Quyết định 2981/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2981/QĐ-TCHQ

Quyết định 2981/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:2981/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành:10/10/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 2981/QĐ-TCHQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------------
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 
 
Căn cứ Quyết định số 67-QĐ/TW ngày 04/7/2007 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ;
Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26/9/2007 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-BTC ngày 30/9/2014 Quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Đảng ủy cơ quan Tổng cục;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB (6b).
TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc

 
 
QUY ĐỊNH
VỀ THỰC HIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỔNG CỤC HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Nội dung phân cấp quản Iý công chức, viên chức
Nội dung phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các Vụ, Cục và đơn vị tương đương thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan (sau đây gọi tắt là Vụ thuộc cơ quan Tổng cục), các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố (sau đây gọi tắt là Cục Hải quan tỉnh, thành phố) và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Hải quan (sau đây gọi tắt là đơn vị sự nghiệp) bao gồm:
1. Công tác nhân sự: Đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật.
2. Công tác quản lý biên chế, ngạch bậc: Giao chỉ tiêu biên chế, tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển ngạch, nâng bậc lương, cho thôi việc, giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
3. Quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ.
4. Cử công chức, viên chức đi công tác, học tập ở trong nước và ngoài nước.
Điều 2. Nguyên tắc trong thực hiện phân cấp
1. Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch trong công tác cán bộ.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc triển khai các công việc được phân cấp tại đơn vị mình phụ trách.
3. Công tác quản lý công chức, viên chức phải được thực hiện theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, đảm bảo đúng nội dung, quy trình và thủ tục.
4. Phân cấp quản lý đồng thời với việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân cấp quản lý cán bộ, đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý công chức, viên chức.
Chương II
NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 
Điều 3. Quản lý, sử dụng công chức, viên chức
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý toàn diện về chủ trương, chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ công chức, viên chức ngành Hải quan và quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức trong ngành Hải quan theo quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính.
2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện các nội dung phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức đã được ban hành.
3. Vụ trưởng thuộc cơ quan Tổng cục và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức của đơn vị.
4. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính và trước pháp luật về quản lý, sử dụng công chức của Cục.
5. Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và trước pháp luật về quản lý, sử dụng công chức của Chi cục.
Điều 4. Công tác nhân sự
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
1.1. Quyết định về công tác nhân sự đối với các chức danh: Vụ trưởng và tương đương thuộc cơ quan Tổng cục; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố (trừ Cục trưởng Cục Hải quan: Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh); Phó Cục trưởng Cục Hải quan: Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.
1.2. Quyết định về công tác nhân sự đối với: Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống thuộc cơ quan Tổng cục; Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố (trừ Phó Cục trưởng Cục Hải quan: Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh); cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp trở xuống.
1.3. Quyết định phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh tại điểm 1.1, khoản 1 điều này sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
1.4. Báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện quy trình thủ tục và ký Quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đối với các chức danh tại điểm 1.1, khoản 1 điều này.
1.5. Báo cáo Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính để thực hiện hiệp y khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển đối với Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo quy định tại Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 26/9/2007 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.
1.6. Quyết định điều động công chức, viên chức giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục.
1.7. Phê duyệt về chủ trương để Cục trưởng Hải quan tỉnh, thành phố tiến hành quy trình, thủ tục bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đối với chức danh Chi cục trưởng, Trưởng phòng và tương đương.
2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
2.1. Thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng ký các quyết định sau khi được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt:
- Quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức đối với công chức, viên chức từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống tại đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, tại đơn vị sự nghiệp.
- Điều động, luân chuyển đối với công chức, viên chức từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục.
2.2. Thừa lệnh của Tổng cục trưởng thông báo tới Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố ý kiến chấp thuận tại điểm 1.7 Điều này sau khi được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.
3. Vụ trưởng và tương đương thuộc cơ quan Tổng cục, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
3.1. Quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo trong phạm vi nội bộ đơn vị.
3.2. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai công tác nhân sự theo chỉ đạo, phân công của Tổng cục trưởng.
3.3. Thực hiện các thẩm quyền khác theo quy định, ủy quyền của Tổng cục trưởng.
4. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố
4.1. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện công tác nhân sự đối với chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng cục trưởng.
4.2. Quyết định công tác nhân sự đối với công chức từ Chi cục trưởng, Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc đơn vị.
4.3. Báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan phê duyệt chủ trương, nhân sự trước khi tiến hành quy trình, thủ tục bổ nhiệm, điều động, luân chuyển Chi cục trưởng, Trưởng phòng và tương đương.
4.4. Số lượng cấp Phó của các đơn vị được phân cấp bổ nhiệm phải đảm bảo nguyên tắc không vượt quá số lượng cấp Phó theo quy định.
5. Chi cục trưởng
Quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thừa hành, không giữ chức vụ của Chi cục.
Điều 5. Công tác quản lý biên chế, ngạch bậc
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
1.1. Về biên chế:
Phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Bộ Tài chính giao.
1.2. Về tuyển dụng:
- Thành lập Hội đồng tuyển dụng, tổ chức triển khai thực hiện Đề án tuyển dụng công chức, viên chức sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt.
- Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động đối với công chức, viên chức của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và của đơn vị sự nghiệp.
- Quyết định tiếp nhận công chức, viên chức từ cơ quan khác chuyển về các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và đơn vị sự nghiệp.
- Cho ý kiến phê duyệt trước khi Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố: ký quyết định tuyển dụng đối với công chức; quyết định tuyển dụng không qua thi; quyết định tiếp nhận công chức từ cơ quan khác chuyển về công tác tại đơn vị.
1.3. Về quản lý ngạch bậc và chức danh nghề nghiệp, nâng bậc lương, cho thôi việc, giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội:
- Quyết định chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp và xếp lương từ ngạch Kiểm tra viên chính Hải quan và tương đương trở xuống sang ngạch tương đương đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, tại đơn vị sự nghiệp (trừ Tổng cục trưởng); Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
- Quyết định bổ nhiệm, thăng hạng và xếp lương vào ngạch Kiểm tra viên chính Hải quan và tương đương trở xuống đối với công chức, viên chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục sau khi có kết quả thi nâng ngạch, thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nâng bậc lương trước hạn do có thành tích xuất sắc, nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức giữ ngạch Kiểm tra viên chính và tương đương trở xuống tại các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, tại đơn vị sự nghiệp (trừ Tổng cục trưởng); Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố.
- Quyết định cho thôi việc, thông báo và ký quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và các đơn vị sự nghiệp; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố (trừ Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng Cục Hải quan: Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh)
2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
2.1. Về biên chế:
Thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng ký quyết định về phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục sau khi được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.
2.2. Về tuyển dụng:
- Thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng ký quyết định tuyển dụng đối với công chức, viên chức của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và của đơn vị sự nghiệp; Quyết định tiếp nhận công chức, viên chức từ cấp Trưởng phòng và tương đương trở xuống từ cơ quan khác chuyển về đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục sau khi được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.
- Thừa lệnh Tổng cục trưởng thông báo ý kiến phê duyệt trước khi Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố ký quyết định tuyển dụng đối với công chức; Quyết định tuyển dụng không qua thi; Quyết định tiếp nhận công chức từ cơ quan khác chuyển về công tác tại đơn vị.
2.3. Về quản lý ngạch bậc và chức danh nghề nghiệp, nâng bậc lương, cho thôi việc, giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội:
- Thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng ký các Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nâng bậc lương trước hạn do có thành tích xuất sắc, nâng bậc lương trước khi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức giữ chức vụ từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở xuống; đối với công chức, viên chức giữ ngạch Kiểm tra viên chính và tương đương trở xuống tại các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, tại đơn vị sự nghiệp.
- Thừa lệnh Tổng cục trưởng ký Quyết định cho thôi việc, thông báo và ký quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức từ Trưởng phòng và tương đương trở xuống tại các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, tại đơn vị sự nghiệp.
3. Vụ trưởng và tương đương thuộc cơ quan Tổng cục, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
3.1. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai công tác quản lý ngạch bậc lương, chức danh nghề nghiệp theo chỉ đạo, phân công của Tổng cục trưởng.
3.2. Thực hiện các thẩm quyền khác theo quy định, ủy quyền của Tổng cục trưởng.
4. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố
4.1. Về biên chế:
Phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Tổng cục Hải quan giao.
4.2. Về tuyển dụng:
- Quyết định tuyển dụng đối với công chức của đơn vị sau khi có kết quả tuyển dụng được phê duyệt; Quyết định tuyển dụng công chức không qua thi sau khi có ý kiến chấp thuận của Tổng cục Hải quan.
- Quyết định tiếp nhận công chức từ cơ quan khác chuyển về công tác tại đơn vị sau khi có ý kiến chấp thuận của Tổng cục Hải quan.
- Ký hợp đồng lao động đối với một số loại công việc được phép ký hợp đồng lao động theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước và chỉ tiêu được Tổng cục Hải quan giao.
4.3. Về quản lý ngạch bậc và chức danh nghề nghiệp, nâng bậc lương, cho thôi việc, giải quyết nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội:
- Quyết định chuyển ngạch và xếp lương từ ngạch Kiểm tra viên chính Hải quan và tương đương trở xuống sang ngạch tương đương đối với công chức từ Phó Cục trưởng trở xuống.
- Quyết định nâng bậc lương thường xuyên, hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nâng bậc lương trước hạn do có thành tích xuất sắc, nâng bậc lương trước hạn trước khi nghỉ hưu từ ngạch Kiểm tra viên chính Hải quan và tương đương trở xuống đối với công chức từ Phó Cục trưởng trở xuống tại Cục theo quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.
- Quyết định cho thôi việc; ký thông báo và quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với công chức từ Chi cục trưởng, Trưởng phòng và tương đương trở xuống.
Điều 6. Quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định ban hành:
1. Tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo từ Phó Vụ trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương trở xuống tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.
2. Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ tại các vị trí việc làm trong ngành Hải quan.
Điều 7. Cử công chức, viên chức đi công tác, học tập ở trong nước và ngoài nước
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
1.1. Công tác, học tập ở trong nước:
- Quyết định cử công chức của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục làm nhiệm vụ giám định tư pháp theo yêu cầu của cơ quan điều tra và quy định của pháp luật.
- Quyết định cử công chức, viên chức của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và đơn vị sự nghiệp (trừ Tổng Cục trưởng) và Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố đi công tác, học tập ở trong nước.
1.2. Công tác, học tập ở ngoài nước:
- Quyết định cử công chức, viên chức của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và đơn vị sự nghiệp (trừ Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng); Công chức Cục Hải quan tỉnh, thành phố đi công tác, học tập ở nước ngoài.
- Chấp thuận cho phép công chức, viên chức của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục và đơn vị sự nghiệp (trừ Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng); Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố đi nước ngoài để giải quyết việc riêng (bằng hộ chiếu phổ thông).
1.3. Cử Vụ trưởng thuộc cơ quan Tổng cục, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp, Cục trưởng các cơ quan tỉnh, thành phố tham gia các ban tổ nhóm công tác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục và các Bộ, ngành, các cơ quan có liên quan.
1.4. Trường hợp Vụ trưởng, Cục trưởng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp đi công tác, học tập ở trong nước và ở ngoài nước cần có văn bản ủy quyền cho một Phó vụ trưởng, Phó Cục trưởng, cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp quản lý, điều hành hoạt động của Vụ, Cục, đơn vị sự nghiệp; văn bản ủy quyền được đồng gửi báo cáo Tổng cục trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ).
2. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
2.1. Thừa ủy quyền Tổng cục trưởng ký quyết định cử công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo ở trong nước sau khi được Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt.
2.2. Thừa lệnh Tổng cục trưởng xác nhận làm hộ chiếu, xác nhận lý lịch cán bộ, xác nhận thời gian công tác, xác nhận chữ ký giám định viên tư pháp và giải quyết các thủ tục khác liên quan đến việc cử công chức, viên chức công tác, học tập ở trong nước và ở ngoài nước theo chế độ quy định.
3. Vụ trưởng và tương đương thuộc cơ quan Tổng cục, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
3.1. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ triển khai công tác cử công chức, viên chức đi công tác, học tập ở trong nước và ngoài nước theo chỉ đạo, phân công của Tổng cục trưởng.
3.2. Thực hiện các thẩm quyền khác theo quy định, ủy quyền của Tổng cục trưởng.
4. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố
4.1. Quyết định cử công chức từ Phó Cục trưởng và tương đương trở xuống thuộc Cục đi công tác, học tập ở trong nước theo quy định, hướng dẫn của Tổng cục.
4.2. Chấp thuận, cho phép công chức từ Phó Cục trưởng trở xuống thuộc Cục đi nước ngoài để giải quyết việc riêng (bằng hộ chiếu phổ thông).
4.3. Cử công chức thuộc phạm vi quản lý làm nhiệm vụ giám định tư pháp theo yêu cầu của cơ quan điều tra và quy định của pháp luật.
Chương III
KIỂM TRA, GIÁM SÁT THỰC HIỆN THẨM QUYỀN PHÂN CẤP
 
Điều 8. Kiểm tra, giám sát thực hiện trong công tác nhân sự
Trong quá trình triển khai công tác nhân sự đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền được phân cấp, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, các quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và phải báo cáo Tổng cục Hải quan trong các trường hợp sau:
1. Có ý kiến khác nhau giữa chính quyền và cấp ủy đơn vị khi triển khai công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển Chi cục trưởng, Trưởng phòng và tương đương.
2. Các trường hợp khi có thông báo của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.
Điều 9. Xử lý các trường hợp vi phạm
1. Tổng cục trưởng quyết định hoặc báo cáo Bộ Tài chính quyết định thu hồi thẩm quyền đã phân cấp đối với đơn vị trong các trường hợp sau:
1.1. Vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về công tác quản lý nhân sự đến mức không thể tiếp tục phân cấp.
1.2. Đơn vị xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, không đảm bảo yêu cầu để tiếp tục phân cấp.
1.3. Các trường hợp khác khi có yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
2. Người đứng đầu đơn vị cấp trên có quyền hủy bỏ quyết định của cấp dưới hoặc yêu cầu cấp dưới tự hủy bỏ nếu quyết định đó không đúng thẩm quyền hoặc không đúng chế độ quy định.
3. Trường hợp đơn vị được phân cấp vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về công tác cán bộ thì thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định.
Điều 10. Chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát
1. Định kỳ trước ngày 15/01 hàng năm, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm báo cáo Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) về tình hình và kết quả thực hiện thẩm quyền được phân cấp quản lý công chức, viên chức tại quy định, hướng dẫn này.
2. Trường hợp cần thiết, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm báo cáo đột xuất về việc thực hiện thẩm quyền được giao theo yêu cầu của Bộ Tài chính hoặc Tổng cục Hải quan.
3. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm định kỳ, đột xuất tổ chức công tác tự kiểm tra và kiểm tra việc tuân thủ chế độ quy định, thực hiện phân cấp quản lý công chức tại Cục, Chi cục; phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm.
4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả và tham mưu giúp Tổng cục trưởng tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất, xử lý các sai phạm trong việc thực hiện thẩm quyền được phân cấp tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.
 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 11. Trách nhiệm thi hành
Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung phân cấp theo đúng quy định này.
Các quy định, hướng dẫn trước đây về phân cấp quản lý công chức, viên chức của Tổng cục Hải quan trái với nội dung tại Quy định này đều bị bãi bỏ.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị kịp thời báo cáo Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Quyết định 1576/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi