Quyết định 1197/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch hoàn thiện việc thực hiện Đề án Nâng cao ý thức có trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông Vận tải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1197/QĐ-BGTVT

Quyết định 1197/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch hoàn thiện việc thực hiện Đề án Nâng cao ý thức có trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1197/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Quý Tiêu
Ngày ban hành:07/05/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng Quyết định sửa đổi về phân cấp quản lý cán bộ ngành giao thông vận tải

Ngày 07/05/2013, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1197/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch hoàn thiện việc thực hiện Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải.
Tại Quyết định này, Bộ trưởng giao trách nhiệm cho từng cơ quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, trong đó: Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định của Bộ GTVT quy định về phân cấp quản lý cán bộ; quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; hoàn thành trong quý III năm 2013 việc tổ chức đánh giá quá trình thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành GTVT” ban hành theo Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/08/2008 và nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ GTVT tổ chức kiểm điểm, đánh giá hàng năm…
Văn phòng Bộ có trách nhiệm tiếp tục triển khai Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của Bộ GTVT ban hàn theo Quyết định số 262/QĐ-BGTVT ngày 28/01/2013; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan Bộ…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1197/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
-----------

Số: 1197/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
----------

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HOÀN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

--------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoàn thiện việc thực hiện Đ án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải ban kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Quý Tiêu

 

 

KẾ HOẠCH

HOÀN THIỆN VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC

CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1197/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

 

 

Đề án Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký ban hành kèm theo Quyết định số 2612/QĐ-BGTVT ngày 24/10/2012. Để hoàn thiện việc thực hiện Đề án, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp tục thực hiện những công việc sau:

1. Vụ Tổ chức cán bộ

a) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định của Bộ GTVT quy định về phân cấp quản lý cán bộ; quy chế về bổ nhiệm, bnhiệm lại cán bộ.

Thời gian thực hiện: Sau khi Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, lãnh đạo (hiện nay Chính phủ đang dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg).

b) Tổ chức đánh giá việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong ngành GTVT” ban hành theo Quyết định số 2534/QĐ-BGTVT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT và nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung.

Thời gian hoàn thành: Trong quý III năm 2013.

c) Xây dụng kế hoạch và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc Bộ GTVT tổ chức kiểm điểm, đánh giá hàng năm; trong đó đối với cá nhân kiểm điểm phải bổ sung tiêu chí cụ thể về số lượng, chất lượng công việc đã hoàn thành nhằm đánh giá được đúng năng lực và ý thức trách nhiệm của CB, CC, VC trong thực thi công vụ.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm.

d) Phối hợp với Công đoàn Ngành GTVT tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Bộ đẩy mạnh thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ.

đ) Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện và triển khai Kế hoạch Nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Văn phòng Bộ

a) Tiếp tục triển khai Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Quyết định số 262/QĐ-BGTVT ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đối với Cơ quan Bộ

Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải.

b) Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, quần chúng, cơ quan báo chí thuộc Bộ GTVT và các cơ quan liên quan tổ chức lồng ghép nội dung nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức với các đợt tuyên truyền, phát động thi đua hàng năm.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

3. Thanh tra B

Chủ trì xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Quy chế thanh tra công vụ.

Thời gian hoàn thành: Trong Quý II năm 2013.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin

Tiếp tục khảo sát hiện trạng, nhu cầu tăng cường tin học hóa công tác quản lý của Cơ quan Bộ; xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác giám sát kết quả thực thi công vụ, nhiệm vụ của CBCC; hỗ trợ tăng cường sử dụng văn bản điện ttheo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian thực hiện: Báo cáo Bộ Giao thông vận tải về kết quả thực hiện trong Quý II năm 2013.

5. Trường Cán bộ quản lý GTVT

Tiếp tục phối hợp với Vụ TCCB và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức theo kế hoạch hàng năm, trong đó xây dựng bổ sung các nội dung về đạo đức công vụ của CB, CC, VC ngành GTVT vào chương trình đào tạo, bi dưỡng; xây dựng chương trình, kế hoạch và tchức các khóa bồi dưng, hội thảo về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, kỹ năng nghnghiệp, kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT; báo cáo Bộ GTVT phê duyệt và triển khai thực hiện theo kế hoạch hàng năm (qua Vụ TCCB).

Thời gian thực hiện: Thường xuyên theo kế hoạch hàng năm của Trường.

6. Các quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT

Tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình; tổng kết đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ).

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi