Phạm Yến

Phạm Yến

Biên tập viên
Đánh giá tác giả:

- Trình độ chuyên môn:

+ Năm 2016: Tốt nghiệp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Kinh nghiệm thực tiễn:

+ Từ 2017 - 2019: Làm việc tại CTCP Kĩ thuật và Xây dựng DongYang: Thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp (Thành lập công ty; Thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp…); hỗ trợ soạn thảo và check hợp đồng; Lưu giữ hồ sơ nội bộ công ty…

+ Từ 2019-2021: Làm việc tại Công ty TNHH Vinabiz: Nghiên cứu hồ sơ và luật về doanh nghiệp, thương mại, thuế…; Viết content pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp…; Hỗ trợ Luật sư soạn thảo và nộp hồ sơ.

+ Từ 2022 - nay: Làm Biên tập viên tại Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam (LuatVietnam).

- Lĩnh vực phụ trách:

Phạm Yến là biên tập viên chuyên viên pháp lý doanh nghiệp của LuatVietnam với các bài viết phân tích, hướng dẫn thủ tục, những lưu ý cần thiết liên quan tới nội bộ doanh nghiệp, thuế, sở hữu trí tuệ, lao động…

Xem thêm

Bài viết của tác giả

(119)

Bài viết của tác giả khác

Xem thêm
loading
Vui lòng đợi