Quyết định 1481/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1481/QĐ-BHXH

Quyết định 1481/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án "Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam"
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1481/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành:08/12/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
------------------
Số: 1481/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐỂ CHUẨN BỊ DỰ ÁN “HIỆN ĐẠI HÓA QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM”
--------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-BHXH ngày 11/01/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án: Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam”;
Căn cứ Quyết định số 1303/QĐ-BHXH ngày 15/11/2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch triển khai và dự toán chi tiết kinh phí Dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam”;
Xét Tờ trình số 83/TTr-DAWB ngày 22/11/2011 của Ban Quản lý dự án WB về việc xin phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án “Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam”;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính,
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị dự án “Hiện đại hóa quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam” với các nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Ban Quản lý dự án WB triển khai các công việc để thực hiện kế hoạch đấu thầu đã phê duyệt theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của Nhà tài trợ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng, Giám đốc Ban quản lý dự án WB, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban Chi, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ KH-ĐT, Bộ TC, NHNNVN (để b/cáo);
- Tổng giám đốc (để b/cáo);
- Lưu: VT, Ban QLDAWB (4b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

 
KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU
DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐỂ CHUẨN BỊ DỰ ÁN “HIỆN ĐẠI HÓA
QUẢN LÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1481/QĐ-BHXH ngày 08 tháng 12 năm 2011
 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
 
A. PHẦN KHÔNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 

TT
Nội dung công việc
Đơn vị thực hiện
Giá trị thực hiện
Ghi chú
USD
VNĐ
A
NGUỒN VỐN PHRĐ
 
66.166
 
 
1
Hội thảo, đào tạo
Ban Quản lý dự án WB
58.500
 
 
2
Chi phí hoạt động
7.666
 
 
B
NGUỒN VỐN GOVN
 
45.406
936.635.788
 
1
Chi phí thường xuyên
Ban Quản lý dự án WB
40.378
832.908.788
Quy đổi từ USD ra VNĐ theo tỷ giá thông báo tại Văn bản số 375/TB-NHNN ngày 30/9/2011 của Ngân hàng Nhà nước: 1USD = 20.628VNĐ
2
Chi phí Ban chỉ đạo và Ban tư vấn dự án
1.309
27.000.000
3
Chi phí thẩm định các sản phẩm chính của dự án
485
10.00.000
4
Công tác phí và khoán công tác phí
485
10.00.000
5
Dự phòng phí
2.750
56.727.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 111.572 USD

 
B. PHẦN KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU (11 GÓI)
 

TT
Tên gói thầu
Giá gói thầu (USD)
Nguồn vốn
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Phương thức đấu thầu
Thời gian lựa chọn nhà thầu
Hình thức hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng
Ghi chú
1. Hàng hóa (01 gói)
9.594
 
 
 
 
 
 
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Trang bị, mua sắm tài sản phục vụ dự án
9.594
GOVN
Chỉ định thầu
 
Tháng 12/2009 đến 01/2010
Trọn gói
 
Hoàn thành
2. Tư vấn (10 gói)
518.834
 
 
 
 
 
 
 
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Tư vấn về Cải cách quy trình nghiệp vụ, Xây dựng kế hoạch CNTT và Xây dựng tài liệu đấu thầu cho dự án SSAMP
401.000
PHRD
Tuyển chọn tư vấn trên cơ sở chất lượng và chi phí (QCBS)
Hai túi hồ sơ
Quý I/2010
Trọn gói
04 tháng
Đang thực hiện
2
Tư vấn quốc tế về CNTT
6.750
PHRD
Tuyển chọn tư vấn cá nhân
 
Quý I/2010
Theo thời gian
03 tháng
Hoàn thành
3
Tư vấn trong nước về CNTT
16.800
PHRD
Tuyển chọn tư vấn cá nhân
 
Quý I/2010
Theo thời gian
14 tháng
Đang thực hiện
4
Tư vấn trong nước về đấu thầu
4.800
PHRD
Tuyển chọn tư vấn cá nhân
 
Quý I/2010
Theo thời gian
04 tháng
Hoàn thành
5
Tư vấn trong nước về tài chính
16.800
PHRD
Tuyển chọn tư vấn cá nhân
 
Quý I/2010
Theo thời gian
14 tháng
Đang thực hiện
6
Tư vấn nghiệp vụ kế toán
11.092
PHRD
Tuyển chọn tư vấn cá nhân
 
Quý III/2011
Theo thời gian
14 tháng
Đang thực hiện
7
Phiên dịch
11.092
PHRD
Tuyển chọn tư vấn cá nhân
 
Quý III/2011
Theo thời gian
14 tháng
Đang thực hiện
8
Tư vấn trong nước về CNTT bổ sung
32.500
PHRD
Tuyển chọn tư vấn cá nhân
 
Quý IV/2011
Trọn gói
10 tháng
Chuẩn bị thực hiện
9
Tư vấn trong nước về đánh giá tác động xã hội
3.000
PHRD
Tuyển chọn tư vấn cá nhân
 
Quý II/2012
Trọn gói
03 tháng
Chuẩn bị thực hiện
10
Kiểm toán dự án
15.000
PHRD
Tuyển chọn tư vấn có chi phí thấp nhất (LCS)
Hai túi hồ sơ
Quý I/2012
Trọn gói
06 tháng
Chuẩn bị thực hiện
Tổng cộng giá gói thầu: 528.428 USD

 
Tổng hợp giá trị phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu và phần kế hoạch đấu thầu là 640.000 USD
 
Ghi chú:
- PHRD: Quỹ Phát triển nguồn nhân lực và Chính sách Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng thế giới
- GOVN: Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam - Kinh phí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi