Quyết định 1704/QĐ-BTP 2021 Kế hoạch tập huấn kiến thức về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1704/QĐ-BTP

Quyết định 1704/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở trung ương, địa phương
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1704/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành:11/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật quốc tế

Ngày 11/11/2021, Bộ Tư pháp ra Quyết định 1704/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở trung ương, địa phương.

Cụ thể, chương trình tập huấn năm 2021 được tổ chức 02 lớp với thời lượng là 08 tiết/lớp gồm: Lớp tập huấn dành cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật và pháp chế của các bộ, ngành và cơ quan ở Trung ương; Lớp tập huấn dành cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật và pháp chế của cơ quan Nhà nước ở địa phương.

Bên cạnh đó, đối tượng tham gia tập huấn là công chức, viên chức công tác pháp luật, pháp chế tại các bộ, ngành và địa phương liên quan. Số lượng học viên tham gia tập huấn khoảng 80 người/lớp, các lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Thời gian tổ chức lớp tập huấn vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2021.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1704/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1704/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHUYÊN SÂU VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ Ở TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1613/QĐ-BTP ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PLQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TẬP HUẤN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG NÂNG CAO VỀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ Ở TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1704/QĐ-BTP ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Việc tổ chức các lớp tập huấn nhằm mục đích tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về pháp luật quốc tế và phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở trung ương và địa phương theo Quyết định số 1960/QĐ-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 1613/QĐ-BTP ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021.

Chương trình tập huấn bồi dưỡng phải đảm bảo người tham gia bồi dưỡng lĩnh hội được các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật quốc tế, pháp luật đầu tư nước ngoài, cam kết đầu tư quốc tế của Việt Nam và phòng ngừa, tham gia giải quyết hiệu quả tranh chấp đầu tư quốc tế; trao đi kinh nghiệm, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác này của công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế và quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài của các Bộ, ngành, địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Khối lượng kiến thức

Chương trình tập huấn năm 2021 được tổ chức 02 lớp với thời lượng là 08 tiết/lớp, cụ thể như sau:

1.1. Lớp tập huấn dành cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật và pháp chế của các bộ, ngành và cơ quan ở Trung ương

Chuyên đề 1: Tổng quan về định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước về pháp luật đầu tư và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay;

Chuyên đề 2: Cam kết quốc tế và quy định mới về pháp luật đầu tư của Việt Nam: Những lưu ý đối với cơ quan nhà nước ở trung ương trong việc xây dựng, thực hiện pháp luật nhằm phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế;

Chuyên đề 3: Xu hướng cải cách về đầu tư và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế được đề xuất bởi Nhóm Công tác III của Ủy ban Luật Thương mại quốc tế thuộc Liên Hợp quốc (UNCITRAL) về cải cách cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà nước - nhà đầu tư - Những lưu ý đối với cơ quan nhà nước ở trung ương trong xây dựng pháp luật;

Chuyên đề 4: Các nguyên tắc về bảo hộ đầu tư trong các hiệp định đầu tư/thương mại tự do thế hệ mới và một số lưu ý đối với cơ quan nhà nước ở trung ương trong công tác xây dựng pháp luật.

Trong mỗi phần nội dung nêu trên sẽ được phân bổ theo tỷ lệ 1/2 thời lượng lý thuyết và 1/2 thời lượng trao đổi, thực hành các bài tập tình huống trên cơ sở phù hợp, thiết thực đối với công chức, viên chức làm công tác pháp luật và pháp chế của cơ quan nhà nước ở trung ương.

1.2. Lớp tập huấn dành cho cho công chc, viên chc làm công tác pháp luật và pháp chế của cơ quan nhà nước ở địa phương

Phần I: Các chuyên đề

Chuyên đề 1: Tổng quan về định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước về pháp luật đầu tư và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay;

Chuyên đề 2: Cam kết quốc tế và quy định mới về pháp luật đầu tư của Việt Nam: Những lưu ý đối với cơ quan nhà nước ở địa phương trong việc thực hiện pháp luật nhằm phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế;

Chuyên đề 3: Các nguyên tắc bảo hộ đầu tư trong các hiệp định đầu tư/thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên và một số lưu ý đối với quan nhà nước ở địa phương trong việc thực hiện pháp luật.

Phần II: Thực hành

Bài tập tình huống, trao đi về thực tiễn phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư từ thực tiễn của địa phương.

Trong mỗi phần nội dung nêu trên sẽ được phân btheo tỷ lệ 1/2 thời lượng lý thuyết và 1/2 thời lượng trao đổi, thực hành các bài tập tình huống trên cơ sở phù hợp, thiết thực đối với công chức, viên chức làm công tác pháp luật và pháp chế của cơ quan nhà nước ở địa phương.

2. Thời lượng tập huấn

Thời gian tập huấn là 01 ngày /lớp với các phần nội dung nêu trên.

3. Đối tượng và số lượng tham gia tập huấn

Công chức, viên chức công tác pháp luật, pháp chế tại các bộ, ngành và địa phương liên quan, số lượng học viên tham gia tập huấn khoảng 80 người/lớp.

4. Hình thức tổ chức

Các lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

5. Giảng viên tham gia giảng dạy

Giảng viên tham gia truyền đạt kiến thức, kỹ năng tại lớp tập huấn phải có kiến thức, kinh nghiệm về pháp luật thương mại, đầu tư quốc tế hoặc phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Trong quá trình chuẩn bị giảng dạy, giảng viên phải chuẩn bị kỹ tài liệu theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; các nội dung lý thuyết cần được chuẩn bị kèm theo bài tập tình huống phù hợp để thực hành. Tùy vào đối tượng tham dự (lớp cho cán bộ trung ương hoặc địa phương), giảng viên sẽ có điều chỉnh về nội dung, kiến thức phù hợp.

6. Thời gian, hình thức tổ chức

Lớp tập huấn được tổ chức vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm 2021.

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Vụ Pháp luật quốc tế

- Xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, điều phối giảng viên tham gia giảng dạy, tổ chức và quản lý Lớp tập huấn;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác triệu tập cán bộ, công thức tham gia tập huấn và tổ chức quản lý lớp tập huấn.

2. Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ

Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm xem xét, thẩm định dự toán và cấp kinh phí tổ chức tập huấn; theo dõi, hướng dẫn Vụ Pháp luật quốc tế trong công tác thu, chi, quyết toán tài chính theo đúng chế độ và quy định hiện hành.

3. Cục Công nghệ thông tin

Hỗ trợ kỹ thuật, cử cán bộ tham dự để hướng dẫn, phối hợp với Vụ Pháp luật quốc tế tổ chức thành công lớp tập huấn theo hình thức trực tuyến.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí tổ chức Lớp tập huấn được cấp theo Quyết định số 1613/QĐ- BTP ngày 27/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2021.

- Việc thanh, quyết toán thực hiện theo chế độ hiện hành./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi