Phạm Yến

Phạm Yến

Biên tập viên
Đánh giá tác giả:

- Trình độ chuyên môn:

+ Năm 2016: Tốt nghiệp Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

- Kinh nghiệm thực tiễn:

+ Từ 2017 - 2019: Làm việc tại CTCP Kĩ thuật và Xây dựng DongYang: Thực hiện các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp (Thành lập công ty; Thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp…); hỗ trợ soạn thảo và check hợp đồng; Lưu giữ hồ sơ nội bộ công ty…

+ Từ 2019-2021: Làm việc tại Công ty TNHH Vinabiz: Nghiên cứu hồ sơ và luật về doanh nghiệp, thương mại, thuế…; Viết content pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp…; Hỗ trợ Luật sư soạn thảo và nộp hồ sơ.

+ Từ 2022 - nay: Làm Biên tập viên tại Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam (LuatVietnam).

- Lĩnh vực phụ trách:

Phạm Yến là biên tập viên chuyên viên pháp lý doanh nghiệp của LuatVietnam với các bài viết phân tích, hướng dẫn thủ tục, những lưu ý cần thiết liên quan tới nội bộ doanh nghiệp, thuế, sở hữu trí tuệ, lao động…

Xem thêm

Bài viết của tác giả

(221)
Nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ

Nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ

Chuẩn bị trước nội dung và chương trình họp ĐHĐCĐ có phải là việc bắt buộc trong công ty cổ phần không? Timeline, nội dung thường được thảo luận?
Sổ quản lý lao động của doanh nghiệp

Sổ quản lý lao động của doanh nghiệp

Sổ quản lý lao động của doanh nghiệp là gì, có vai trò gì đối với công ty đó? Nếu không có tài liệu này, doanh nghiệp sẽ bị xử lý thế nào? Mẫu sổ mới nhất?
Điều lệ công ty đại chúng

Điều lệ công ty đại chúng

Điều lệ công ty đại chúng hiện nay được quy định ra sao, do cơ quan nào trong công ty cổ phần thông qua? Mẫu điều lệ mới nhất?
Biên bản vi phạm kỷ luật lao động

Biên bản vi phạm kỷ luật lao động

Muốn xử lý kỷ luật người lao động thì trước đó phải lập biên bản vi phạm kỷ luật lao động. Vậy mẫu biên bản mới nhất được quy định như thế nào?

Bài viết của tác giả khác

Xem thêm
loading
Vui lòng đợi