Đức Anh

Đức Anh

Biên tập viên
Đánh giá tác giả:

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Luật tại Đại học Luật Hà Nội (khóa 2015 - 2019).

- Kinh nghiệm thực tiễn:

+ Đọc, nghiên cứu và tiếp cận các vụ việc trong những lĩnh vực sau:

Về Dân sự như thừa kế, bồi thường thiệt hại, giao dịch, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, hợp đồng,...

Về Đất đai - nhà ở như kinh doanh và đầu tư bất động sản, tranh chấp đất đai và nhà ở, thủ tục hành chính, hợp đồng,...

+ Biên tập viên tại Công ty Cổ phần Truyền thông Luật Việt Nam (LuatVietnam).

- Lĩnh vực phụ trách:

Đức Anh là biên tập viên chuyên phụ trách lĩnh vực Đất đai - Nhà ở; Dân sự của LuatVietnam với những bài viết phân tích chuyên sâu về các  lĩnh vực này. Qua đó giúp bạn đọc nắm được các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình; tranh chấp quyền sử dụng đất; các vấn đề pháp lý liên quan đến ly hôn; thừa kế, giao dịch dân sự…

Xem thêm

Bài viết của tác giả

(1)
Hướng dẫn cách đòi lại nhà, đất cho ở nhờ đúng luật

Hướng dẫn cách đòi lại nhà, đất cho ở nhờ đúng luật

Đòi lại nhà đất cho ở nhờ là vấn đề mà rất nhiều người gặp phải trong cuộc sống. Thực tế, chủ nhà ở thường đồng ý cho người quen ở nhờ hay mượn nhà nhưng lại không có văn bản thỏa thuận ngay từ đầu. Vậy làm thế nào để đòi lại nhà trong trường hợp này?

Bài viết của tác giả khác

Xem thêm
loading
Vui lòng đợi