Chỉ thị liên tịch 10/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN 2021 chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong dịp tết Nguyên đán 2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CÔNG ĐOÀN
GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 10/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021

 

 

 

CHỈ THỊ LIÊN TỊCH

VỀ VIỆC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022

_______________

 

Nhằm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các hoạt động xã hội và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tiếp tục chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Bộ trưởng Bộ GTVT và Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đề nghị các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cấp công đoàn thuộc Bộ GTVT thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động phối hợp với công đoàn đồng cấp tổ chức chăm lo tốt đời sống cho cán bộ, CNVCLĐ trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung thanh toán tiền lương, tiền thưởng hết năm 2021, thanh toán và tạm ứng tiền lương những tháng đầu năm 2022 cho CNVCLĐ trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp có lực lượng thường trực làm việc tại các dự án, công trình, trực đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết, có kế hoạch kiểm tra, thăm hỏi, động viên, chúc Tết CNVCLĐ, tổ chức đón Tết trên công trường đảm bảo ấm cúng, tiết kiệm. Các doanh nghiệp sớm có kế hoạch giúp đỡ các đơn vị thành viên đang gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, người lao động có thu nhập thấp; các đơn vị khó khăn ưu tiên thanh toán tiền lương, đảm bảo cho mọi người đều có tết; đối với các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần báo cáo về Công đoàn GTVT Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải để kịp thời xem xét, hỗ trợ thông qua Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động phối hợp với công đoàn đồng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với ngành Giao thông vận tải, gia đình công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đối với các doanh nghiệp có công nhân lao động ở xa về quê dịp Tết, tổ chức xe đưa đón trước và sau Tết (nếu có điều kiện), đặc biệt chú ý công tác bảo đảm an toàn giao thông.

3. Trong những ngày nghỉ Tết đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phân công cán bộ trực Tết, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để sự cố về cháy nổ, tai nạn, mất mát tài sản và nhắc nhở CNVCLĐ đi lại, làm việc trong dịp Tết phải chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông. Các đơn vị vận tải thi đua nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hoá trước, trong, sau Tết. Kiên quyết bài trừ các hiện tượng tiêu cực trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

4. Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức ra quân đồng loạt, phát động thi đua, hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản (có phụ lục kèm theo) về Công đoàn GTVT Việt Nam trước ngày 08/02/2022 (tức ngày mùng 08 tết) để kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ GTVT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn GTVT Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ theo dõi, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện Chỉ thị này./.

 

TM. BTV CÔNG ĐOÀN
GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
Đỗ Nga Việt

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang


Nơi nhận:
- Ban cán sự đảng Bộ GTVT (để b/cáo);
- Tổng Liên đoàn Lao động VN (để b/cáo);
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Đoàn TNCSHCM Bộ GTVT;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ (để t/hiện);
- CĐ cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc CĐ GTVTVN (để t/hiện);
- Quỹ Từ thiện CĐ GTVT VN (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCCB (Bộ GTVT); CĐGTVTVN.

 

 

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Chỉ thị liên tịch số 10/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN ngày 18/11/2021 giữa Bộ GTVT và Công đoàn GTVT Việt Nam)

 

Đơn vị: ……………

BẢN TỔNG HỢP

TÌNH HÌNH CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN NĂM 2022

 

TT

NỘI DUNG

BẰNG TIỀN (nghìn đồng)

BẰNG HIỆN VẬT

TỔNG SỐ (nghìn đồng)

GHI CHÚ

Hiện vật (Đ. vị)

Giá trị (nghìn đồng)

 

I

Tình hình lương, thưởng

 

 

 

 

 

1.

Tiền lương cao nhất

 

 

 

 

đ/người /tháng

2.

Tiền lương thấp nhất

 

 

 

 

đ/người /tháng

3.

Lương bình quân (tháng 12/2021 và tháng 01/2022)

 

 

 

 

đ/người /tháng

 

Doanh nghiệp Nhà nước

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp FDI

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

 

 

 

 

 

 

Đơn vị sự nghiệp

 

 

 

 

 

4.

Thưởng bình quân (dịp tết)

 

 

 

 

đ/người

 

Doanh nghiệp Nhà nước

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp FDI

 

 

 

 

 

 

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

 

 

 

 

 

 

Đơn vị sự nghiệp

 

 

 

 

 

II

Các hoạt động chăm lo tết

 

 

 

 

 

1.

Tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

 

 

 

 

 

2.

Thăm, tặng quà cho cán bộ, công nhân lao động trực tết

 

 

 

 

 

3.

Thăm, tặng quà cho gia đình chính sách

 

 

 

 

 

4.

Hỗ trợ vé tàu, xe cho CNLĐ về quê ăn tết

 

 

 

 

 

5.

Các hoạt động khác

 

 

 

 

 

 

Trao nhà Mái ấm công đoàn

 

 

 

 

 

 

Tổ chức các hoạt động VH, VN, TDTT, vui chơi trong dịp tết

 

 

 

 

 

 

Hoạt động khác

 

 

 

 

 

III

Số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

… ngày ... tháng ... năm 2022
TM. ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)

 

 

thuộc tính Chỉ thị liên tịch 10/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN

Chỉ thị liên tịch 10/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN của Bộ Giao thông Vận tải và Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam về việc chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải; Công đoàn Giao thông Vận tải Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:10/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thị liên tịchNgười ký:Nguyễn Xuân Sang; Đỗ Nga Việt
Ngày ban hành:18/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Lao động-Tiền lương , Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Thanh toán, tạm ứng lương đầu năm 2022 cho NLĐ trước nghỉ Tết Nguyên đán

Ngày 18/11/2021, Bộ Giao thông Vận tải và Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam ban hành Chỉ thị liên tịch 10/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN về việc chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Theo đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN, chăm sóc sức khỏe cho người lao động; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19... Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung thanh toán tiền lương, tiền thưởng hết năm 2021, thanh toán và tạm ứng tiền lương những tháng đầu năm 2022 cho CNVCLĐ trước khi về nghỉ Tết Nguyên đán.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động phối hợp với công đoàn đồng cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với ngành Giao thông vận tải, gia đình công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh Covid-19...

Với các doanh nghiệp có công nhân lao động ở xa về quê dịp Tết, tổ chức xe đưa đón trước và sau Tết (nếu có điều kiện), đặc biệt chú ý công tác bảo đảm an toàn giao thông.

Xem chi tiết Chỉ thị liên tịch 10/CTLT-BGTVT-CĐGTVTVN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi