quy hoạch cán bộ, kế hoạch hàng năm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tiêu chuẩn chức danh, kết quả đánh giá công chức viên chức và nhu cầu công việc;
b) Thực hiện dân chủ, công khai, tạo sự thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo và cấp ủy Đảng; bảo đảm không gây nên những xáo trộn lớn; chú trọng sự ổn định và đoàn kết trong đơn vị;
c) Khách quan, công tâm và hợp lý, không lợi dụng công tác điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức để bè phái, trù dập cá nhân hoặc nhằm mục đích vụ lợi.
Điều 3. Thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển và biệt phái công chức, viên chức
1. Công chức, viên chức thuộc cấp nào quản lý thì cấp đó quyết định việc điều động, luân chuyển và biệt phái.
2. Trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý do cấp dưới bổ nhiệm nhưng đã được quy hoạch chức danh lãnh đạo do cấp trên quản lý thì trước khi điều động, luân chuyển phải báo cáo xin chủ trương của cấp phê duyệt và quản lý quy hoạch.
 
Chương 2.
ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN VÀ BIỆT PHÁI
 
Điều 4. Điều động
1. Việc điều động công chức, viên chức phải được tiến hành theo kế hoạch đã xây dựng và đảm bảo mục đích, yêu cầu quy định tại Điều 2 Quy chế này. Thời gian điều động do Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị quyết định.
2. Thực hiện điều động công chức, viên chức trong những trường hợp sau:
- Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể;
- Công chức lãnh đạo, quản lý và thủ trưởng đơn vị trực thuộc Cục đã giữ chức vụ lãnh đạo tại một đơn vị liên tục hai (02) nhiệm kỳ.
- Công chức lãnh đạo, quản lý và thủ trưởng đơn vị trực thuộc Cục trong thời gian đảm nhiệm chức vụ chưa hết một hoặc hai nhiệm kỳ mà không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Trường hợp đặc biệt do Cục trưởng quyết định.
3. Bố trí công tác cho Công chức lãnh đạo, quản lý và Thủ trưởng đơn vị khi thực hiện điều động.
- Công chức lãnh đạo, quản lý và Thủ trưởng đơn vị sau hai nhiệm kỳ giữ chức vụ lãnh đạo khi được điều động đến đơn vị mới, được giữ chức vụ lãnh đạo là Thủ trưởng đơn vị, cấp phó đơn vị hoặc không giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị. Nếu có nguyện vọng ở lại đơn vị cũ thì không được giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị.
- Công chức lãnh đạo, quản lý và Thủ trưởng đơn vị trong thời gian đảm nhiệm chức vụ chưa hết một hoặc hai nhiệm kỳ mà không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, khi được điều động thì không được giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị.
Điều 5. Luân chuyển.
1. Việc luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải được tiến hành theo kế hoạch đã xây dựng và đảm bảo mục đích, yêu cầu quy định tại Điều 2 Quy chế này. Thời gian luân chuyển do Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị quyết định.
2. Công chức, viên chức luân chuyển đến đơn vị mới thì được tính vào biên chế của đơn vị đó và được hưởng tất cả các chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 6. Biệt phái
1. Biệt phái công chức, viên chức phải đảm bảo mục đích, yêu cầu quy định tại Điều 2 Quy chế này.
2. Công chức, viên chức biệt phái phải chấp hành sự phân công, công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được cử đến biệt phái.
3. Công chức, viên chức biệt phái đến công tác tại đơn vị mới thì không được tính vào biên chế của đơn vị đó. Các chế độ được hưởng theo quy định hiện hành của nhà nước và quy chế của đơn vị.
4. Không thực hiện biệt phái công chức nữ đang mang thai hoặc nuôi condưới 36 tháng tuổi.
Điều 7. Quy trình thực hiện điều động, luân chuyển
1. Xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển
Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; căn cứ thời hạn bổ nhiệm cán bộ bộ phận làm công tác cán bộ của đơn vị xây dựng kế hoạch điều động và luân chuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện cần luân chuyển và điều động trình cấp có thẩm quyền ban hành.
2. Thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển
Bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ thực hiện các công việc:
- Lập danh sách các đối tượng cần điều động, luân chuyển và dự kiến vị trí công tác, nơi cần điều động, luân chuyển đến, trình Cục trưởng thông qua lãnh đạo Cục;
- Trao đổi trực tiếp với đối tượng cần điều động và luân chuyển­;
- Làm việc với tập thể lãnh đạo, cấp ủy Đảng nơi điều động và luân chuyển cán bộ đến.
3. Hồ sơ điều động và luân chuyển.
- Tờ trình của bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ;
- Biên bản họp nhận xét, đánh giá cán bộ của lãnh đạo và cấp ủy Đảng đơn vị đang quản lý cán bộ;
- Cán bộ được điều động hoặc luân chuyển làm bản tự kiểm điểm cá nhân;
- Sơ yếu lý lịch cá nhân (theo mẫu 2c/BNV);
- Bản kê khai tài sản cá nhân tính đến thời điểm điều động hoặc luân chuyển.
Điu 8. Chế đ chính sách đối với công chức, viên chức điều động, luân chuyển và biệt phái.
1. Công chức, viên chức điều động, luân chuyển, được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của nhà nước và quy chế của đơn vị nơi công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến.
2. Trường hợp công chức, viên chức được điều động,l uân chuyển đến vị trí công tác khác không phù hợp với ngạch hiện giữ thì phải chuyển ngạch theo quy định và thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm kể từ ngày có quyết định điều động, luân chuyển.
3. Trường hợp công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý được điều động đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang được hưởng thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện đang được hưởng trong thời gian 06 tháng.
4. Trường hợp công chức được luân chuyển, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ hiện hưởng trong thời gian luân chuyển hoặc biệt phái.
5. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cử công chức, viên chức biệt phái có trách nhiệm trả lương và phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước. Ngoài ra công chức, viên chức được biệt phái còn được hưởng các chế độ khác theo quy chế của đơn vị nơi biệt phái đến.
 
Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy tiếp tục quán triệt chủ trương này tới từng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị và đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện.
2. Căn cứ các nội dung hướng dẫn trên, các đơn vị chủ động xây dựng quy chế về điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, viên chức của đơn vị mình.
Điều 10. Sửa đi, bổ sung Quy chế
Quy chế này được sửa đổi, bổ sung khi cần thiết cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại các cơ quan, đơn vị./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Doanh nghiệp, Cán bộ-Công chức-Viên chức, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 1 Nghị định 48/2012/NĐ-CP ngày 04/06/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 1 Nghị định 48/2012/NĐ-CP ngày 04/06/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi