Quyết định 299/QĐ-BHXH 2023 Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 299/QĐ-BHXH

Quyết định 299/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:299/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Mạnh
Ngày ban hành:01/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai xác thực thông tin sinh trắc trên CCCD gắn chíp

Ngày 01/3/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Quyết định 299/QĐ-BHXH về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023.

Theo đó, các nội dung của Kế hoạch được đưa ra bao gồm:

Một là, rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

Hai là, tích hợp, cung cấp dịch vụ công Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế;

Bà là, triển khai xác thực thông tin sinh trắc trên CCCD gắn chíp nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi trong đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp;...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 299/QĐ-BHXH tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 299/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023

 

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 43/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử;

Căn cứ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06/CP);

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 ngày 25/12/2022.

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án 06/CP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023.

Điều 2. Kính phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Phó TTg Trần Hồng Hà (để b/c)
- UBQG về chuyển đổi số (để b/c);
- TCT Chính phủ triển khai Đề án 06;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: BCA, BTTTT;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CNTT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06/CP CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-BHXH ngày 01 tháng 03 năm 2023 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

1.

Rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

Các đơn vị: Vụ Pháp chế; Văn phòng BHXH Việt Nam; Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT); Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT).

Tháng 9/2023

Quyết định ban hành quy trình nghiệp vụ, ban hành thủ tục hành chính thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung.

2.

Tích hợp, cung cấp dịch vụ công Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị: Văn phòng BHXH Việt Nam; Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ.

Tháng 6/2023

Dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

3.

Tích hợp, cung cấp dịch vụ công Giải quyết hưởng BHXH một lần (không bao gồm đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý) thuộc nhóm DVC áp dụng thí điểm xác thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp DVC trực tuyến

Trung tâm CNTT

Các đơn vị: Văn phòng BHXH Việt Nam; Ban Thực hiện chính sách BHXH.

Tháng 6/2023

Dịch vụ công được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

4.

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật phục vụ kết nối, chia sẻ thông tin với các Bộ, Ngành, địa phương (khi có yêu cầu).

Trung tâm CNTT

Các đơn vị liên quan.

Thực hiện thường xuyên

Kết nối, chia sẻ thông tin thành công với các Bộ, Ngành, địa phương (khi có yêu cầu).

5.

Triển khai liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử qua Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống giám định BHYT.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị: Cục Khám bệnh, chữa bệnh và Cục CNTT (Bộ Y tế); Cục Đường bộ (Bộ Giao thông vận tải.

Tháng 02/2023

Dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử được liên thông, chia sẻ qua Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống giám định BHYT.

6.

Rà soát, bổ sung, xác minh thông tin số định danh cá nhân/căn cước công dân (ĐDCN/CCCD) của người tham gia với CSDL quốc gia về dân cư.

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ

Các đơn vị: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Trung tâm CNTT; Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố.

Tháng 06/2023

100% người tham gia kê khai số ĐDCN/CCCD và được xác minh, cập nhật trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam quản lý.

7.

Triển khai xác thực thông tin sinh trắc trên CCCD gắn chip nhằm ngăn chặn tình trạng trục lợi trong đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trung tâm CNTT

Các đơn vị: Văn phòng BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan.

Tháng 12/2023

Đánh giá việc triển khai thí điểm ứng dụng xác thực thông tin sinh trắc trên CCCD gắn chip trong KCB BHYT và tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC tại Quảng Bình, Hà Nội, Bình Dương, đề xuất lộ trình, phương án mở rộng triển khai trong toàn quốc.

8.

Rà soát, tái cấu trúc quy trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã được chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Văn phòng BHXH Việt Nam

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ; Ban Thực hiện chính sách BHXH; Ban Thực hiện chính sách BHYT; Các đơn vị liên quan.

Tháng 12/2023

Toàn bộ các thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam được chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ.

9.

Thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến thông tin, giấy tờ cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để làm giàu, cập nhật, bổ sung, kết nối, chia sẻ và sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Văn phòng BHXH Việt Nam

Các đơn vị: Trung tâm CNTT; Trung tâm Lưu trữ; BHXH các tỉnh, thành phố và các đơn vị liên quan.

Tháng 06/2023

Quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ban hành; Hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện số hóa.

10.

Tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Tổng Giám đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố.

Theo lịch của Tổ công tác

Các cuộc kiểm tra; tập huấn nghiệp vụ; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả triển khai, đề xuất, kiến nghị...

11.

Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện Đề án 06/CP.

Trung    tâm Truyền thông

Tổ công tác; Tạp chí BHXH; Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng; BHXH các tỉnh, thành phố.

Thực hiện thường xuyên

- Tin, bài, phóng sự truyền thông;

- Các hội thảo, tọa đàm, cuộc thi được tổ chức.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi