Hậu Nguyễn

Hậu Nguyễn

Biên tập viên

Lĩnh vực: Dân sự, Hành chính, Doanh nghiệp, Media Luật

Đánh giá tác giả:

(5 lượt đánh giá)

Đã tốt nghiệp cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội và tốt nghiệp khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện Tư pháp. Có kinh nghiệm 2 năm tư vấn luật và tham gia hỗ trợ Luật sư trong các lĩnh vực: Doanh nghiệp, Lao động, Hôn nhân và Gia đình...

Bài viết của tác giả (793)
Lọc theo:
Bài viết của tác giả khác